Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Majanduspoliitika                

Arenguseire Keskusel on ilmunud värske ülevaade „Tootlikkuse arengustsenaariumid 2035“, kus uuritakse, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis aitaks suurendada ettevõtete konkurentsivõimet järgmise 10–15 aasta perspektiivis. Aruande valmimisele aitas kaasa ka mõttekoda Praxis, kelle uuringut Eesti ettevõtluse kooslustest on kasutatud arengustsenaariumite loomisel. 
 

Naised ja võim                         

Praxisel valmis lühianalüüs naiste ja meeste rollidest kohalikes omavalitsustes ja volikogudes. Analüüsist selgus, et võim on mõlemas koondunud meeste kätte ning mida kõrgemale ametihierarhias liikuda, seda vähem naisi seal leidub. Lühianalüüsi üks soovitusi on parandada soopõhist andmekogumist ning süstemaatiliselt tegeleda tuvastatud takistuste eemaldamisega. Samuti on erakondadel suur roll naiste positsiooni edendamisel poliitikas. Loe aruannet.

Praxis koolitab                        

Kas tahad saada avalike teenuste arendusprofiks? Kutsume meeskondi avaliku sektori organisatsioonidest kandideerima teenuste arendamise koolitusprogrammi, et disainerite ja ekspertide käe all õppida looma Eesti kõige nutikamaid ja inimsõbralikumaid teenuseid. Kandideerimine on avatud kuni 14.03.2019. Loe lähemalt.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000