Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Tervis                                                     

Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise teostatud analüüsist selgusid Eesti tervisepoliitika edusammud ja kitsaskohad. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009-2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat. Loe lähemalt siit.
 
Majandus                                                

Valmis Euroopa Liidu rahastatud transpordiinvesteeringute mõju analüüs. Transpordiühenduste parandamiseks kulus 2007-2013 kokku üle 750 miljoni euro ning 2014-2020 ligi 560 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi tellitud analüüsist selgub, kas suuremahulised investeeringud on end õigustanud? Mil määral on paranenud liiklusohutus? Millised on transpordiinvesteeringute edulood? Millist mõju on investeeringud avaldanud ettevõtlusele, ühistranspordile, kergliiklusele ning keskkonnakoormusele? Tulemused avaldatakse 6. aprillil uuringu esitlusel
 

Haridus                                                    

Rahvusvaheline haridusvõrgustik Network of Education Policy Centres (NEPC) korraldab Praxise eestvedamisel 10.-11. aprillil Tallinnas Energia Avastuskeskuses võrgustiku liikmete aastakoosoleku ning hariduskonverentsi, mille põhiteemaks on tõepõhjata ühiskond ja haridusorganisatsioonide koostöö avatud ühiskonna põhimõtete eest seismisel. Projekti kaasrahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 

Eakate pikaajaline hooldus                   

Vanemaealiste osakaalu tõus rahvastikus mõjutab oluliselt riikide sotsiaal-majanduslikku keskkonda ning avaldab survet tervisesüsteemile – kasvab inimeste hulk, kes halvenenud tervise tõttu vajavad igapäevaseks toimetulekuks erinevaid tugiteenuseid. Osaleme rahvusvahelises projektis SUSTAIN, mille eesmärk on parandada integreeritud hooldust eakate jaoks, kes elavad kodus ja vajavad erinevate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste tuge. Tutvu projekti uudiskirjaga.

Tulekul

Riigireformi Radari kvartaalse hinnangu esitlemine
5.04 kell 10.00 Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn).
EL rahastatud transpordiinvesteeringute mõju hindamise analüüsi tutvustus 6.04 kell 10.00 Nordic Hotel Forumi Capella saalis. Registreeru siin.
 

Arvamused

Rauno Vinni: tuleviku valitsemine peaks olema paindlik ja väle
Ülla-Karin Nurm: tervis peaks olema prioriteet kõigis valdkondades


Praxis soovitab

Riigireformi Radar on Praxise ja  Eesti Tööandjate Keskliidu algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

Jälgi Radarit  Facebookis!

Valminud tööd


Rahvastiku tervise arengukava hindamine
Riikliku HIV ja AIDS strateegia hindamine
 

Uued algatused

Algas struktuurivahendite rakendusskeemide tõhususe ja toetuse saajate halduskoormuse hindamine. Analüüs valmib sügisel 2017.

Praxis - sõltumatu mõttekoda
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000