Copy
Praxise uudiskiri 3/2021

PRAXISE ANALÜÜS: KRIISIMEETMETETA OLEKS KAASNENUD ÜLE 65 000 INIMESE HÕIVEST LAHKUMINE

Praxise analüütikud Kaupo Koppel ja Merilen Laurimäe sulest valmis analüüs COVID-19 esimese laine kohta. Uuring vaatab, kuidas on COVID-19 viiruskriis mõjutanud vaesust ning ebavõrdsust ja kui edukaks osutus negatiivsete mõjude leevendamisel töötasu hüvitise meede. Muuhulgas ilmnes, et ilma kriisimeetmeteta oleks kaasnenud üle 65 000 inimese hõivest lahkumine ning vaesusmäära suurenemine ligi 4 protsendipunkti võrra.

Teistest enam suureneks vaesus 50-63-aastastel hõivatutel, meestel ning töötleva tööstuses või majutuses ja toitlustuses töötavatel inimestel. Samas osutus töötasu hüvitis väga edukaks nende mõjude taandamisel ning tegelik vaesusmäärade suurenemine oli esimese laine ajal 0,4.

Loe lähemalt kriisis enim mõjutatud rühmadest ja meetme mõjust siit.

Uuringust ilmus artikkel Ärilehes. Saad seda lugeda siit.
 
Uuring on üheks osaks RITA 1 projektist „COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine“

MIINIUMPALK JA SELLE MUUTUMINE EL RIIKIDES KOROONAPANDEEMIA AJAL

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) avaldas ülevaate, kuivõrd Euroopa Liidu riigid muutsid 2021. aastaks miinimumpalka. Hoolimata ebatavaliselt rasketest majandus- ja tööturutingimustest suurendasid enamik ELi liikmesriike oma miinimupalkasid. Märkimisväärne on selles osas Läti, kus miinimumpalka tõsteti 16,3%. Tõus oli kokku lepitud ja otsustatud juba 2017. aastal. 

Riikides, kus miinimumpalka ajakohastatakse peamiselt kindlaksmääratud valemi abil, oli miinimumpalga määramine sujuv. Vastuolulisemad olid Tšehhi, Ungari, Iirimaa, Leedu ja Rumeenia, kus peetud arutelud ja läbirääkimised lükkasid otsuste tegemise viimase päevani ja mille lõpptulemus oli väike tõus.

Ainult kaks liikmesriiki, Eesti ja Kreeka, otsustasid miinimumpalga taseme aastaks külmutada. Miinimumpalga üle läbirääkimiste eest vastutavad Eesti sotsiaalpartnerid jõudsid kiiresti kokkuleppele külmutada miinimumpalga tase aastaks 2021. Tööandjad viitasid Eesti Panga prognoosile, mis oleks varasemalt kokkulepitud valemi alusel õigustanud miinimumpalga alandamist, kuid toetas selle asemel külmutamist, tuginedes argumendile, et see tagab stabiilsuse. Kreekas, kus miinimumpalga otsused rakendatakse juulis, otsustati alampalga tase külmutada ning järgmine sellekohane otsus 2021. aasta juuliks on pooleli.

Loe rohkem siit.

Praxise roll on olla Eurofoundi võrgustikus Eesti korrespondent ja pakkuda Eesti kohta igakülgset informatsiooni.

VABAKUTSELISED LOOVISIKUD, NENDE MAJANDUSLIKU TOIMETULEKU MUDELID JA SOTSIAALSETE GARANTIIDE KÄTTESAADAVUS

Vabakutseliste loovisikute majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus on ebaühtlane. Samal ajal ei ole vabakutseliste loovisikute täpne arv teada – kõik loovisikud ei kuulu loomeliitudesse ning teave nende tegeliku toimetuleku kohta on killustatud. 

Praxise uuringu "Vabakutseliste loovisikute sotsiaalkaitse ja toimetulek" põhieesmärk on kaardistada vabakutseliste toimetuleku- ja loometöömustrid ning välja töötada poliitikasoovitused, et teha loometööd majanduslikult kindlamaks ning muuta sotsiaalsed garantiid loovisikutele kättesaadavamaks.
 
Uuringu käigus tehakse märtsis kaks küsitlust kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna ekspertide ning vabakutseliste loovisikute seas.

Rohkem infot leiad siit.

AGEFLAG TEGEVUSKAVA VANANEVA ELNIKKONNA TEVISE JA HEAOLU PARANDAMISEKS

Praxis on partneriks projektis „AgeFLAG tegevuskava vananeva elanikkonna tervise ja heaolu parandamiseks Läänemere piirkonnas”. See on algatus, mille eesmärk on regionaalsete tegevuste kaudu aidata kaasa vanemaealiste inimeste heaolu ja tervise edendamisele. Projekti raames valmib tegevuskava valdkondlikeks regionaalseteks lahendusteks. 

Praxis valmistab projekti raames ette metoodika nii riikide valdkondlike vajaduste kaardistamiseks kui töötab välja tegevuskava seminariks. Viisime ellu virtuaalse koosloomelise seminari 30-le osalejale 10 riigist. Töötuba aitab otsustajatel kavandada mõjusaid tegevusi, mis saavutatakse sobivamate sekkumiste väljaselgitamise teel. Rohkem loe siit.

Projekti rahastab Swedish Institute (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) ja Saksamaa terviseministeerium.

SUITSIIDIENNETUSE E-KOOLITUS

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peakontor on välja töötanud e-koolituse „Engaging communities in preventing suicide“. Mõttekoda Praxis aitab hinnata selle koolituse kasutamise sobivust Eesti kohaliku omavalitsuse tasandil. Selleks testivad e-koolitust viie erineva Eesti kohaliku omavalitsuse töötajad. 

Praxis sõelub välja ja sõlmib kokkulepped viie Eesti kohaliku omavalitsusega e-koolituse läbimiseks ja tagasiside andmiseks. Teostame ootuste ja vajaduste kaardistamise, tagasiside kogumise ja koondamise.  

Praxise töö tulemus on sisendiks kogukondadele suunatud suitsiidiennetuse e-koolituse Eesti oludele kohandamisele ja vajaliku täiendava toe väljaselgitamisele. See võimaldaks kogukondadel teostada tõhusat ennetustegevust. 

Loe pikemalt siit.
Te saite selle uudiskirja, kuna olete mõttekoja Praxis uudiskirja tellijate hulgas.

Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Meie missioon on aidata kaasa Eestit edasi viivate muutuste sünnile.
 
Praxise tegevust saab toetada: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Swedbank EE942200221014881942). Praxis on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
 
Ahtri 6A, B korpus, VI korrus, Tallinn    |    praxis@praxis.ee    |    tel 640 8000    |    www.praxis.ee
 
 
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Poliitikauuringute Keskus Praxis · Tornimäe 5, III korrus · Tallinn 10145 · Estonia