Copy

För barn 12-15 år ökar covidvaccin risken för hjärtinflammation 100-faldigt

Analys av biverkningsrapporter i amerikanska VAERS

Barn löper högst risk att drabbas

Den kanadensiske forskaren, virologen och immunologen Jessica Rose har gjort en övergripande analys av inrapporterade biverkningar i VAERS (det amerikanska systemet för inrapportering av vaccinbiverkningar, Vaccine Adverse Event Reporting System):

Analysen av data från VAERS visar att högst förekomst av myokardit, hjärtmuskelinflammation, har barn 12-15 år. Normalt drabbas 1 barn på 100 000. Men 8 veckor efter att vaccineringen av denna åldersgrupp hade inletts (påbörjades i maj i USA) var förekomsten 19 gånger högre. Då tas ingen hänsyn till underrapportering. 

Det krävs 5-10 års studier för att inkludera riskgrupper och för att ha fått tillräckligt lång uppföljning. Efter bara 2 månaders uppföljning av covidvaccinen av huvudsakligen friska personer yngre än 60 år så påbörjades massvaccinering av alla grupper, trots att säkerhetsdata saknades.

Detta strider enligt Rose mot medicinsk vetenskap. Vaccinen är dessutom på två sätt helt nya: nanopartiklarna och mRNA-tekniken. De har också visat sig innehålla ett mycket farligt protein. På grund av de två nyheterna så borde det ha gjorts åratal av omfattande studier inklusive djurförsök.

LÄS MER på checkfact.org
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp