Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Kutseharidus                    

Statistika ütleb, et Eestis on õppetöö katkestajate osakaal kõrgeim kutsehariduses. Igal aastal jätab õpingud pooleli ligi 5000 õpilast ehk keskmiselt iga viies kutseõppur. Praxis analüüsis kutseõppeasutuste tugiteenuseid ja nende rolli õpinguite katkestamise ennetamisel. Tutvu uuringu peamiste järelduste ja soovitustega
 

Elukestev õpe                       

Koostöös Praxise ja Eesti Rakendusuuringute Keskus Centari ekspertidega algas haridusvaldkonna tähtsaima riikliku suunanäitaja – Elukestva õppe strateegia 2020 – vahehindamine. Hindamine annab sõltumatu eksperthinnangu sellele, kui edukalt on siiani Eesti haridussüsteemis elukestva õppe eesmärke täidetud ning annab poliitikasoovitusi haridusvaldkonna edasiseks suunamiseks.
 

Tööjõuvajadus                      

Alustasime kahe olulise tööturu ja hariduse seoseid uuriva projektiga. Küberturvalisuse tööjõu vajaduse uuringu raames hindame, kui palju vajab Eesti tööturg 5 aasta perspektiivis küberturbe ettevalmistusega eksperte ja mida teha selle saavutamiseks. Samuti analüüsime, kuivõrd on tegelikult rakendunud tööjõu oskuste ja vajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA soovitused hariduse ja tööturuvajaduste paremaks lõimimiseks. Loe OSKA rakendumisest lähemalt.
 

Sooline võrdõiguslikkus      

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) avaldas põhjaliku raporti soolisest segregatsioonist hariduses ja tööturul. Trükisooja ülevaate Study and Work in the EU: Set Apart by Gender koostamisse andsid oma suure panuse Praxise eksperdid Kirsti Nurmela, Kristi Anniste, Helen Biin ja Märt Masso.
 

Otsime oma meeskonda analüütikut

Ootame oma meeskonda sotsiaalvaldkonna analüütikut. Loe, miks meiega ühineda ja mida Sinult ootame ning saada oma dokumendid hiljemalt 25. mail aadressile ave.jalakas@praxis.ee.
 

Soovitame lugeda

Maksusüsteemi mõttehommik otsis lahendustele probleeme
Tarmo Jüristo: demokraatia liberaalsed raamid on meile nagu vesi kaladele


 

Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!

 

Praxise koolitused

Poliitikakujundamise oskuste arendamise programm
Avalike teenuste arendamise programm

Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000