Copy

SVT sprider fake news om klimatfrågan - hindrar öppna debatter och levererar felaktiga uppgifter

Nu anmälda till Granskningsnämnden och Medieombudsmannen

SVT:s inslag anmält till Granskningsnämnden

Ännu en gång finnas orsaker att tvivla på SVT:s opartiskhet och saklighet i rapporteringen 

Aktuellt sände den 14 september ett inslag: ”SVT har granskat metoderna som används av klimatskeptiker”. Någon "granskning" värd namnet har dock SVT inte genomfört och man vägrar genomföra något direktsänt inslag med den man framhäver "driver på klimatskepticismen", Elsa Widding. Ändå drar sig SVT inte för att leverera vad man kallar "underbyggda fakta" om henne och hela den "klimatskeptiska rörelsen". 
Opartiskheten, sakligheten och den oberoende journalistiken verkar som bortblåsta. Är man rädd för vad som skall framkomma om man bemöter s.k. "klimatskeptiker" live?


Varför verkar SVT dra förhastade slutsatser?
Varför verkar SVT missförstå med flit?
Varför vinklar SVT informationen så att den i sammanhanget får en annan betydelse?
Varför plockar SVT ut information ur sitt sammanhang så att den återspeglar något annat än den gjorde från början? 
Är det här den sortens journalistik som vi vill finansiera med våra skattepengar?
Public service, vad betyder det?
Är SVT folkets TV, agerar de verkligen i folkets intresse?

Anmälan av inslaget om "klimatförnekare"
Om rapporteringen från IPCC och SVT
Appendix till ovan anmälan

Kan du skillnaden på klimatextremister, klimatalarmister, klimatidealister, klimatrealister, klimatrationalister, klimatindifferenter och klimatignoranter?
Här får vi hjälp att reda ut begreppen:

Innebörden av orden "klimatskeptiker" och "klimatförnekare"
OM ELSA WIDDING
Elsa Widding är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har lång erfarenhet från energibranschen och har jobbat på både Statkraft SF i Norge, Fortum Oy i Finland och för Vattenfall AB i Sverige. Hon har även erfarenhet från Regeringskansliet där hon bland annat var ansvarig analytiker för Vattenfall under ett antal år.
klimatkarusellen.se
Share Share
Share Share
Forward Forward
Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp