Copy
View this email in your browser
קיץ לוהט עבר על כוחותינו בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, לפניכם עדכון לגבי הפעילויות המובילות מהחודשים האחרונים: 
1. בתחילת יולי (5/7/21) התקיים המפגש המסכם והמרגש, של הדיאלוג הלאומי לקראת פסגת מערכות המזון של האום במשרד החוץ. במפגש הוצג סיכום התהליך שהתקיים בחודשיים האחרונים לקראת גיבוש מסמך מדיניות לאומי לועידת המזון של האו"ם ברומא בספטמבר 2021. במטרה לגבש אסטרטגיה לגבי מערכות מזון שוויוניות ובנות קיימא כמפתח להשגת יעדי ה- SDG's ב 2030. בהובלת המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה פרופ' Noga Kronfeld-Schor והפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ושותפים נוספים כמו משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה , והאקדמיה.
אנו תקווה, כי דיונים אלו ישאו פרי ובקרוב נתחיל לראות שינוי אמיתי במערכות המזון שלנו! 
לפרטים נוספים על התהליך הקליקו: כאן

(קרדיט לצלם: יוגב כהן משרד החוץ)
 
2. לראשונה ה-INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי - מתייחס למשבר האקלים כחלק מהאיום הביטחוני של מדינת ישראל. ה- INSS אסף את ארגוני הסביבה לכתיבת מזכר 209 של המכון, בנושא: ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בעידן של אקלים משתנה. הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא תרם את הפרק הבוחן את התלות בין חוסן לאומי לבין אספקה סדירה של מזון בר-השגה, בטוח ובריא. לקריאת הפרק המלא לחצו: כאן
3. לאור אסונות הטבע הקשים שפוקדים בימים אלו את אירופה ומקומות אחרים בעולם, התראיינה ד"ר חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה, ממייסדות הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, בתוכנית "שלי וגואטה" על הקשר בין הצלחת שלנו לשינויי האקלים. מה אפשר לשנות בהתנהלות שלנו, שימנע את האסון הבא? האזינו לראיון:
ifsn.org.il/meat-and-climate-change
4. במסגרת חוק ההסדרים של התקציב המתגבש העלו שרי האוצר והחקלאות הצעה לרפורמה בחקלאות. לפי הצעה זו יוגדל יבוא הפירות, ירקות וביצים ע"י הפחתת מכסים ומכסות היבוא והקלת מגבלות הגנת הצומח, ובמקביל תנתן תמיכה ישירה לחקלאים לפי גודל השטח שלהם. במסגרת תהליך שיתוף ציבור של הצעת התקציב המרוכז ע"י ענף תקציבים במשרד האוצר שלחנו את התייחסותנו המתנגדת למתווה הרפורמה שהוצע, בשל הסיכונים ארוכי הטווח שבה לביטחון התזונתי בישראל. הפורום תומך בתזונה בריאה ומקיימת ובהפחתת יוקר המחייה, אך פעולות קצרות טווח ומהלכים המבוססים על שיקולים כלכליים בלבד עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך לביטחונם התזונתי של תושבי ישראל. למידע נוסף:
עמדת הפורום
ד"ר דורית אדלר בועדת הכלכלה
סיון בן אברהם שולמן מתראיינת בתוכנית "סרוויס"
ד"ר דורית אדלר בועדת חוץ ובטחון

 
אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מתחומים סביב מערכות המזון בישראל ובעולם, רוצות/ים להשפיע על מהלכים מדיניים לטובת בריאות הציבור ובריאות הסביבה? הצטרפו למאבק שלנו! למידע נוסף לגבי הצטרפות נא לפנות במייל: talolabell@gmail.com
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 IFSN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp