Copy
Vis i nettleser
Kystkommunen Asker
Camilla Mohr ror, når hun ikke ellers legger til rette for økt friluftsliv i Asker kommune. (Foto: Privat)
Blant de 26 kystkommunene rundt Oslofjorden tar Asker både plass og oppmerksomhet.

Med stor vekt på nærhet til friluftsaktiviteter og mulighet til å planlegge på tvers av gamle kommunegrenser, finnes det ingen grenser for mulighetene.

Vi har bedt henne dele litt av hva de gjør.
 • Camilla Mohr
 • Alder: 52
 • Rådgiver friluftsliv og havn, Asker Kommune
 • Oppgave: Drifter og utvikler kommunens friområder, friluftsområder, stier, turveier og sjøområder sammen med gode kollegaer.
 • Fritidsinteresser: Turer i skog, mark, på sjøen og fjellet. Oselveren Sjur fra 1935. Lager ting av tre, røtter og never.

Kan du fortelle oss litt om Asker kommunes friluftlivsvisjon?

– I Asker jobbes det nå med kommuneplanen for den nye, store kommunen. Der er det er fokus på FNs bærekraftsmål. En av strategiene våre er at Asker kommune skal bidra til å etablere gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett langs kysten, gjennom bebyggelsen og ut i skog og mark, som en tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Friluftsmulighetene i kommunen skal ivaretas og utvikles.


Hvordan passer ro- og padleleden inn dette?

– Disse møteplassene kan like gjerne ligge ved sjøen som i tettbygde strøk. Og på lengre turer har man mer eller mindre de samme behovene på de stedene man kommer til, uavhengig av om man ferdes til fots langs kyststien eller padler og ror; nemlig ly, vann og toalett. I tillegg må vi legge til rette for utsettingsramper og stativ for å lagre kajakker så man f.eks. kan sykle eller gå til sjøen når man skal padle. Vi jobber også med Plan for friluftslivets ferdselsårer. Der vil ro- og padleleden være viktig.


I disse koronatider er det stort behov for kortreiste turforslag. Lykkes dere?

– Ja, med god hjelp av alle de frivillige organisasjonene. I vår nye, store kommune er det mye å ta av og mange frivillige som jobber for å legge til rette for friluftsliv. Før påske la både kommunen og en rekke organisasjoner ut turforslag. Turtellerne våre har gjort et ekstra hopp i koronaens tid, og den trenden håper vi fortsetter. Det er virkelig moro å se hvor mange som kommer seg ut på nye steder i marka og langs strendene.


Hvordan har Asker tatt steget opp til å bli en skikkelig kystkommune?

– Kystlinjen er jo den samme, men vi har nå mulighet til å planlegge mer helhetlig på tvers av de gamle kommunegrensene, også i sjøen og på øyene. Det er bra!


Alt på ett sted


På prosjektets nettside vil du finne nødvendige lenker, både til verktøy og søkerportal. Du vil finne kontakter, inspirasjon og viktig erfaring.

Nettstedet vil være operativt i løpet av onsdag 29. april. I tillegg til de praktiske verktøyene har vi også lagt ut sentrale dokumenter om prosjektet, slik at de som ønsker det kan sette seg inn tilblivelse, utvikling og fremdrift.
Her finner du nettsiden: https://www.oslofjord-ro-og-padleled.no 
 


Her er det hjelp å få!


Søkerportalen vil bli tilgjengelig via prosjektets nye hjemmeside, som lanseres i løpet av onsdag 29. april. Står du fast eller lurer på noe i portalen er vi klare til å rykke ut – på telefon eller mail i første omgang.

Søkerportalen vil ha en egen «veiledningstjeneste» fra dagen etter lanseringen og vil være tilgjengelig videre for styreleder eller kontaktperson i organisasjonen som er logget på i søkerportalen: På telefon +47 90135886: Ukentlig, mandager og torsdager kl 13-16, eller på mail til bjorn.egil@padleforbundet.no hele døgnet.
Oppdaterte tidspunkt for veiledning mm, vil du også kunne finne på hjemmesiden og her i nyhetsbrevet. 

Hvordan skape en trygg ro- og padleled?

Frem med kart, tusj og gode minner. Slik bygger man fjordens fineste friluftsopplevelse. Her fra DNT Vannsjø (Foto: Per Olav Eliassen)
Formålet med vårt prosjekt er å bidra til at både nye brukere og litt mer erfarne mosjonister skal få oppleve gleden av å bruke fjorden sin. Gjennom å følge standardiserte graderinger og risikoanalyser, skal vi sammen sørge for at dette nærfriluftslivet oppleves som både trygt og givende.

Det første vi har gjort er å gå opp hele hovedleden på ca. 400 kilometer. Til denne leden skal vi etterhvert knytte forhåpentligvis mer enn 3000 kilometer med lokale leder, kall dem gjerne perleruter, ved hjelp av lokale eksperter. Det er de som kjenner eget farvann best.
Det finnes dessuten allerede en rekke puslespillbiter langs leden, som vil bidra til å gjøre leden komplett. Det kan være etablerte kystledhytter, steder der det allerede er etablert  nødvendige fasiliteter. Dessuten har vi midler til å etablere nye slike, det være seg padlehuker, oppbevaringsstativer eller andre installasjoner.
Vi skal ikke minst bidra til bedre tilgang til fjorden;  tilgang TIL fjorden er en minimumsfaktor for folk flest. Og – er du på tur i kajakken, robåten eller på seilbrettet; hvor er det en grei tilgang fra fjorden?
Det er utviklet verktøy for å bistå i selve arbeidet med graderingen av rutene og gjennomføring av ROS-analyser, som gjør at vi har standardisert vurderingene. Vårt mål er å sørge for grønne og blå ruter, til glede for alle.
Ved prosjektslutt er det en ambisjon at prosjektet skal ha etablert tiltak i alle de 26 kystkommunene rundt Oslofjorden, i samarbeid med padleklubber, kystlag, turlag, frivillige lag, offentlig forvaltning og andre aktører.
Huskeliste:
 • Det første som må gjøres er å finne ut av omtrent hvor dere tenker at de lokale fineste og mest tilgjengelige leden og hvordan den knytter seg til hovedleden. Her har Kartverket gode verktøy for å gi dere gode lokale kartutsnitt
 • Det er lurt at dere setter dere litt inn i graderingssystemet og hvordan sikkerhetsanalysene kan utarbeides – ta en titt her: https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/
 • Hvor er det tilgjengelige tilgangspunkt? Det kan være fra klubbrygga, en strand, et kystlag, en båtforening, et friområde eller en kommunal strand?
 • Så gjelder det å tenke på hva som skal til for å gjøre opplevelsen enda bedre. Hvor er det da mulig å parkere bilen, ta bussen eller hoppe av øybåtene?
 • Hvilken vei skal leden ta, og hvordan unngår man utsatte partier og kryssende trafikk som kan utgjøre en risiko for små farkoster?
 • Hvor kan det være fint å raste eller overnatte på dette strekket?
 • Hvem trenger jeg eventuelt å søke tillatelser fra, dersom det er nødvendig? 
 • Når dere har tenkt gjennom dette og tegnet opp segmentene er det på tide å logge seg på vår søknadsportal, legge dem inn og eventuelt søke om midler til gode forslag.
Neste nyhetsbrev kommer om ca. 6 uker. Send gjerne bilder eller historier fra din planlegging til Bjørn Egil Hansen Vi blir også glade for tips om andre som du mener kunne være interessert i vite mer om dette.
Bjørn Egil Hansen
Prosjektleder - redaktør
Midlene Norges Padleforbund disponerer er stilt til rådighet av Sparebankstiftelsen DNB og forvaltes i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Forbundet Kysten og Oslofjorden Friluftsråd.
© 2020 Norges Padleforbund - Prosjekt Ro- og padleled Oslofjorden


Ønsker du å oppdatere din e-post eller melde deg av?
Du kan oppdatere din info eller melde deg av her.

Email Marketing Powered by Mailchimp