Copy
Kui Te uudiskirja korrektselt ei näe, siis klikkige siia.
Riigireform                                      
Riigireformi Radari hinnang: loosungitest ei piisa
Riigireformi radari neljas hinnang leidis, et reformi edenemiseks tuleks koalitsioonileppe loosung  „Viime ellu riigireformi“ senisest tuumakama sisuga täita.  Radari kolleegiumi hinnangul tuleb koalitsioonil kokku leppida riigireformi mõiste, eesmärgid ja ulatus. Loe lähemalt siit!

Vabakond                                         
Uuring: tantsupidu nähakse rahvusliku identiteedi edasikandjana
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös Praxisega uuris, milline roll on tantsupeokultuuril ning kas aja jooksul peaks see kaasajastuma ja muutuma, et see jääks kõnetama ka noori?  Uuringust selgus, et tantsupeoline näeb tantsupidu rahvusliku ja piirkondliku identiteedi edasikandjana ning soovib peo traditsiooni hoida pigem konservatiivsena. Loe lähemalt siit!

Tööturg                                            
Praxis uurib soolist segregatsiooni hariduses ja tööturul
Rahvusvaheline analüüs võtab fookusesse soolise segregatsiooni hariduses ja tööturul nii ELi kui ka riikide tasandil. Uuritakse naiste ja meeste erinevate karjäärivalikute põhjuseid ja tagajärgi ning poliitikameetmete tõhusust, mis aitaks kaasa senisest avaramate valikute tegemisele.

Lõimumine                                      
Algas lõimumiskava monitooring
Integratsiooni monitooringut on tehtud alates 2000. aastast. Süvauuring kaardistab ja hindab lõimumise edukust erinevates valdkondades. Praxis vastutab 2017. aasta monitooringus hariduse, tööturu ning võrdsete võimaluste teemade analüüsi eest.

Praxise nõukogu täieneb

Praxise nõukoguga liituvad Kristi Liiva, Andres Sutt ja Tiina Randma-Liiv. Loe lisa!
 


Tule praktikale!

Kui sooviksid kevadel või suvel meie meeskonnas praktikat teha, siis anna endast märku! Huvilistel palume saata CV  ja kaaskiri ülevaatega oma oskustest, huvidest ja sellest, millises valdkonnas praktikat teha soovite, aadressile info@praxis.ee 20. veebruariks.

 

Arvamused

• Rauno Vinni: kuidas poliitikas emotsioonidega toime tulla?

• Rauno Vinni: haldus- ja riigireformi õnnestumiseks peab suurelt mõtlema

• Magnus Piirits: pensionireformi ideest ilma silmamoonduseta
 

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000