Copy
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, siis klikkige siia.

Ravikindlustus                      

Haigekassas ravikindlustuse saamiseks on tervelt 48 erinevat võimalust. Sellele vaatamata puudub igal 11. Eesti inimesel püsiv ravikindlustus. Kes need inimesed on, mis on kindlustamatuse põhjused ja millised oleksid Eestile jõukohased, tööturu vajadustele vastavad ja inimestele sobivad võimalused ravikindlustussüsteemi reformimisekes? Loe Praxise värskest analüüsist.
 

Käitumisprobleemiga lapsed    

Praxisel on valminud on päevakajaline analüüs, mis võtab luubi alla teenused, mida pakutakse Eestis käitumisprobleemidega lastele ja noortele. Analüüsi keskmes on küsimus, kuidas toetada teenustega lapsi ja noori viisil, mis aitavad neil probleemidega toime tulla, et need ei võimenduks. Näiteks on murekohaks, et kuigi erinevaid teenuseid on palju, ei arvestata piisavalt psühilste erivajadustega ja spetsialiste napib. Loe, millised on ettepanekud teenuste paremaks korraldamiseks, aruandest.
 

Praxis koolitab                            

Avatud on kaks põnevat avaliku sektori koolitusprogrammi. Kui oled riigi, KOV või vabaühenduse spetsialist ning soovid lihvida kaasamise ja poliitikakujundamise oskusi, siis tule meie poliitikakujundamise oskuste koolitustele. Registreeruda saad riigitöötaja iseteenindusportaalis või portaali avalikus vaates. Kui aga tahad teada, kuidas luua Eesti kõige nutikamaid ja inimsõbralikumaid avalikke teenuseid ning õppida disainijuhtimise põhimõtteid ja -võtteid, siis kandideeri koos tiimiga avalike teenuste arendamise koolitusprogrammi, mida teeme koos disainiagentuuriga Velvet. Kandideerimistähtaeg on 29. septembril.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000