Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Laste õigused               

Algab üle-eestiline laste õiguste ja vanemluse monitooring, mille raames küsitletakse nii täiskasvanud elanikkonda kui ka kooliõpilasi. Uuring annab ülevaate ühiskonna teadlikkusest lapse õigustest ning võtab fookusesse hoiakuid ja probleemid seoses laste kasvatamise ning vanemlusega. Praxis vastutas 2012. aastal ka esimese laste õiguste monitooringu tegemise eest. Kordusuuringuga saame hinnata viimase viie aasta jooksul toimunud muutusi. Tulemused selguvad 2018. aasta sügisel.
 

Tööpoliitika                        

Valmis värske poliitikaanalüüs, kus Praxise analüütikud Märt Masso ja Liina Osila võtavad vaatluse alla küsimuse, kuidas vähenenud töövõimega inimesi tööturul hoida. Poliitikaanalüüs on osa Praxise juhitavast töötingimuste kohandamise projektist, mis otsib uusi lahendusi, kuidas läbi kollektiivsete töösuhete kohandada töökohti nii, et vanemaealised, puudega ja vähenenud töövõimega inimesed saaksid tööturul aktiivselt osaleda.
 

Residentuuri analüüs      

Praxis võtab luubi alla Eesti arstide residentuuriõppe. Poliitikaanalüüs "Residentuur Eestis – kuidas edasi?" toetub sel aastal toimunud veebiküsitlusele residentide, residentuuri värskelt lõpetanute ja residentide juhendajate seas. Analüüsist selgub, et kuigi residentuuri süsteemiga ollakse üldiselt rahul, seondub sellega ka mitmeid põhimõttelisi ja reageerimist vajavaid kitsaskohti. Peamiseks probleemiks on Eesti eriarstide väljaõppe ebaühtlane korraldus ja kvaliteet. Valminud poliitikaanalüüs on esimene tulemus Eesti residentuuriõppe hindamisest, mida viib Eesti Nooremarstide Ühenduse tellimusel läbi mõttekoda Praxis.

 
 

Soovitame lugeda

Tarmo Jüristo: õnnetu on maa, mis vajab kangelasi
HIV-i nakatuvad üha vanemad inimesed
Analüüs: riik on vähihaiged hooletusse jätnud
Eesti arstide residentuuriõppe kvaliteet on ebaühtlane

 


Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Tulekul

20.12 kell 9.00-11.00 toimub Tööandjate Keskliidu, PARE ja Mõttekoja Praxis koostöös  töövõime juhtimise seminar tööandjatele. Jagame parimaid rahvusvahelisi praktikaid ja arutame, millised on töövõime juhtimise peamised väljakutsed ning lahendused. Loe lähemalt.

Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000