Copy

Nieuwsbericht / Newsletter GPI:

 Nieuwsbrief versie Nederlands    Newsletter English version 

In deze editie:
In deze uitgave delen we ervaringen vanaf de bouwplaats met veilig werken en de GPI. We gingen in gesprek met Strukton Civiel en BAM en dagen je uit om ook jouw visie en beleving uit te wisselen. Verder lees je hoe we aan de weg timmeren met de GPI in aanloop naar de GPI 5.0 release. Tot slot blikken we terug op de Dag van de Bouw, waarin het publiek een kijkje kon nemen achter de bouwhekken van prachtige bouwprojecten.
Praktijkverhaal GPI: In gesprek met Strukton Civiel
Vanuit de GPI vinden we het belangrijk om ervaringen uit te wisselen over het realiseren van een zo veilig mogelijke werkomgeving en de rol van de GPI daarbij. In gesprek blijven met elkaar en het ‘werkveld’ speelt daarin een prominente rol. Verhalen uit de realiteit maken dit tastbaar. Daarom publiceren we een paar keer per jaar een praktijkverhaal. Met deze keer een bijdrage vanuit Strukton:
‘Elkaar leren aanspreken op onveilige situaties’
Voor het spreken van dezelfde veiligheidstaal is de GPI een goede eerste stap, weet Rob Marijnissen (38). Sinds 2020 werkt hij als manager Veiligheid bij Strukton Civiel, standplaats Maarssen. ‘We moeten investeren in die zachte kant.’
Voordat hij bij Strukton kwam, werkte Rob twaalf jaar bij Ballast Nedam. Daar maakte hij voor het eerst kennis met de Generieke Poortinstructie. ‘Het niveau van de GPI vonden we toen nog onvoldoende; we zagen niet direct een verbetering in vergelijking met onze eigen instructies.’ In 2020 maakte hij de overstap naar Strukton. ‘Daar lag de wens om de GPI serieus te omarmen, dus daar heb ik mij sterk voor gemaakt. Ik dacht: Het is makkelijk om alleen kritiek te hebben, ik kan ook zelf meewerken aan verbetering.’
Lees hier het praktijkverhaal van Strukton Civiel
Praktijkverhaal: BAM aan het woord
‘Zonder rijbewijs ga je geen auto besturen. En zonder geldig GPI-certificaat stap je niet de bouwplaats op.’ In de vorige nieuwsbrief was het eerste praktijkverhaal over de GPI te lezen. In die publicatie vertelt Fred de Jonge, directeur van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten, over zijn visie en ervaringen. Heb je de publicatie gemist of wil je deze nog eens teruglezen? Dat kan via de onderstaande button.
Lees hier het praktijkverhaal van BAM
Op zoek naar praktijkverhalen: laat van je horen!
Hoe mooi is het als we ervaringen uit het werkveld met elkaar kunnen delen én ervan leren? Elke dag alert zijn op een veilige werkomgeving en samen ongevallen en incidenten helpen verminderen. Deel daarom jouw visie en hoe je hier concreet samen met je collega’s invulling aan geeft. Samen staan we sterk, ook voor een zo veilig mogelijke werkplek! Heb je interesse om je verhaal te vertellen? Meld je dan aan via onderstaande button.
Mail naar contact@explainsafe.nl
Aantal GPI-certificaten neemt licht toe
Tot en met mei 2022 zijn er 2% meer GPI’s gevolgd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook zien we in reviews terug dat de waardering voor de GPI toeneemt. Veel kandidaten vinden de huidige GPI een flinke verbetering ten opzichte van eerder versies. De samenstellers van de GPI (de Waarborgcommissie GPI) voelen zich dan ook gesteund om de GPI op de ingeslagen weg verder te verbeteren.   
Ontwikkeling GPI 5.0 in volle gang
De voorbereidingen voor de volgende versie van de GPI, die 23 november 2022 live gaat, zijn in de volle gang. Pluspunt in de aanloop naar de nieuwe release is dat branches die met de GPI te maken hebben nu ook een actieve rol hebben. Zij praten en doen concreet mee met de ontwikkeling en realisatie van de GPI 5.0. Daarmee wordt de GPI nog praktischer en doelgerichter. De samenstellers nemen ook zo veel mogelijk feedback mee die ze van gebruikers krijgen. Al eerder vertelden we dat de GPI 5.0 wordt uitgebreid met de talen Bulgaars en Portugees.
Een terugblik op de Dag van de Bouw 
Zaterdag 18 juni vond de Dag van de Bouw plaats, een initiatief van Bouwend Nederland. Tijdens deze dag kon het publiek zien wat er allemaal achter de bouwhekken van de mooiste bouw- en infraprojecten gebeurt. Kennismaken met werken in de bouw: een trotse sector, maar ook een gevaarlijke sector om in te werken. Naast hard werken aan schitterende projecten, wordt er daarom ook hard gewerkt aan een zo veilig mogelijke werkomgeving. Bijvoorbeeld met de Generieke Poortinstructie. Want door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid te praten, maak je van veilig werken een gewoonte en verklein je de kans op ongevallen voor jezelf en collega’s.
Bekijk hier een impressie van de dag
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 Stichting eX:plain, Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze e-mail omdat je betrokken bent bij de GPI.

Ons adres is:
Stichting eX:plain 
Disketteweg 6 | Amersfoort, UT 3821 AR | Nederland

Klik hier voor uitschrijven.