Copy
Junioreksplosion og høstfester
FamilieNYT Follow on Twitter Friend of Facebook
Junioreksplosion, høstfester og parkursus


Høstgudstjenester

Vi er lige midt i høstfesterne og de næste dage kan du være med til at fejre det i Domsognet.

FamilieHØSTgudstjeneste
Alle familier inviteres til høstfest søndag 15. september 10.00 i Hertug Hans Kirke. 
De grønne pigespejdere hjælper med en festlig gudstjeneste. Tag gerne frugt og grønt med til procession og auktion bagefter. Alle penge går til spejdernes missionsprojekt. 
 
SmåbørnsHØSTgudstjeneste
Torsdag 19. september kl. 10.00 i Domkirken ved Henning Wehner. For alle førskolebørn og deres voksne. Medbring gerne ægte eller tegnede blomster på pind.
 
Pigekor og kirkefrokost 
Søndag 22. september kl. 10.00 er der høstgudstjenester. Pigekoret synger i Domkirken. Bagefter er der kirkefrokost for alle i Den Gamle Latinskole for 25 kroner pr. mund. Kom og vær med til en festlig formiddag.
 


Juniorkoret eksploderer

Haderslev Domsogns juniorkor har firedoblet sit antal, og er nu godt 45 piger, der mødes hver onsdag til fest og fællesskab, og selvfølgelig en masse sang. Så organist Thomas Berg-Juul har fået sin sag for, når han skal lede og begejstre de mange piger. Læs mere.


Børnekonfirmanderne i gang
18 børn fra 3. klasserne på byens skoler begyndte i denne uge, og vil  hver tirsdag være samlede i Hertug Hans Kirke til leg, sang, fortælling og kreative aktiviteter. Læs mere

Det sker

15/9 kl. 10
Familehøstgudstjeneste i Hertug Hans Kirke.

19/9 kl. 10
SmåbørnsHØSTgudstjeneste i Domkirken. 

22/9 kl. 10
Høstgudstjeneste med pigekor og kirkefrokost. 

24/9 kl. 17
KRUMMER I KIRKEN
Kort andagt i Domkirken og derefter spaghetti med kødsovs i kirkeladen. Børn gratis og voksne 30 kr. pr. person.


Parkursus i kommunikation
Målrettet udvikling og serviceeftersyn for alle aldre og livsfaser. Fire tirsdage: 22/10, 5/11, 19/11 og 3/12 kl. 19:30 - 22. Læs meget mere.

Gratis Hygge- og Lektiecafé

Hver tirsdag-torsdag kl. 13.30-16.00 i Café Laden på Domkirkepladsen for 3.-9. klasse. Dump ind og ha’ det rart.

Legestue

Hver mandag og torsdag kl. 9.30-12.00 i Kirkeladen på Domkirkepladsen. Vi synger, danser, leger og får forfriskning. Tag gerne madpakke med. 20 kr. pr. familie.
 

B for børn

Ved gudstjenesten kl. 10 i Domkirken hører børnene bibelhistorie og hygger under prædikenen. Kordegnen henter de børn som vil deltage.

Copyright © 2014 Haderslev Domsogn, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp