Copy

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

THE ISRAELI FORUM FOR SUSTAINABLE NUTRITION

תמיכות ישירות בחקלאים לפני ביטול מכסים כחלק מחיזוק ביטחון המזון בישראל – נייר עמדה

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2020 הוכנסו תיקוני חקיקה מהותיים, הכוללים הסרת רגולציה ומכסים לצד מעבר לתמיכה ישירה בחקלאים. בכתבתה של נועה שטיינר, שפורסמה ב-11.7.20 באתר וואלה! NEWS, סוקרה הבעייתיות שבקבלת המתווה בהליך בזק, ללא שיתוף הציבור, וההשלכות האפשריות על ביטחון המזון בישראל. בנוסף, אוזכר נייר העמדה הקודם של הפורום, בו הדגשנו: "חקלאי ישראל הופכים להיות גורם חיוני לביטחון ישראל, בחזית של אבטחת ביטחון מזון בשגרה ובעת חירום ואסון".

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא מברך את משרד האוצר על כוונתו לפעול להוזלת המזון בישראל. עם זאת, אנו מוטרדים מההשלכות האפשריות של המתווה הנוכחי של הצעת המחליטים לרפורמה במכסים ובתמיכות לחקלאות על הייצור החקלאי המקומי, בריאות הציבור והביטחון התזונתי הלאומי לישראל. אנו חוששים שהמתווה הנוכחי יפגע בהנגשת מזון בריא לצרכנים ביציבות ולאורך זמן שהינה חיונית לחוסנה התזונתי של ישראל.

לפיכך, פירסם הפורום נייר עמדה בו הודגשו היבטים מרכזיים שעל משרדי הממשלה לבחון בטרם יתקבל המתווה. בנייר נדונו ההשפעות הסביבתיות, החברתיות, הכלכליות והתזונתיות של המתווה המסתמן. אנו משוכנעים כי רפורמה חקלאית בישראל מחייבת עבודת מטה רחבה בשיתוף משרדי ממשלה נוספים פרט למשרדי האוצר והחקלאות. רק מתווה מערכתי מקיף יוכל להיות אפקטיבי הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ויאפשר גם מתן תשובות למתארים שונים של מצבי חירום. מדובר בתהליך מורכב וחיוני לביטחון המזון הלאומי, ואנו קוראים להימנע מצעדים נמהרים וחד צדדיים של ביטול מכסים עד לגיבוש מתווה כזה.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן
בברכה,
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
Facebook
Twitter
Link
Website
YouTube
Copyright © 2020 IFSN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp