Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Küberturvalisus                

Meie igapäeva- ja riigielu, sh avalikud ja elutähtsad teenused on üha suuremas sõltuvuses küberruumist. Sellega seoses on muutunud keerulisemaks ka küberruumi ohukeskkond ning turvalisuse tagamine. See toob kaasa üha suureneva vajaduse küberturbe alaste teadmiste ja oskustega tööjõu järele. Praxis uuris, kui palju vajab Eesti avalik- ja erasektor järgmise 5 aasta jooksul juurde kübervaldkonna eksperte ning annab soovitusi, kust neid tulevikus leida. Loe lähemalt.
 

Eesti üliõpilaste uuring        

Mõttekoda Praxis viib koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi juba seitsmendat EURSTUDENT uuringut. Küsitlusega kogume andmeid üliõpilaste töötamise, õppimis- ja elamistingimuste, majandusliku toimetuleku ning rahvusvahelise mobiilsuse kohta. Ikka selleks, et kõrgharduspoliitika oleks tõenduspõhine ja arvestaks üliõpilaste tegeliku elu-oluga. Esmakordselt küsitleme kõiki Eesti üliõpilasi (v.a. doktorandid). Eesti EUROSTUDENT küsitlus on osa rahvusvahelisest uuringust, mis uurib ja võrdleb Euroopa üliõpilaselu sotsiaalset mõõdet. Loe lähemalt.

Residentuuriõpe                   

Eesti arstide väljaõpe vajab remonti. Sellisele järeldusele jõuame Eesti Nooremarstide Ühendusega koostöös läbi viidud residentuuri analüüsis, mis võtab esmakordselt vaatluse alla, kuivõrd vastab meie arstide koolitus rahvsvahelistele standarditele. Analüüsist selgub, et peamine kitsaskoht on väljaõppe ebaühtlus. On asutusi, kus residentuuriõpe on väga heal tasemel. Teisalt tunnevad residendid ja juhendajad, et sisuliseks juhendamiseks puudub aeg ja oskused. Analüüsi peamine soovitus on luua miinimumnõuded, mis tagaks arstide väljaõppe ühtlasema kvaliteedi. Loe uuringu põhitulemusi tutvustavat uudist ja eestikeelset aruannet.
Soovitame lugeda
Praxis aitas maksuametil ümbrikupalku vähendada
Tänane residentuuriõppe kvaliteet peegeldub tulevases arstiabis
Kultuuritoetused vajaksid ühtset, e-riigile kohast infosüsteemi

Otsime analüütikut

Praxis otsib oma toredasse seltskonda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsuspoliitika analüütikut. Kandideerimine on avatud 27. maini. Loe lähemalt siit.
 

Riigireformi radar

Praxise ja Tööandjate Keskliidu algatus Riigireformi Radar hoiab silma peal riigireformi edenemisel.

Jälgi Riigireformi Radarit ka Facebookis!

Lisa in Mõmõ

Valminud tööd

Naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes
Eesti Kultuurkapitali mõju-uurimuse vaheuurimus
Eakate pikaajaline hooldus - kokkuvõte abisaaja ja lähedaste kaasamisest
 

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000