Copy

חוסן לאומי ואספקת מזון בר השגה, בטוח ובריא

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ומוזיאון הטבע, בשיתוף עם INSS,
מזמינים אתכן ואתכם למפגש משותף בנושא בטחון תזונתי ובטחון לאומי:

״חוסן לאומי ואספקת מזון בר השגה, בטוח ובריא״
יום ג׳ / 20 באפריל / 18:00 / ZOOM


המפגש נערך בעקבות פרסום מזכר 209 של המכון למחקרי בטחון לאומי בנושא סביבה, אקלים ובטחון לאומי: חזית חדשה לישראל.
משבר הקורונה הציף את חשיבות נושא הסביבה ושינויי אקלים ומידת השפעתו על הביטחון הלאומי. תרמו למזכר פרק בנושא ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בעידן של אקלים משתנה. הפרק בוחן את התלות בין חוסן לאומי לבין אספקה סדירה של מזון בר־השגה, בטוח ובריא. בחינת מערכת יחסים זו נעשית לאור שינוי האקלים העולמי, הזעזועים הצפויים לחקלאות, ההפרעות לשרשראות אספקה, וכן בהקשר הישראלי ובהתחשב בכושר הייצור המקומי של ליבת התזונה המומלצת לאוכלוסיית המדינה. המפגש יעסוק בנושא זה.

בתכנית:

  • דברי פתיחה | פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי בטחון לאומי
  • סביבה, אקלים ובטחון לאומי | ויקטור וייס, מעורכי הספר בשם זה
  • ההשפעות האפשריות של שינויי האקלים על הביטחון הלאומי של ישראל | פרופ' קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה בביה"ס לסביבה ומדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב
  • ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בעידן של אקלים משתנה | ד"ר דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, עם ד"ר אסף צחור, ביה"ס לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, והמרכז לביטחון מזון עולמי, אוניברסיטת קיימברידג'
  • דיון בהשתתפות הקהל
להרשמה
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 IFSN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp