Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Tervisepoliitika                 

Praxis hindas, kuidas vastab Eesti arstide väljaõpe rahvusvahelistele standarditele. Analüüsist selgub, et peamine kitsaskoht on õppe kvaliteedi ebaühtlus. On asutusi, kus residentuuriõpe on väga heal tasemel. Teisalt tunnevad paljud residendid ja ka juhendajad, et sisuliseks juhendamiseks puudub aeg ja oskused. Uuringust tulebki välja, et residentuuri õppimise aspekt võib tagaplaanile jääda, kui domineerima hakkab teenuseosutamine. Loe raportist, kuidas õppimist ja patsientide ravimist paremini ühitada ja residentuuriõpet sisukamaks muuta.
 

Kõrghariduspoliitika           

Praxis osaleb rahvusvahelises uuringus EUROSTUDENT, mis kogub ja võrdleb andmeid Euroopa üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra kohta. Muude põnevate teemade seas uurime tudengite elamistingimusi, toimetulekut ja mobiilsust. Euroopa üliõpilaskond on mitmekesine. Ühe kasvava trendina näeme ülikoolides üha enam üliõpilasi, kes peavad ühitama õppimist pereeluga. Meie analüütiku Sandra Haugase sulest ilmus värske lühiülevaade sellest, kuidas haridussüsteem peab paremini arvestama lastega üliõpilaste vajadustega.
 

Tööpoliitika                           

Eestis on töötuse puhul probleemiks ebapiisav sotsiaalne kaitse – hüvitised on väikesed ning toetust saab vaid osa töötutest, mis ei hoia ära inimeste vaesusesse langemist. Samuti võivad süsteemi kitsaskohad viia varajase tööturult väljumiseni. Praxise 2019. aastal valmiv analüüs pakub välja erinevaid stsenaariume, kuidas Eesti töötuskindlustussüsteemi parendada ja muuta. Loe lähemalt.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000