Copy

Insiderklipp avslöjar sjukvårdspersonalens inställning till "vaccinet"

"It´s full of shit"

Här har Jodi O’Malley, statligt registrerad sjuksköterska, smygfilmat på sin arbetsplats för att visa att man inte rapporterar in misstänkta komplikationer i samband med Covid-19 vaccinet. Man får även höra ”hur snacket går” bland vårdpersonalen, t.ex uppdagas att det är absolut förbjudet att skriva ut Ivermektin* till någon med Covid.

*Ivermektin är sedan länge beprövad och en av WHO:s mest riskfria läkemedel

Filmklippet av insidern avslöjar hur snacket bland vårdpersonalen går
Project Veritas är en grupp undersökande journalister som ofta använder sig av dold inspelning av ljud och video i syfte att få fram information. Strävan att få fram information som allt som oftast annars undanhålles allmänheten leder ofta till avslöjanden av statliga myndigheter och stora företag. Ofta sker inspelningarna i avslappnad krog- och restaurangmiljö. Veritas är en organisation som också så kallade visselblåsare tar kontakt med för att förmedla information som de personligen inte kan, vill eller vågar gå ut med offentligt. Ibland så förmår man visselblåsarna att själva bära dold kamera eller mikrofon på sina arbetsplatser.
Project Veritas
Share Share
Share Share
Forward Forward

Vill du ha våra utskick direkt i din inkorg? Prenumerera här

Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp