Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Praxise Akadeemia                                      

Praxis kutsub koolitusele "Kuidas tellida uuringuid, millest on kasu aastateks". Targad otsused võrsuvad heast uurimistööst, uuringute tellimine nõuab tarka tegutsemist. Koolitus aitab tõsta tellitavate uuringute ja analüüside kvaliteeti ning suurendada kasu poliitikakujundamises. Koolitusele ootame inimesi, kes vastutavad oma organisatsioonis uuringute, analüüside ja hindamiste korraldamise ja tellimise eest. Loe lähemalt ja registreeru!
 
Hariduspoliitika                                             

Valmis digioskuste analüüs, kust selgus, kuidas arendatakse koolides õpilaste digitaalset kirjaoskust. HITSA tellitud ja Praxise läbi viidud analüüs toob välja, et kuigi info otsimine ja kirjalike tööde tegemine arvuti abil on saanud loomulikuks õppetöö osaks, jäävad kahjuks koolis tagaplaanile nutikamad digivahendite kasutusvõimlaused, nagu näiteks andmeanalüüs, programmeerimine või veebilehe loomine. Digihariduse kättesaadavus on Eesti üldhardussüsteemis ebaühtlane, sõltudes õpetajast ja koolist. Loe tulemustest lähemalt.
 

Töö- ja sotsiaalpoliitika                                 

Praxis analüüsis ebatüüpilisi töövorme ja iseendale tööandjaks olemist. Sotsiaalkaitse väljakutseks on see, kuidas tagada inimesele piisav kaitse sõltumata hõive- ja töövormist. Iga sissetulekut tagav aktiivse tegevuse vorm võiks anda inimesele võimaluse panustada mõistlikus ulatuses sotsiaalkindlustusskeemi ja saada vastu lünkadeta kaitset. Analüüsis vaadatakse, kuidas on iseendale tööandjad ja mittetavapäraste töövormidega hõivatud Eestis ja EL liikmesriikides sotsiaalkaitsega kaetud ning kuidas nende sotsiaalkaitset parandada.
 
 
Praxis arvab

Rauno Vinni: Peaministri tagasiastumise nõudmine on liialdus
Katrin Pihor ja Dago Antov: Kui mõistlikult kasutame ressursse transpordivõrgu loomiseks?
Laura Kirss: Vene emakeelega inimesed toetavad varajast eesti keele õpet


Praxis soovitab

Arvamusfestival toimub sel aastal 11.-12.08 Paides. Praxis osaleb aruteludega osalusdemokraatia ja ERR alal. Festivali kava avaldatakse 5. juunil.

Jälgi Arvamusfestivali ka Facebookis!


Valminud tööd

Praxis analüüsis soolise segregatsiooni muutusi hariduses ja tööturul. Uuringus võrreldakse tulemusi kõigis EL riikides ja tuuakse välja parimad praktikad olukorra parandamiseks. EIGE avaldab tulemused 2017. aasta sügis-talvel.
 

Praxis - sõltumatu mõttekoda
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000