Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Kuidas läheb Eesti haridusstrateegial?  

Praxisel valmis koostöös Rakendusuuringute Keskus CentAR-iga mahukas elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamine. Strateegia koondab Eesti haridusmaastiku tähtsaimad prioriteedid alates alus- ja põhiharidusest kuni erialase hariduse ning täiskasvanute täiendõppeni. Võtsime ette ja aitasime hinnata, kui edukalt ja eesmärgistatult on strateegiat ellu viidud. Kuna tervikaruanne on väga mahukas, siis soovitame huvilistel tutvuda nelja kokkuvõtliku teemalehega: koolivõrgu korrastamine, õpetaja ja õpikäsitlus, digipööre ja täiskasvanuharidus.
 

Tantsu- ja koorijuhtide sotsiaalne kaitse 

Laulu- ja tantsupeo traditsioon sai tänavu 150-aastaseks. Praxis analüüsis liikumise elujõulisust, võttes fookusesse peol osalevate kollektiivide majandusliku toimetuleku ja juhendajate sotsiaalse kaitse. Värskest uuringust selgub, et 90% koori- ja tantsujuhtidest teeb juhendamist kõrvaltööna. Kuigi enamasti makstakse neile ametlikku ja regulaarset tasu, on see väike ega võimalda äraelamist. Tähtajalised ja ajutised lepingud omakorda ei paku koori-, tantsu- ja orkestrijuhtidele piisavalt sotsiaalseid garantiisid nagu puhkus, pension või lastetoetus. Loe lähemalt.
 

Selge keele seis riigiasutustes                  

Selge keelekasutus ja lihtsasti mõistetav suhtlus avalikkusega on hea riigivalitsemise eeldus. Praktika näitab aga, et kantseliit ja põhjendamatu keerukus poeb nii seaduseteksti kui ka kirjavahetusse kodanikega. Miks see nii on? Praxisel valmis koostöös Eesti Keele Instituudiga esimene selge keele uuring, mis näitab, et ühest küljest tuleks tegeleda ametnike oskuste, hoiakute ja järjepideva kirjaliku suhtluse alase nõustamisega. Kuid peamine selge ja inimesekeskse keelekasutuse võtmetegur on hoopis organisatsiooni juht, tema hoiakud ja juhtimisstiil, mis selget kommunikatsiooni väärtustab. Loe lähemalt.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000