Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Praxise akadeemia    

Praxis kutsub koolitusele "Kuidas tellida uuringuid, millest on kasu aastateks". Targad otsused võrsuvad heast uurimistööst, uuringute tellimine nõuab tarka tegutsemist. Koolitus aitab tõsta tellitavate uuringute ja analüüside kvaliteeti ning suurendada kasu poliitikakujundamises. Koolitusele ootame inimesi, kes vastutavad oma organisatsioonis uuringute, analüüside ja hindamiste korraldamise ja tellimise eest. Koolitus toimub 6. ja 13. detsembril Tartus. Registreerimine on avatud.
 

Tulevikutöö                

Seda, et robotid võtavad meie töö peagi üle, räägitakse viimasel ajal kõikjal. 13.-14. septembril toimus kõrgetasemeline tulevikutöö konverents „Tulevikutöö: uus reaalsus, uued lahendused“, mille ettevalmistamsele Praxis kaasa aitas. Konverents võttis kahel päeval kokku selle, kuidas muudab tehnoloogia ja digitaliseerumine töötamist ning kuidas peab muutustega kohanema sotsiaalkaitse ja töötajate oskuste arendamine. Tutvu konverentsi materjalide ja ettekannete salvestusega.
 

Töö- ja pereelu          

20.-21. juunil toimus Brüsselis seminar ettevõtjate ning iseendale tööandjate võimalustest töö- ja pereelu tasakaalu leidmisel. Eesti olukorda tutvustasid Helen Biin Praxisest ning Laura Viilup Sotsiaalministeeriumist. Ettevõtlikkuse edendamiseks on vaja pöörata tähelepanu sellele, et ka iseendale tööandjatele oleks tagatud sotsiaalkaitse võrdsel alusel palgatöötajatega ning et sotsiaalkaitse meetmete ja poliitikate väljatöötamisel arvestataks iseendale tööandjate ja ettevõtjate töö eripäradega. Tutvu projekti ja Eesti aruandega lähemalt.
 

Riigireformi Radar     

6.oktoobril kell 11.00 toimub Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn) Riigireformi Radari seitsmenda hinnangu avalikustamine ja paneeldiskussioon, kus osalevad Riigireformi Radari kolleegiumi liikmed, riigihalduse minister Jaak Aab ja riigireformi probleemkomisjoni juht Ivari Padar. Seekordne hinnang annab ülevaate, kuidas on valitsus tulnud toime haldusterritoriaalse reformiga ning millised on kriitilise tähtsusega küsimused, mis vajavad lahendamist selleks, et riigireform strateegiliselt edasi liiguks. Oled oodatud!
 

Soovitame lugeda

Tarmo Jüristo: kuidas juhtida poliitikut ja muuta poliitikat?
Valimisnõunik Tiina Tambaum: üksildus on Tallinnas suurem probleem kui maal
Valmisnõunik Hanna-Stella Haaristo: Tallinna koolivõrgu efektiivsus on küsitav
Kas poliitikaga tohib eksperimenteerida?
 Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!


 

Tulekul

Praxis hindab residentuuriõpet Eestis. 25.09 toimus Praxise ja Eesti Nooremarstide Ühenduse koostöös seminar „Residentuuriõpe Eestis – kuidas edasi?“. Ülikooli esindajad, õppejõud, eriarstid, residendid, haiglajuhid ja ametnikud otsisid lahendusi residentuuri praegustele kitsaskohtadele. Arutelu järeldustega saab tutvuda temaatilises toimetises, mis ilmub oktoobris.

Lisa in Mõmõ

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000