Copy
Kui Te uudiskirja korrektselt ei näe, siis klikkige siia.
Haridus                                          
Ootame koolijuhte koolitusele „Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas?“
Praxis ja Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut kutsuvad koolide ja lasteaedade juhtkondade liikmeid osalema ühepäevasel täienduskoolitusel. Koolitus annab praktilisi soovitusi, kuidas sooteadliku juhtimise kaudu on võimalik toetada kolleege ja luua positiivset koolikliimat. Lisainfo siit!

Pikaajaline hooldus                       
Ilmunud on ülevaade pikaajalise hoolduse olukorrast
Rahvusvahelise SUSTAIN projekti raames on ilmunud aruanne, mis annab ülevaate projektis osalevate riikide olukorrast eakate pikaajalise hoolduse teemal. Samuti saab aruandes tutvuda nende asutustega, mille teenuseid projekti vältel arendatakse.

Töö- ja sotsiaalelu                         
Töötajate tasustamis- ja premeerimissüsteemid ELi riikides
Avaldati Eurofoundi 2016. aasta aruanne „Muutused tasustamis- ja premeerimissüsteemides“. Uuringu tulemused näitavad, et 62% Euroopa asutustest kasutab mingit tüüpi muutuvpalka ja selle kasutamine on levinud kõigis liikmesriikides, moodustades tüüpiliselt 5-10% palgast. Eestis on muutuvpalga osakaal palgas tunduvalt suurem, moodustades keskmiselt 20%. Aruandega saab tutvuda siin.

Arengukoostöö                              
Praxis koostöös Eesti teenusedisaineritega aitas arendada Gruusia avalikke teenuseid
Eelmisel nädalal lõppes projekti, mille vältel aitasid Eesti teenusedisainerid uuendada viit Gruusia avalikku teenust. Projekti eesmärk oli tõsta teadlikkust ning oskusi kasutajakesksest teenusedisainist, selle põhimõtetest ja tööriistadest. Loe koostööprojektist pikemalt siit!

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000