Copy

Vad har egentligen vaccinerna för hälsoeffekter och varför tar Läkemedelsverkets handläggning av biverkningarna sådan tid?

30-40% dog av vaccinskador

Från NewsVoice:
"Den 20:e september 2021 hölls en konferens vid det patologiska institutet i Reutlingen i Tyskland där resultaten från obduktioner av 40 personer som fått Covid-19-vaccin presenterades. Slutsatsen är att minst 30% av dödsorsakerna var resultatet av fatala vaccinskador."

Tilläggas bör att dessa tillhör dödsfall som skett inom två veckor efter "fullvaccinering". Hälsoeffekter på längre sikt vet ännu ingen något om.

"Resultaten av undersökningen har lett fram till juridiska och politiska krav på myndigheter respektive politiker. Ytterligare undersökningar måste genomföras. Till exempel måste indikationer på nedsatt fertilitet hos vaccinerade individer utredas och med hjälp av cancerregistret kan läkare få insikt i utvecklingen av cancer på grund av de genetiska modifieringarna som virala RNA-innehållet medför."

Presskonferens: Vävnadsanalyser utfördes av patologerna professor Arne Burkhardt och professor Walter Lang. Resultaten bekräftas av professor Peter Schirmacher att fler än en tredjedel av 40 döda personer avlidit på grund av fatala vaccinskador. 
Läs mer på NewsVoice.se
Svenska Läkemedelsverket har, fram till den 9 september 2021 handlagt endast ca 13% av alla inkomna biverkningsrapporter om totalt 76 495 st, dvs 9984 st. 

Fråga: Om vi har helt nya typer av vaccin på marknaden, är vi då inte intresserade av att snabbt kartlägga dess verkningar och biverkningar för att kunna spåra dess möjliga skaderisker?

Hela 60% av de handlagda rapporterna utgör allvarliga biverkningar. 


"En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som, leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse." 

Frågor: Varför tar Läkemedelsverkets handläggning sådan tid?
Om hittills endast 13% handlagts och dryga 60% av dessa handlagda rapporter visar allvarlig biverkning, är det då rimligt att fortsätta uppmuntra massvaccination? Är det inte mer logiskt att vänta tills vi vet mer?
Uppgifterna hämtade från Läkemedelsverket:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody2

Biverkningar Astra Zeneca:
https://www.lakemedelsverket.se/4a6697/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-15.pdf

Biverkningar Moderna:
https://www.lakemedelsverket.se/4a6632/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-15.pdf

Biverkningar Pfizer:
https://www.lakemedelsverket.se/4a6612/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-15.pdf
 
Share Share
Share Share
Forward Forward
Copyright © 2021 VEIDOS AB - ett hälso- och kunskapscentrum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp