Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Haridus ja töö                 

Viimase aastaga on Eestis hüppeliselt kasvanud õpipoisiõpe – kutseõppe vorm, kus amet omandatakse tööandja juures. Töökohal õppis ametit 2016/2017 õppeaastal ligi 1400 õpilast ning 2020. aastaks on plaanis luua 8000 õpipoisiõppe kohta. Praxise analüütikud Kirsti Melesk, Kaupo Koppel ja Aleksandr Michelson hindasid õpipoisiõppe tulusid ja kulusid tööandjale. Uuringust selgus, et ettevõtte jaoks on suurimaks kuluallikaks õpipoistele makstav töötasu ja juhendajate tööaeg. Teisalt toob ettevõttele kasu nii õppurite tööpanus kui ka kokkuhoid värbamisel – sageli pole vaja palgata uut töötajat, sest õppurid jäävad ettevõttesse tööle. Tutvu uurimisraportiga.
 

Tööpoliitika                        

Töö on alati olnud muutumises. Uued töövormid ja muutused töötingimustes panevad proovile ka sotsiaalkaitsesüsteemi, mis peab toetama nii töötamist, majandust kui ka ühiskonna heaolu. Eestis puudub praegu arusaam, kuidas mõjutavad tuleviku tööturumuutused töötajate sotsiaalkaitset ja sotsiaalkaitse rahastamist läbi maksusüsteemi. Praxis koostöös Rakendusuuringute Keskus Centariga uurib Arenguseire Keskuse tellimusel töö ja hõive muutuste taustal tekkivaid sotsiaalkaitsesüsteemi väljakutseid ja tarvilikke kohandusi, mis aitavad ennetada või lahendada tööga seotud riske. Mängime läbi erinevad tööturu, tööelu ja töösuhete muutuste stsenaariumid ja analüüsime, millised sotsiaalkaitse rahastamise mudelid on kõige sobivamad ühe või teise tööturu stsenaariumi korral. Loe lähemalt.
 

Digioskused                     

Mõttekoda Praxis uurib Euroopa Komisjoni tellimusel, kuidas suurendada tööpraktika abil üliõpilaste digitaalseid oskusi ja suurendada ettevõtjate jaoks tööjõudu, kellel on tööturu nõuetele vastav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pädevus. Uuringuga kogume tööandjatelt andmeid selle kohta, millistest digioskustest (alates tarkvaraarendusest ja veebidisainist kuni küberturvalisuse ja suurandmete analüüsini) ettevõtted kõige enam puudust tunnevad ja millised praktikavõimalusi nad on valmis üliõpilastele pakkuma. Loe projekti kohta lähemalt.
 

Soovitame lugeda

Tarmo Jüristo: kuidas Ruanda ja Senegal Eestist mööda läksid
Rauno Vinni: kuidas hinnata valitsuse poliitikat?

 


Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Tulekul

22.02 kell 11.00 tutvustame uuringu Eesti üliõpilaste eluolu põhisõnumeid Tallinnas Haridus- ja Teadusministeeriumi esinduse Ferdinand Eiseni saalis (Tõnismägi 11) ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi peamajas Tõnissoni koosolekuruumis (Munga 18).

Rahvusvahelise uuringu EUROSTUDENT andmed annavad ülevaate Eesti üliõpilaste sissetulekutest, kulutustest, töö- ja pereelust, rahvusvahelisest mobiilsusest ja paljust muust.

Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000