Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Riigireform                                                    

Riigireformi Radar andis valitsuse esimese kvartali tööle hindeks "kolme". Radari kolleegium hindas uue võimuliidu tegevust esimest korda. Kõige suuremate takistustena riigireformi edenemisel näeb kolleegium tegevuste ja ettepanekute killustumist ja kriitilise tähtusega otsuste viibimist. Ettepanekuid reformimiseks on valitsusel palju, kuid keskenduda tuleks prioriteetidele: omavalitsuste ühinemisele ja maavalitsuste kaotamisele. Loe hinnangust lähemalt.
 
Majandus                                                       

Valmis transpordiinvesteeringute analüüs, kust selgus, millist kasu on Eestile toonud mahukad Euroopa Liidu investeeringud. EL panustab Eesti transpordi rahastamiseks aastatel 2007-2020 ligi 1,3 miljardit eurot. Põhitulemused toovad välja, et edulugudeks on liiklusohutuse paranemine ja raudteetranspordi hoogne areng, mis on toonud rohkem reisijaid rongidesse. Arenguruumi on aga säästva ja kasutajakeskse transpordivõrgustiku arendamisel.
 

Sotsiaalpoliitika                                            

Analüüsisime noorte korduvõigusrikkumisi ennetava mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi rakendamist Eestis. Uuring toob välja, et programm aitab parandada kõrge riskiga noorte peresuhteid, õppeedukust, koolikohustuse täitmist,  vähendada sõltuvusainete tarvitamist ja korduvate õigusrikkumiste toimepanemist. Ennetusrogramm on tõhusam ja odavam kui erikool või vanglakaristus - iga MDFT rakendamisse panustatud euro säästab tulevikus riigile 5,3 eurot.
 

Riigivalitsemine                                           

Kutsusime ellu Poliitikalabori. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel otsime laboris nutikaid võimalusi, kuidas muuta poliitikakujundamine ja avalikud teenused uudsete meetodite, tehnikate ja tööriistade abil kvaliteetsemaks ja inimesekesksemaks. Kui teil on vastust vajav ühiskondlik probleem või soovite koostöös eri osapooltega mõne hea idee ellu viia, võtke ühendust ja mõtleme koos lahenduse välja. Loe poliitikalabori kohta lähemalt
 

Tulekul

Uuringu „IKT-haridusest: trendid, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“ tutvustus 16.05 kell 15.00-17.00 Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C).
 

Arvamused

Laura Aaben: Ainult teavitustööst ei piisa, et inimeste toitumisharjumusi muuta
Rauno Vinni: Tõenditepõhine poliitika ja poliitikapõhine tõendamine
Tiina Tambaum: Eesmärk surra tervena


Praxis soovitab

Riigireformi Radar on Praxise ja  Eesti Tööandjate Keskliidu algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

Jälgi Radarit ka Facebookis!
 

Uued algatused

Aitame ette valmistada EL eesistumise tulevikutöö konverentsi "Future of Work: Making it e-Easy".

Publikatsioonid
Eurofound on avaldanud mitu temaatilist ülevaadet EL liikmesriikidest. Raportites on vaatluse all sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalpartnerite kaasamine jpm. Loe kokkuvõtteid eesti keeles ja täisraporteid inglise keeles. 

Praxis - sõltumatu mõttekoda
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000