Copy
Påskefest, har du hørt ....
FamilieNYT Friend of Facebook
 
Påskefest
Snapper fortæller om påsken sammen med en præst.
Dukken Snapper fortæller om påsken i små videoklip. Hør om PalmesøndagSkærtorsdagLangfredag og Påskedag.
 

Påskens gudstjenester

Familiepåskegudstjeneste
Alle familier inviteres til påskefest søndag 13. september 14.00 i Hertug Hans Kirke. 
Juniorkoret synger.
 
Småbørnspåskegudstjeneste
Torsdag 10. april kl. 10.00 i Domkirken ved Henning Wehner. For alle førskolebørn og deres voksne. Medbring gerne ægte eller tegnede blomster på pind.
 
Tidlig morgen og sen aftengudstjeneste 
Påskens drama er helt specielt. Oplev det i din kirke. Se gudstjenesterne her.
 

Legestue hver mandag og torsdag
Hver mandag og torsdag kl. 9.30-12.00 er der legestuen i Kirkeladen på Domkirkepladsen.
Vi tilbyder trygge og hyggelige rammer for alle børn under skolealderen og deres (bedste-)forældre, dagplejemødre, ung pige i huset mv. Mødregrupper er også velkomne. 20 kr. pr. familie.
Følg og bliv ven med legestuen på Facebook.

Påsken er nær

Vi nærmer os påskehøjtiden - den gule kristne superhøjtid med påskekyllinger, påskeliljer, påskeæg og måske påskebryg.
Påskefesten er tiden efter fastetiden til fællesskab med familien ved påskefrokoster. Og der kan være gemt påskeæg i haven eller huset!

Påsken handler om udfrielse
Har I nogle specielle ting i gør sammen i påsken som familie? Børnene elsker det. Alle har glæde af rytmer - både i løbet af året og døgnet. Ingen er så gode til det som det jødiske folk, som vi har arvet påsken fra:

Påsken er fortællingen om udfrielse. I Det gamle testamente bliver Israels folk udfriet fra slaveriet i Egypten. I Det nye testamente viser Jesus sig som den Messias-frelser, der udfrier os fra syndens slaveri.
Man kan opleve et "touch" af dette i det jøde-kristne påskemåltid, som I kan fejre derhjemme. Find en liturgi for det her. Det foregår med læsning af små historier, sange og bønner. På den måde gennemlever vi påskemysteriet, samtidigt med I smager små symbolske retter (se hvordan I laver dem her).
Læs meget mere om den kristne påske set i lyset af den jødiske påskefejring her. Der er også aktiviteter til at fejre påsken i hjemmet her

Det sker

Hver fredag kl. 14.30-16.15
Juniorklub 345 i Café Laden på Domkirkepladsen for 3.-5. klasse. Se program her.

11/4 kl. 10
SmåbørnsPÅSKEgudstjeneste i Domkirken. 
 
13/4 kl. 10
Familiepåske-gudstjeneste med juniorkoret i Hertug Hans Kirke. 

29/4 kl. 17
KRUMMER I KIRKEN
Kort andagt i Domkirken og derefter spaghetti med kødsovs i kirkeladen. Børn gratis og voksne 30 kr. pr. person.
 

B for børn

Ved gudstjenesten kl. 10 i Domkirken hører børnene bibelhistorie og hygger under prædikenen. Kordegnen henter de børn som vil deltage.

... har du hørt?

Nåede du at læse om tyveriet af 14 lamper for små 100.000 kroner? Eller om det store konfirmandarrangement Church Explorer? 
Eller følge debatten om pengene bruges på diakoni, musik eller bygninger? 
Hver dag opdateres både Domsognets hjemmeside og facebookprofil
 

Set og sket

Kommunikationskurset for par er afsluttet med fyldt hold: 8 par lærte mere om at kommunikere sammen. 
Babysalmesangsholdet starter efter påske og er helt fyldt. Men vi overvejer at starte to hold med flokken på ventelisten. Kender du nogen, det kunne være interessant for, så skal de tilmelde sig NU!
Børnekonfirmanderne starter efter sommerferien.
Pigekoret deltager i korfestival i Neerpelt i Belgien 1. - 4. maj og giver tre koncerter i Sydjylland i april.
Drengekoret har optaget 10 stolte drenge og været på turné på Sydfyn.
 
Copyright © 2014 Haderslev Domsogn, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp