Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Tervis                     

Eestis on ligi 6% elanikke ehk kokku 80 000 inimest, kellel puudub ravikindlustus. Kaks korda sama palju on neid, kelle kindlustuskaitse on ebaregulaarne. Praxis aitab analüüsida ravikindlustuse puudumise põhjuseid ja poliitikalahendusi, mis aitaks kindlustuskaitset suurendada võimalikult paljudele elanikele. Loe lähemalt.
 

Sotsiaalkaitse            

Praxis uuendab prognoosimudelit, mis aitab läbi mängida erinevaid tervishoiusüsteemi muutmise stsenaariume ning hinnata nende mõju ravikindlustuse finantsilisele jätkusuutlikkusele. Näiteks, kuidas mõjutab mittetöötavate vanaduspensionäride eest sotsiaalmaksu maksmine ravikindlustuse tulusid ja kulusid ning Haigekassa reserve. Loe lähemalt.
 

Haridus ja töö          

Viimase aastaga on Eestis hüppeliselt kasvanud õpipoisiõpe - kutseõppe vorm, kus amet omandatakse tööandja juures. Töökohapõhises õppes olevate õpilaste arv ulatus 2016/2017 õppeaastal ligi 1400 õpilaseni ning 2020. aastaks on plaanis luua 8000 õpipoisiõppe kohta. Praxis uurib, millised on töökohapõhise õppe kulud ja tulud ettevõtte jaoks. Loe lähemalt.
 

Poliitikalabor           

Suve jooksul on Poliitikalabor jõudsalt edasi sammunud. Suhted on sisse seatud Soome ja UK poliitika- ja innovatsiooniboritega, kellega koos projektiplaane peetakse. Praxise tiimiga liitus taas Hille Hinsberg, kes seni edendas Riigikantselei juures avaliku sektori innovatsiooni. Hille sõnul on ametnikel poliitikakujundamisega eksperimenteerimiseks motivatsiooni küll, vaja on aga edulugusid ning ka oskuste arendamist. Poliitikalabor saab abiks olla. Võta meiega ühendust!
 

Soovitame lugeda

Kas poliitikaga tohib eksperimenteerida?
HIV kaoks ühe inimpõlvega, kuid inimesed pole laborihiired
Kuidas kujundada teadmistepõhist poliitikat?
Eesti avalik teenistus - korras nagu Norras?
 Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Uue eakuse rahvakogu

Koostöö Koja algatus "Uue eakuse rahvakogu" ootab sinu hääli uudsetele lahendustele, kuidas vavaneva ühiskonna väljakutsetega toime tulla. Anna oma allkiri ettepanekutele, mis aitavad tuleviku eakust kujundada. Kõik vähemalt 1000 allkirja saanud ideed esitatakse arutamiseks Riigikogule.
Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000