Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Tervis                               

Praxis aitas mõtestada muutusi Eesti tervisesüsteemis. Ülevaade „Tervisesüsteemid muutustes“ (Health Systems in Transition) käsitleb viimase viie aasta olulisemaid arenguid Eesti tervisesüsteemi korralduses ja toimimises, juhtimises ja rahastamises ning tervishoiuteenuste osutamises. Praxise meeskonnast panustas ülevaate koostamisse tervisepoliitika analüütik Laura Aaben. Loe tervikraportit ja eestikeelset lühiülevaadet.  
 

Haridus                                 

Eesti paistab PISA uuringutes hästi silma selle poolest, et meie õpilaste haridustulemused ei sõltu lapse sotsiaalmajanduslikust taustast nii palju kui paljudes teistes riikides. Praxise hariduseksperdid aitavad Eesti kogemusest õppida rahvusvahelises projektis BRAVEdu, et leida vastus küsimusele, kuidas murda hariduses vaesusega kaasnevaid riske? Koos rahvusvaheliste partneritega aitame suurendada koolide võimekust toetada õpiraskustes või koolis sotsiaalselt tõrjutud ning madala sotsiaalmajandusliku taustaga õpilasi. Loe projektist lähemalt.
 

Töö- ja sotsiaalpoliitika       

Praxis uurib elatusmiinimumi mõju inimeste toimetulekule. Hindame elatusmiinimumi mõju erinevate sotsiaalsete gruppide majanduslikule hakkamasaamisele. Et praegune elatusmiinimumi metoodika on välja töötatud 2004. aastal, ei arvesta see esmavajaduste kõrval paljude sotsiaalsete ja ühiskondlike vajadustega. Analüüsime praeguse elatusmiinimumi arvutamise metoodika kitsaskohti, et pakkuda välja lahendused selle kaasajastamiseks. Loe lähemalt.
 

Praxis meedias


Tarmo Jüristo: kuidas kõige lihtsamini alkoholiaktsiis maksmata jätta

 

Publikatsioonid

Riigikogu Toimetiste fookuses on Eesti majandusareng. Praxise majandusanalüütik Aleksandr Michelson analüüsib kaasautorina ettevõtluse ökosüsteemi rakendamist Eestis. Loe lähemalt.

 

Valminud tööd

"Põlevkivi kaevandamise eelispiirkonnad" aitab välja selgitada võimalikud uued põlevkivi kaevandamise alad Eestis. Loe uuringuaruannet ja lühikokkuvõtet.
 

Praxise koolitused

Poliitikakujundamise oskuste arendamise programm
Avalike teenuste arendamise programm

Lisa in M

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tartu mnt 50 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000