Copy
Praxise uudiskiri 1/2021

PRAXISE JUHIKS VALITI URMO KÜBAR

Urmo Kübar alustab Praxise juhina tööd 8. märtsil. Tema ametiaeg on viis aastat.

Nõukogu juhi Maarjo Mändmaa sõnul valiti praegu presidendi vabakonnanõuniku ametis olev Urmo Kübar Praxise juhiks, sest tal on rikkalik kogemus ühiskondlikult oluliste teemade teadmistepõhiste ja argumenteeritud arutelude korraldamises ning erksa ja iseseisvalt mõtleva hooliva kodanikkonna arendamises. “Sealjuures on ta avala oleku, selge sõna ja praktilise meelega kaasav juht,“ sõnas Mändmaa.

Kübar ütles, et Praxise olulisus tuleneb põhimõtetest, mis on ta alustalaks asutamisest peale rohkem kui 20 aastat tagasi – Praxis on mõtte- ja tegude koda, mis on sõltumatu ning toimib avalikes huvides. “See on tähendanud ja tähendab ka edaspidi keskendumist Eesti arenguks olulisematele küsimustele, et parimate olemasolevate teadmiste põhjal saaksid kavandatud, otsustatud ja ellu viidud poliitikad, mis aitavad meil ühiskonnana paremini elada." Rohkem loe siit.

VEREDOPINGU, KASVUHORMOONI JA ANABOOLSETE STEROIDIDE KASUTAMISE REGULATSIOON EESTI SEADUSANDLUSES

Rahvusvahelise uuringufirma Ecorys üleeuroopalise uuringu raames analüüsis Praxis laialdaselt tuntud dopinguainete - kasvuhormooni ja anaboolsete steroidide ja veredopingu - kasutamist reguleerivat Eesti seadusandlust. Selgus, et Eestis polegi täna väga palju seadusi, mis nende ainete kasutamist reguleerivad.   

Dopinguainete kasutamise kontrolli teostab Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA, kes positiivse analüüsi korral üldjuhul määrab sportlasele võistluskeelu. Tavaliselt sellega asi piirdubki, sest Eestis pole veel dopinguainete tarvitamine kriminaliseeritud ja sellest tulenevalt pole politseil ega prokuratuuril võimalik juhtumit edasi uurida. Küll aga jõustus alates eelmise aasta 1. märtsist karistusseadustikus §195, mille kohaselt on dopinguaine või meetodi kasutamisele kallutamise, abistamise, tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamise eest võimalik karistada rahatrahvi või vangistusega. Selle seaduse abil mõisteti hiljuti kokkuleppemenetluse käigus süüdi Eesti tuntud suusatreener Mati Alaver. 

Selgus, et dopinguainete, eelkõige anaboolsete steroidide tarvitamine erinevatel eesmärkidel harrastusspordi tasemel on arvatust palju suurem. Kiirema treeninguefekti saavutamise eesmärgil unustatakse tihti dopinguainete kahjulik mõju tervisele.

UKRAINA KRIISILIIN

Mõttekoda Praxis koostöös Jaanika Merilo ja Eesti ekspertidega INTELCOM EST OÜst (Janek Laev, Eva Rinne, Ene Hauvmann) aitavad Urkainal  välja töötada ja rakendada kriisiliini kontseptsiooni. Mullu novembris allkirjastas Praxis koostöömemorandumi Ukraina Valitsuse kontaktkeskusega. 25. jaanuaril toimus Ukraina ministeeriumiteülese töörühma esimene töökohtumine (pildil). Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Täpsemalt loe siit.

IDA-VIRUMAA MAJANDUSE JA TÖÖTURU KOHANDAMINE PÕLEVKIVITÖÖSTUSE VÄHENDAMISEGA

Mõttekoda Praxise värskelt valminud uuring paneb rõhku tööstuse toetamisele ja eri valdkondade, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arendamisele Ida-Virumaal. Tuleviku teemadena tõusetuvad rohetehnoloogia ja taastuvenergia, samuti tuleks keskenduda turismi-, kultuuri-, sotsiaal- ja tervisevaldkondadele.

Euroopa Liidu, aga ka Eesti regulatsioonid ja otsused kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks võivad oluliselt mõjutada Ida-Virumaa põlevkiviettevõtete käekäiku ning kogu piirkonna tulevikku. „Uuringust selguv toetab ette võetud eesmärke ning liigume muutustele vastu perspektiivikalt,“ kinnitas riigihalduse minister Anneli Ott. „Ida-Virumaal on fookus seatud tööstuse ümber korraldamisele ja sellega kaasnevatele uutele võimalustele, et tulevikus oleks piirkonnas nii kõrgepalgalisi töökohti kui ka tagatud kaasaegne ja elamisväärne elukeskkond.“

Uuringu tulemused tähtsustavad töötleva tööstuse toetamist, nii uute ettevõtete rajamise kui olemasolevate arendamise näol, mida toetaks IKT valdkonna edendamine. Praxise analüütiku Aleksandr Michelsoni hinnangul on siin abiks pikaajalised jätkusuutlikud programmid ning ettevõtete teadmiste ja kompetentside kasvatamine muudatuste juhtimiseks.

Loe pikemalt siit.
Projekti aruanne on leitav siit.

COVID-19 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK MÕJU

Praxis osaleb mitmeaastases ja ulatuslikus COVID-19 sotsiaal-majandusliku mõju uuringus. RITA 1 projekti „COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine“ eesmärk on pakkuda ajakohast sisendit pandeemiast tingitud kriisi lahendamiseks. Keskseks väljakutseks on hinnata seniste kriisi leevendamiseks välja töötatud meetmete majanduslikku mõju ning prognoosida välisriikide kogemuse ja simulatsioonimudelite toel uute kriisimeetme mõju.

Praxise osaks on peamiselt sotsiaal-demograafilise mõju analüüs, keskendudes eraldi nii viiruskriisi negatiivsele kui ka kriisimeetmete leevendavale mõjule. Nii analüüsime kriisi ja meetmete mõju näiteks leibkondade sissetulekutele või selle ebavõrdsusele, haavatavamatele rühmade käekäigule ning soolisele ebavõrdsusele. Lisaks Praxisele osalevad konsortsiumis Tartu Ülikool (juhtpartner) ja Rakendusuuringute Keskus CentAR.

Loe pikemalt siit.

VABAD KOHAD POLIITIKAKUJUNDAMISE OSKUSTE TASUTA KOOLITUSELE

Osa on võimalik võtta järgmistest koolitustest:
  • 6-päevane veebikoolitus „Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine" 3. ja 5. märts, 18.-19. märts, 25.-26. märts 2021, rohkem infot ja pane end kirja siin.
  • 6-päevane veebikoolitus „Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine"  7.-8. aprill, 14.-15. aprill, 29.-30. aprill, rohkem infot ja pane end kirja siin.
  • 4-päevane veebikoolitus „Mõjude hindamine poliitikakujundamises: meetodite kiirkursus“ 18.-19. märts ja 25.-26. märts 2021, rohkem infot ja pane end kirja siin.
  • 2-päevane veebikoolitus „Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs“ 4. märts ja 5. märts 2021, rohkem infot ja pane end kirja siin.

KANDIDEERI KOHALIKE OMAVALITSUSTE TEENUSTE ARENDAMISE PROGRAMMI II KOOLITUSGRUPPI

Eelmisel nädalal toimusid kohalike omavalitsuste teenuste arendamise programmi I koolitusgrupi viimased koolituspäevad. Oma teenuseid arendasid Kose ja Raasiku ühistiim ning Põlva, Lääne-Harju, Kuressaare ja Tallinna meeskonnad.
 
Programmi eesmärk on siduda terviklikuks programmiks KOV teenuste korraldamise kompetentsid (KOV korraldus, teenuste rahastamise korraldus, sihtrühma vajaduste tundmine jne) ning universaalne teenuste arendamise loogika (sh äriprotsesside loogika, protsesside kaardistus, tulemuslikkuse ja efektiivsuse mõõtmine).
 
Kuulutame uude koolitusgruppi kandideerimise välja järgmisel nädalal.

Ootame kandideerima kahe või enama omavalitsuse esindajatest koosnevaid meeskondi, kes soovivad koostöös leida uusi viise osutada inimsõbralikke avalikke teenuseid.
 
Programmi viiakse läbi hübriidkoolituse vormis (virtuaalse ja kontaktkoolituse kooslus). Loe programmi kohta lähemalt siit.

PRAXIS ASUB UUEL AADRESSIL

Jaanuari alguses kolis Praxise Tallinna kontor uuele asukohale. Asume nüüd aadressil Ahtri 6A, B korpus, VI korrus (Admirali maja).

Te saite selle uudiskirja, kuna olete mõttekoja Praxis uudiskirja tellijate hulgas.

Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Meie missioon on aidata kaasa Eestit edasi viivate muutuste sünnile.
 
Praxise tegevust saab toetada: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Swedbank EE942200221014881942). Praxis on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
 
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn    |    praxis@praxis.ee    |    tel 640 8000    |    www.praxis.ee
 
 
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Poliitikauuringute Keskus Praxis · Tornimäe 5, III korrus · Tallinn 10145 · Estonia