Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Koolitused                   

Avasime kaks uut ja põnevat avaliku sektori koolitusprogrammi. Avatud on registreerumine kevadisele poliitikakujundamise baaskoolitusele, mis sobib eriti hästi riigi, kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste spetsialistidele, kes ei ole varem vastutanud poliitikate loomise ja kaasamise eest või on värskelt ametisse astunud. Kui aga tahad teada, kuidas luua Eesti kõige nutikamaid ja inimsõbralikumaid avalikke teenuseid, siis tutvu meie avalike teenuste arendamise koolitusprogrammiga, mida teeme koos disainiagentuuriga Velvet. Esimene grupp on täitunud, kuid 2018-2019 koolitame kokku 4 gruppi ja kandideerimisplaane saab hakata pidama järgmisteks koolitusteks.
 

Haridus                             

Valmis põhjalik analüüs Eesti üliõpilaste elu-olust. EUROSTUDENT uuring näitab, et töötamine on üliõpilaselu lahutamatu osa – 2/3 üliõpilastest töötab õppimise kõrvalt. Õpitav eriala ja töökogemus on omavahel tihedalt seotud – enam kui pooled töötavatest üliõpilastest on ametis erialasel tööl ja 69% üliõpilastest soovib töötada kogemuse saamiseks. Tutvu uuringu põhitulemuste ja Eesti aruande ning rahvusvahelise raportiga.
 

Tööpoliitika                      

Praxise eestvedamisel lõppes rahvusvaheline töökohtade kohandamise projekt, mille käigus uurisime, kuidas sotsiaalpartnerid saavad aidata leevendada töökäte vähenemisest tingitud probleeme. Täpsemalt huvitas meid kollektiivsete töösuhete roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele. Tutvu ka poliitikaanalüüsiga, mis annab põhitulemustest ülevaate.
 

Maksupoliitika                  

Praxis viib sel aastal läbi maksusüsteemi analüüsi ja kaks mõttehommikut. 6. aprilli mõttehommiku „Eesti maksusüsteem – lahendustest probleemideni“ peamine eesmärk oli pöörata ühiskondlik maksudebatt lahenduste otsimiselt tagasi probleemide sõnastamise juurde. Kevadise mõttehommiku tulemused jõuavad Praxise maksusüsteemi analüüsipaberisse ning sellele järgneb teine mõttehommik 2018. aasta sügisel, kus probleemide kaardistamise järel arutatakse maksusüsteemi valikukohti, lahendusviise ja alternatiivseid stsenaariumeid.
 

Soovitame lugeda

Maksusüsteemi mõttehommik otsis lahendustele probleeme
Algab üle-eestiline lapse õiguste uuring
Kaks kolmandikku üliõpilastest töötab


 

Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Märtsis jättis Radar valitsusele hinde andmata, leides, et strateegiliste otsuste puudumise tõttu on sisuline  töö reformiga seiskunud. Loe hindamisest lähemalt.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Uued algatused

Elatusmiinimumi mõju majanduslikule toimetulekule
Maksusüsteemi analüüs ja mõttehommikud
Rassismi ja ksenofoobia ennetamine kohanemisprogrammide kaudu
Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas
Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000