Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Välistööjõu värbamine                  

Praxis uuris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel, milline on Eesti tööandjate kogemus välistööjõu värbamisega. Samuti vaatasime, kui rahul on välistöötajad ise Eestisse elama asumisega. Mis valmistab siia tööle tulnutele rõõmu, mis muret? Uuringust selgub, et enamikele töötajatele pakub kohanemisel esmast toetust tööandja. 43% leiab, et on saanud Eestisse sisseelamisel tuge kohalikega suhtlemisest. Samas leiab kolmandik vastajatest, et eestlased on kinnised ning nendega on raske sõprussuhteid luua. Kõige enam ollakse rahul Eesti e-teenuste ning kõige vähem pere- ja eriarsti kättesaadavusega. Loe uuringu tulemustest lähemalt
 

Kohaliku kasu analüüs                    

Kuidas kompenseerida ettevõtlusega kaasnevat koormavat mõju näiteks tuulepargi rajamise, kaevandamise või tehase ehitamise puhul? Ettevõtted sõlmivad üldjuhul koormavate tagajärgede ja mõjude kompenseerimiseks omavalitsusega kokkuleppeid, kuid hetkel puudub neist süsteemne ja ammendav ülevaade. Praxis analüüsib seetõttu ettevõtlusega kaasneva koormuse kompenseerimise viise ning praktikaid. Mõjuanalüüs on aluseks võimalikele muudatustele kohaliku kasu korralduses, tagades osapoolte võrdse kohtlemise, õiguskindluse ning kokkulepete läbipaistvuse. Loe lähemalt
 

E-tervise arendamine Moldovas      

Praxise osalusel lõppes e-tervise arengukoostööprojekt Moldovas, mille käigus katsetati edukalt sealses tervishoiusüsteemis Dermtesti e-konsultatsiooni kasutamist. Kuna dermatoloogidest on Moldovas väga suur puudus, siis oli fookuses teledermatoskoopia, et parandada nahavähi varajast avastamist. Projekti tulemusena tekkis Moldova tervishoiu osapooltel kindlus ja arusaam, kuidas e-konsultatsiooniga edasi minna lisaks ka muudel erialadel. Loe lähemalt.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000