Copy

Forskning visar:
Vaccinering mot Covid-19 är onödigt, kanske t o m farligt

SARS-COV-viruset sedan länge känt av immunsystemet

Sucharit Bhakdi har enligt vår mening, på ett enkelt och pedagogiskt sätt lyckats förklara uttrycket cytokinstorm. Själva kärnan av vad som kan hända, och har hänt, med spikproteinet, hur vårt immunförsvar aktiveras och varför det uppstår biverkningar.
Vi har därför gjort en sammanfattning med illustrationer av hans pedagogiska förklaring. Läs den och se videoklippet för att lära dig om ditt eget immunförsvar!

Läs sammanställningen med illustrerade förklaringar här [svenska]

Immunsystemet har redan ett försvar - som vid vaccinering kan vändas mot de egna kroppcellerna

Man vill få oss att tro att SARS-COV-2-viruset är så nytt att vårt immunförsvar inte kan känna igen det och av den anledningen inte kan svara tillräckligt snabbt med produktion av antikroppar för att kunna rädda livet på oss. Därför måste hela världen vaccineras.

Vetenskapliga undersökningar har kunnat visa motsatsen vilket sätter stopp för detta synsätt. Forskningen har visat att det nya SARS-COV-2-viruset och dess varianter inte skiljer sig tillräckligt mycket från tidigare vanliga coronavirus för att kunna lura vårt immunsystem.

Läs sammanställningen med illustrerade förklaringar här [svenska]
"Men vad händer då när cellerna i blodkärlens väggar börjar producera detta spikprotein? Jo, de kommer att upptäckas av lymfocyterna (se skiss 2) vars funktion ju är att döda celler som producerar virus eller virusproteiner.
Så, lymfocyterna kommer att börja attackera kärlväggarna på blodkärlens insida
(se skiss 3) detta är första steget mot bildning av blodproppar, något som nu rapporteras världen över.

Detta är vad som händer i början efter första vaccinationen, och det är illa nog, att lymfocyterna börjar angripa dig. Men under dessa första sju till tio dagar finns det i alla fall ännu inte några antikroppar, men efter tre eller fyra veckor finns det mängder av antikroppar i ditt blod. Om du nu upprepar proceduren och tillför ytterligare spikprotein i blodet… gud hjälpe dig… för nu är det inte bara mördarlymfocytcellerna som kommer att attackera eftersom de nu tror att dessa celler som producerar spikproteinet, är bakterier. De kommer därför att försöka äta upp cellerna i dina blodkärlsväggar..."
Den 17 minuter långa inspelningen med prof. em. Sucharit Bahkdis förklaring utifrån de nyligen genomförda forskningsstudierna finns att se här:
Forskningsstudierna i sitt ursprung finns att läsa här:

 https://evidencenotfear.com/tag/dr-sucharit-bhakdi/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249499 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075 https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.005
Share Share
Share Share
Forward Forward
Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp