Copy
Praxise uudiskiri 1/2020

SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS HARIDUSES

Praxis uurib sel kevadel struktuuritoetustest rahastatud haridusprojekte, et selgitada välja, kas need edendavad soolist võrdsust. Noorte karjäärinõustamise puhul võtame fookusesse soolised stereotüübid ning uurime, kas tüdrukutele ja poistele tutvustatakse ka mittetraditsioonilisi karjäärivalikuid. Õppenõustamist analüüsides vaatame, kas nõustamisteenused on kujundatud selliselt, et need aitaksid ennetada noormeeste koolist väljalangemist, sest postel on 7.-9. klassis suurem oht õpingud katkestada kui tüdrukutel. 

Samuti analüüsime seda, kuivõrd annab õpetajate täiendusõpe teadmisi sellest, kuidas õpetamisel soolistest stereotüüpidest hoiduda. Õpetajaameti maine kujundamisse panustavad projektid saavad tähelepanu samuti seoses sooliste stereotüüpidega ning sellega, kuivõrd aitavad need kaasa, et rohkem mehi valiks õpetaja elukutse ning haridusvaldkonnas suures ülekaalus olevad naised tõuseksid haridusjuhtideks. 

Raport valmib aprilli lõpus. Loe lähemalt


ÜMBRIKUPALKADE VÄHENDAMINE EHITUSSEKTORIS

Ligi 25% Eesti ehitusfirmadest maksavad oma töötajatele ümbrikupalka. Enam levinud on praktika, kus umbes pool töötasust deklareeritakse ja teine pool makstakse "mustalt". Seetõttu otsustas maksu- ja tolliamet (MTA) ümbrikupalga maksmise pakkumise ja vastuvõtmise ajendite paremaks mõistmiseks mõttekoja Praxis poliitikalabori ja «nügimise» meetodi poole pöörduda. 

Praxise Politikalabori meeskond aitas koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskuse kolleegidega ümbrikupalga maksmise motivatsiooni uurida ning kombineerides neid teadmisi käitumisteaduslike lähenemistega, töötasime välja kaks e-kirja. E-kirjade eesmärk oli suurendada tajutavat vahelejäämisriski, nõrgestada kirjeldavat normi (arvatakse, et enamik ehitusettevõtetest ei maksa makse, mis pole tõsi) ja rõhutada, et MTA roll on eeskätt pakkuda maksumaksjatele tuge, mitte neid karistada. Kahe e-kirja vahel oli üks erinevus. Esimene neist sisaldas detailset nimekirja karistustest, mille saab ettevõtte, kelle puhul avastatakse maksupettus. Teine kirjeldas MTA tööd: kui ettevõttel leidub maksude osas vasturääkivusi, siis täpsustab MTA koostöös ettevõttega nende ebakõlade põhjused ja kuidas neid tulevikus vältida.
 
Selleks, et mõõta, millise mõjuga need kirjad on, viisime läbi juhuslikustatud kontrollkatse (randomised controlled trial). Detailse nimekirjaga e-mail tõstis 3 kuu jooksul deklareeritud makse 6.1% ja tööprotsessi e-mail suurendas neid 5.1% võrra. Projekti kohta saad lähemalt lugeda siit.

Nüüd on ettevõtmise kohta ilmunud ka artikkel väljaandes Journal of Behavioral Public Administration: Vainre, M., Aaben, L., Paulus, A., Koppel, H., Tammsaar, H., Telve, K., Koppel, K., Beilmann, K., & Uusberg, A. (2020). Nudging towards tax compliance: A fieldwork-informed randomised controlled trial. Journal of Behavioral Public Administration, 3(1).


MIDA ÕPPIDA PENSIONIMAKSETE PEATAMISEST?

Valitsus on teinud ettepaneku pensioni II samba sissemaksete ajutiseks peatamiseks, et suunata tuleviku pensionide raha praeguse olukorra lahendamisele. Kõik detailid pole veel selged, kuid et pensioniajalugu kipub korduma, annab eelmise kriisi ajal tehtu suurepärase võimaluse sellise kriisimeetme võimaliku mõju hindamiseks nii pensionikogujale kui ka riigile.

Mõttekoja Praxis analüütik Magnus Piirits arvutas, mis toimus möödunud kriisi ajal pensioni teise samba maksete peatamisel ning lõi erinevaid stsenaariume, et midagi käesoleva kriisi jaoks õppida. Loe lähemalt ERR arvamusportaalist.
 

VALMIS ÕIGLASE ÜLEMINEKU ANALÜÜS

Põlevkivitööstuse kokku tõmbamisega kaasneb positiivse keskkonnamõju kõrval terve rida sotsiaalmajanduslikke proovikivisid – töökohtade kadumine sektoris, omavalitsuse tulubaasi ning avalike teenuste pakkumise vähenemine. Seetõttu on just selles piirkonnas vaja rakendada õiglase ülemineku meetmeid. Praxisel valmis Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüs, mis kaardistab EL prioriteedid ja fondid seoses õiglase üleminekuga ning uurib, kuidas need ühtivad Eesti plaanidega õiglase ülemineku teostamiseks.
Loe tulemustest lähemalt pressiteatest. Vaata ka uuringu tulemusi kokkuvõtvat infograafikat või süvene uuringuaruandesse
 

VIRTUAALTÖÖ

Kaugtöö on aktuaalsem kui kunagi varem. Praxisel lõppes ligi kaks aastat kestnud rahvusvaheline projekt "DEEP VIEW: sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised virtuaaltöös“

5 riigi (Austria, Taani, Eesti, Portugal, Hispaania) näitel uurisime, kuidas erineva tasandi sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised käsitlevad väljakutseid, mis on seotud virtuaaltööga kolmes sektoris: finantstegevus, infotehnoloogia ning koduõendus. Projekti tulemused ning aruanded leiab Praxise kodulehelt.
 

SOTSIAALPOLIITIKA ARENGUD EESTIS

Mõttekoda Praxis teeb Euroopa Komisjoni tellimusel erinevaid sotsiaal- ja tööpoliitikaga seotud lühiülevaateid. Koostame Euroopa sotsiaalpoliitika ekspertide võrgustiku kaudu lühiartikleid sotsiaalpoliitikas päevakorral olevatel teemadel, näiteks pensionireform, vanemapuhkuste reform, maksude ja toetuste muudatused jms. Märtsikuus andsime ülevaate kavandatavast pensionireformist ja töötuskindlustuse olukorrast. Loe lähemalt.
 

VÄLISKOOSTÖÖ UKRAINAS

Praxis aitab Ukrainas konsulteerida sealse päästeameti töökorralduse reformi, mille eesmärk on kaasata päästetöödesse ja ennetustegevustesse vabatahtlikke. Vabatahtlike kaasamine aitaks parandada kriisidele reageerimise ning abi kohalejõudmise aega, millest omakorda sõltub vara ja elude päästmine. Ukraina Siseministeerium ning Dnipropetrovski oblasti Päästeamet käivitasid vabatahtlike kaasamise pilootprojekti ning sealse süsteemi väljatöötamisel kasutataksegi Eesti Päästeameti ning Praxise spetsialistide kogemust.

Märtsi algul külastasid Ukrainat Eesti eksperdid, et arutada Dnipros vabatahtlike kaasamise süsteemi võimalikke lahendusi omavalitsuste esindajatega. Üheks suureks kitsaskohaks on Ukrainas vabatahtlike kaasamisel seadusandlus, mis ei luba täna luua sellist süsteemi, kus vabatahtlikud võivad iseseisvalt päästetöödega tegeleda. Seetõttu on mõeldud n-ö vahevariandile, kus omavalitsuse asutus loob piirkonda oma üksuse, kus on tegevad päästeteenistusest erasektorisse lahkunud ja pensionile läinud endised päästeteenistujad, kellel on eelnev väljaõpe ja oskus päästetöid teostada. 

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Dnipropetrovski oblasti ja selle omavalitsuste ja päästeteenistuse esindajad, mõttekoja Praxis analüütik Aleksandr Michelson, INTELCOM EST OÜ eksperdid Eva Rinne ja Janek Laev ning Mart Haljaste Eesti Päästeametist koostööseminaril.
Te saite selle uudiskirja, kuna olete mõttekoja Praxis uudiskirja tellijate hulgas.

Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Meie missioon on aidata kaasa Eestit edasi viivate muutuste sünnile.
 
Praxise tegevust saab toetada: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Swedbank EE942200221014881942). Praxis on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
 
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn    |    praxis@praxis.ee    |    tel 640 8000    |    www.praxis.ee
 
 
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Poliitikauuringute Keskus Praxis · Tornimäe 5, III korrus · Tallinn 10145 · Estonia