Copy

Kritiken av hanteringen kring coronapandemin får stöd av domare 

En debatt vi på VEIDOS länge efterfrågat är den som sakligt och öppet behandlar coronapandemin och de strategier och åtgärder våra beslutsfattare genomför kring denna. I en sådan debatt skall även medias roll ingå, vilka enligt oss opartiskt skall föra fram alla delar av saken så att allmänheten får ta del av även de kritiska röster som finns bland sakkunniga i ämnet. Det är enligt vår mening starkt förenligt med demokratin att medborgarna har möjlighet att granska sina folkvalda och kräva av dessa att de förfar med öppenhet och transparens kring sina beslut. Risken är annars överhängande att våra folkvalda missbrukar den makt de fått av oss, folket, och att demokratin då övergår till något helt annat. 
Magnus Åhammar är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

"För att slippa polarisering måste vi alltså få till en debatt och inte några ställningstaganden som bygger på förutsättningarna att alla ska tycka lika för det allmännas bästa" Magnus Åhammar, rådman
 

Domaren Magnus Åhammar ställer sig i en debattartikel i Dagens Juridik frågande till hur långt staten egentligen kan gå när det gäller att inskränka medborgarnas mänskliga rättigheter i syfte att minska smittspridning under pandemin. 

Han skriver: 
"Tonläget och debatten kring behovet av ett omfattande vaccinationsprogram har präglats av en nedlåtande attityd gentemot personer med avvikande ståndpunkter. Att se begrepp som ”antivaxxare”, ”foliehattar” och ”konspirationsteoretiker” hör till vanligheten. 
För att slippa polarisering måste vi alltså få till en debatt och inte några ställningstaganden som bygger på förutsättningarna att alla ska tycka lika för det allmännas bästa.

Det behövs alltså en öppen debatt om:

– Varifrån kommer viruset?

– När når vi flockimmunitet?

– Vilket skydd ger bärande av ansiktsmask?

– Vilka nackdelar är förknippade med att genomföra vaccination i stor omfattning?

– Kommer viruset lättare att mutera på grund av det omfattande vaccinationsprogrammet?

– Måste nya vaccindoser tas med jämna mellanrum?

– Vilka biverkningar finns förknippade till vaccinering?

– Vilka sociala kostnader i form av isolerade individer och sämre utbildning för barn och unga är godtagbara?

– Är den statistik som tas fram rörande människor som avlidit med eller på grund av Covid-19 rättvisande?

– Är begreppen ”fullvaccinerade” och ”ovaccinerade” tillräckliga för att förstå skillnader mellan olika gruppers eventuella immunitet mot sjukdom eller behöver de personer som redan haft sjukdomen kategoriseras på ett särskilt sätt?

– Är skillnaden i smittspridning mellan personer som är vaccinerade respektive ovaccinerade så stor att den motiverar indirekta tvångsåtgärder för vaccinering?

– Hur ser överdödligheten ut i jämförbara grupper av vaccinerade respektive ovaccinerade?"

Läs hela debattartikeln på dagensjuridik.se här
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp