Copy
View this email in your browser
Kwartaalnieuwsbrief september 2020

Wat betekent de tussenuitspraak van de Raad van State?

Op 22 juli 2020 deed de Raad van State een tussenuitspraak over de vergunningen van de 28 geplande windmolens van Energie A16. Hieronder lees je wat de tussenuitspraak betekent voor:
  • de aanpassingen die de provincie Noord-Brabant inmiddels gedaan heeft
  • de bouw van de 28 geplande windmolens
  • de lokale projecten
  • de Burenregeling

Wat betekent de tussenuitspraak voor de aanpassingen vanuit de provincie?

Aan het woord: Marc van de Ven, ruimtelijk projectleider provincie Noord-Brabant
De Raad van State heeft in de tussenuitspraak in juli 2020 negen onderdelen benoemd die eenvoudig kunnen worden hersteld. Marc van de Ven en Erik Bruggink hebben als projectleiders sinds de tussenuitspraak hard gewerkt op het provinciehuis aan een herstelbesluit. Op 11 september 2020 hebben Provinciale Staten hierover positief besloten. Marc: “Daarmee zijn alle benoemde punten door de Raad van State aangepast en opgelost.”
 
Waar gingen de punten precies over? Marc: “Voor drie punten heeft de provincie tijdens de zitting in februari 2020 al oplossingen aangedragen en deze zijn door de Raad van State overgenomen. Het gaat over het voorkomen van stapelen van geluidsbelasting in het totale plan en over redactionele aanpassingen in de tekst.” 

Lees verder over de aanpassingen wat betreft schuifruimte, oude vergunning en slagschaduw.

Wat betekent de tussenuitspraak voor de bouw van de windmolens?

Langs de snelweg A16 zijn van Moerdijk in het noorden tot Zundert in het zuiden 28 windmolens gepland. De windmolens komen in zes clusters en worden ontwikkeld door verschillende ontwikkelaars. Bekijk hier waar de windmolens komen. De ontwikkelaars werken op het moment aan de technische voorbereidingen voor het bestellen en bouwen van de windmolens. Denk aan het voeren van gesprekken met leveranciers, aannemers en de vier betrokken gemeenten voor bekabeling, graaf- en grondwerkzaamheden. Daarnaast is ook netbeheerder Enexis nauw betrokken om het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de komst van 28 windmolens.

Lees meer over de windparken van Energie A16.

Foto: Windpark Klaverspoor, ontwikkelaar Vattenfall
 

Wat betekent de tussenuitspraak voor de lokale projecten?

In gesprek met wethouder Johan de Beer (gemeente Zundert) en Teun van Dam (secretaris energiestichting in Zundert, WindCent) 
Een deel van de windmolens die langs de A16 komen, is in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in lokale energieprojecten die gaan over twee hoofdonderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Betekent de tussenuitspraak van de Raad van State dat de lokale energieprojecten stilvallen? Wethouder in Zundert Johan de Beer: “Absoluut niet. Door de tussenuitspraak van de Raad van State zijn we een stap dichterbij het schoon opwekken van energie door de windmolens, in basis is de Raad van State akkoord. Maar, de energietransitie wacht niet. In onze Lokale Energie Agenda, die wij met stichting WindCent opgesteld hebben, staan verschillende projecten voor burgers en bedrijven. En die projecten zijn niet afhankelijk van de windmolens.”
 
Projecten aandragen
Teun van Dam, stichting WindCent, vult aan: “Wel kunnen de toekomstige windmolens zorgen voor een extra zet. Dat is ook precies de bedoeling; doordat 25% van de windmolens in lokaal eigendom is, is het mogelijk om straks met de winst te investeren in projecten. Wij willen ons daarbij vooral richten op isolatie en het opwekken van energie door de zon. Het is de bedoeling dat onze inwoners op termijn eigen projecten kunnen definieren en aandragen voor ondersteuning. We werken als WindCent nu aan criteria waaraan de projecten dan moeten voldoen.”

Lees meer over de lokale energieprojecten in Zundert.

Wat betekent de tussenuitspraak voor de Burenregeling?

Vijf vragen aan Derk Hueting, projectleider Burenregeling Energie A16

1. Betekent de uitspraak van de Raad van State een half jaar uitstel voor de Burenregeling?
“We zijn op dit moment hard aan de slag voor de eerste 13 woningen, de pilotgroep. Omdat er nog geen windmolens staan en er dus ook nog geen geld beschikbaar is voor de Burenregeling, hebben we voor hen een voorfinanciering kunnen regelen via het Energiefonds Brabant. Voor de rest van de ongeveer 150 woningen die recht hebben op de Burenregeling, moeten we inderdaad wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State.”

2. Wat kan er eventueel al wel?
“De lokale energietransitie wacht gelukkig niet op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Veel mensen denken al na over duurzame maatregelen. Het staat mensen uiteraard vrij om hiermee, voor eigen rekening en risico, aan de slag te gaan. We organiseren dit najaar een online webinar waarin we mensen bijpraten over de stand van zaken in de pilot, voorbeelden laten zien en mensen kunnen dan hun vragen stellen.”

3. Wat is de stand van zaken nu in de pilotgroep?
4. Wat is tot nu toe het grootste geleerde punt?
5. Zijn er al voorbeelden te zien?


Lees hier de antwoorden die Derk gaf op deze drie vragen.

Bekijk hieronder een video waarin Ingrid Tilborghs, bewoner van de Ballemanseweg in Galder en deelnemer van de pilot voor de Burenregeling Energie A16, vertelt over een aantal duurzame maatregelen die zij kozen voor hun boerderij uit 1903.

Burenregeling: Voor welke maatregelen kiezen de
bewoners van een boerderij uit 1903?

Je ontvangt deze nieuwsbrief als partner, als bewoner van het gebied of als geïnteresseerde in Energie A16.
Website
Email
YouTube
Copyright © 2020 Energie A16, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp