Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Laste õiguste uuring            

Valminud on mahukas laste õiguste ja vanemluse uuring, mis annab põhjaliku ülevaate laste ja vanemate elu-olust Eestis aastal 2018. Uuringust selgub, et veidi üle poole ehk 53 protsenti Eesti lapsevanematest on tundnud, et vajaksid nõu ja abi, kuid ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda või pole söandanud seda küsida. Kõige enam vajavad laste kasvatamisel tuge noored emad vanuses 18-24. Enim valmistavad lapsevanematele muret peresiseste konfliktide lahendamine ja jonniva lapse rahustamine, aga ka laste internetiohutus. Loe kokkuvõtet tulemustest ja uuringu aruannet.
 

Maksupoliitika proovikivid     

Riigikogu valimised lähenevad ja ühes valimistega tulevad ka lubadused. Et toetada eesmärgistatud maksupoliitikat ning tuua maksusüsteemi kujundamise fookus üksiklahenduste väljapakkumise juurest tagasi probleemide sõnastamise juurde, korraldas Praxis tänavu kaks mõttehommikut. Mõttehommikute aruteludele toeks koostasime Eesti maksusüsteemi teemapaberi, mis sõnastab peamised probleemid ja tulevikuriskid, millega Eesti järgmise 5-15 aasta perspektiivis silmitsi seisab. Kuula ka samal teemal Vikerraadio Valimisnõunike arutelu.
 

Sotsiaalne ettevõtlus               

Eestis on sotsiaalne ettevõtlus hästi kanda kinnitanud. Praxis ühendas jõud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga, et oma pikaajalist arengukoostöö kogemust Valgevenes jagada ja sealsele sotsiaalsele ettevõtlusele samuti hoog sisse saada. Naiste osakaal ettevõtjate seas on Valgevenes väike ning sotsiaalsete ettevõtete keskmine juht on mees vanuses 40-59 aastat. Selleks, et rohkem naisi ja noori ettevõtluse juurde tuua, korraldame Valgevenes koolitus- ja mentorprogrammi. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Loe lähemalt.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000