Copy

Nyhedsbrev nr. 13 - maj 2014

 

Kære Â <<Fornavn>> 

Sommeren er over os og dermed endnu et nyhedsbrev fra DISPUK. I dette nyhedsbrev skriver vi indledningsvist om kropslig oplevelse og narrativ praksis. Til sidst lidt om de kommende vildt spændende kurser og workshops.

KROPPEN I NARRATIV TERAPI

Narrativ terapi er blevet beskyldt for at ignorere kroppen. Intet er mere forkert. Efter vores opfattelse er narrativ terapi den mest effektive kropsterapi, man kan forestille sig. Man må tænke anderledes om kroppen. Den er ikke et specielt helligt eller særligt sted. Kroppen er fortællingernes bolig. Alle identitetskonklusionerne bor i kroppen. Hvor skulle de ellers bo?

Foucault talte ikke om personer. Han talte om kroppe og diskurser. Han talte om at kulturen og diskurserne indskriver sig i menneskenes kroppe. Ole Fogh Kirkeby skriver, at tanken om det frie og autonome subjekt er en illusion. Vi er ikke så frie og autonome, som vi forestiller os. Vi er alle aktive bærere af mange diskurser og som oftest af modsatrettede diskurser, der sætter sig i kroppen. Diskurser og fortællinger, der er opstået langsomt og over tid.

Når mennesker får adgang til deres oplevelser i tilstrækkeligt trygge og kærlige rammer, kan de benævnes og ”konventionaliseres”, som Jerome Bruner skriver, så man oplever sig som en OK del af menneskeheden. Uden kærlighed dør selvet. Selvet opbygges kun, hvor der er kærlighedsfyldte og bekræftende relationer. Den mentale tilstand afhænger af kvaliteten af de relationer, man indgår i. Hvis relationerne er spændingsfyldte, bliver der en spændt stemning, som sætter sig i kroppen og lammer og degraderer selvet. Og som Ole Fogh Kirkeby skriver: "Det er stemningen, der er virkeligheden".

Det betyder ikke, at man ikke kan arbejde med direkte kropsbehandling, massage som omsorg og selvomsorg, EMDR-teknikker, Ã¥ndedrætsøvelser, gÃ¥ture, løb, svømning osv., men oplevelserne skal ind i en identitetsskabende meningsfuld fortælling, som er knyttet til de involverede personers intentionalitet – det, de er rettet mod i verden. Og denne rettethed skal bakkes op uden moraliseren. 

På nogle psykiatriske afdelinger er tvangen faldet med 60%, blot fordi man nu ikke længere siger ”nej”, men ”ja” til patienterne.
Flere steder kan psykiatriske patienter selv bede om at blive indlagt forebyggende, så de ikke behøver at ”blive psykotiske” eller at gøre skade på sig selv for at blive indlagt.
Kroppen er det mest fintfølende sanseapparat vi har. Den er diskursernes og fortællingernes holdeplads. Pas godt på din egen og de andres kroppe: Sig noget pænt, kærligt og godt til dem, du er sammen med. Det fortjener din krop.
Grundlovsseminaret 5. juni, som nu er en fast tradition, nærmer sig. Vi glæder os meget til at kunne byde Nils Christie velkommen som oplægsholder. Christie er en af norsk samfundsteoris betydeligste navne. Der er kun få pladser tilbage. Grib chancen for fagligt input, skab netværk og deltag i den efterfølgende fest med grill og vin.
Læs mere om seminaret og Nils Christie her.
Men der er desværre ikke kun gode nyheder. En af DISPUKs nære venner, lektor emeritus, dr.pæd. Steen Larsen, der var ansat på Danmarks Lærerhøjskole i en menneskealder, døde natten til den 29. april. Dansk psykologi og pædagogik har mistet en af sine originale giganter. Steen var en sand hverdagsrevolutionær i ordets allerbedste betydning. Han nåede at holde adskillige oplæg i DISPUK. Se et af hans underholdende og fremragende oplæg på youtube – tryk her.
Læs nekrologen – tryk her
DISPUKs sommerskole:

Narrativ terapi og praktisk fænomenologisk filosofi


står for døren.
Den afholdes 23.-25. juni
med professor Todd May og hele DISPUKs stab.
 

Allan Holmgren interviewer en klient mandag og tirsdag og gruppen drøfter de terapeutiske og filosofiske implikationer af narrativ fænomenologi.
Der er ikke tilstrækkeligt kun at have fokus på fortællinger. Før fortællinger kommer oplevelsen. Hvis ikke oplevelsen kommer på sproglig form, kan der ikke etableres identitetsskabende fortællinger. Det er ikke tilstrækkeligt kun at operere med et begreb om fortællinger. Fornemmelsen af sig selv, af selvet, er afgørende i både terapeutisk, behandlingsmæssig og ledelsesmæssig praksis. Denne fornemmelse af sig selv kan kun opbygges gennem kærlige og trygge relationer – uden nedgørelse. Nedgørelser og efterfølgende skamfølelser er undertrykkelsens magtfulde makkerpar. De ses overalt, i familien, parforholdet, skolen, den offentlige administration og kulturen generelt og er indeholdt i alle psykiske lidelser og vanskeligheder.
Der er enkelte ledige pladser på DISPUKs sommerskole, der foregår på engelsk (men vi hjælpes ad med sproget).

Læs mere om Sommerskolen her.
DISPUK fylder 25 Ã¥r med udgangen af 2014 og afholder derfor Jubilæumsseminar  pÃ¥ Kreta i den sidste uge i august 2015. Der er følgende navne pÃ¥ programmet: Todd May, John Winslade, Robert Whitaker, Svend Brinkmann, James Gilligan, Nicklas Rose, Steen Nepper Larsen, Frank Barrett, Anette Holmgren og Allan Holmgren. Der kommer endnu to overraskelser til programmet - som ogsÃ¥ kommer til at indeholde en daglig tangoworkshop.

Læs mere om DISPUKs jubilæumsseminar her.
Ekstraholdet til vores nye 1-årige supervisoruddannelse, med start til september, er nu fyldt og holdet, der starter primo 2015 er allerede halv fyldt. Husk derfor tidlig tilmelding for at være sikker på en plads.

Læs mere om ekstraholdet her.
Seksuelle overgreb er, bl.a. på grund af den fortsatte tabuisering, et af de mest ødelæggende hændelser et barn kan udsættes for. Seksuelle overgreb er aldrig kun en angstfuld fysisk krænkelse, men en krænkelse af identiteten og af selvet. Der er stadig ledige pladser på workshoppen med Anette Holmgren den 18. juni om seksuelle overgreb. Ud over selvets traumatisering vil workshoppen præsentere nogle af den amerikanske psykiater James Gilligans fremragende idéer om skam, vold og overgreb såvel som en forståelse af angst og raseri.

Læs mere om workshoppen her.

Glem ikke efterårets spændende forløb og workshops:
 • Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse om narrativ ledelse, organisationsudvikling og konsulenttilgang med Allan Holmgren starter pÃ¥ Kreta i uge 39. Det er et intenst forløb, der mærker deltagerne for livet.
  Læs mere om forløbet her
 • Vi er meget glade for at have William Madsen fra The Family Center Service Project i Boston pÃ¥ besøg i august. William Madsen har med stor succes udviklet programmer til kommuner i forbindelse med arbejdet med familier med multiproblemer. Hans modeller bruges i dag bÃ¥de pÃ¥ behandlings- og organisationsniveau. William Madsen bliver bl.a. brugt som supervisor for organiseringen af det vanskeligste familiearbejde i dele af børnepsykiatrien i Danmark. Se link til hans seneste bog her. William Madsen afholder workshop i DISPUK en spændende workshop den 18. august: NÃ¥r det vi gør ikke virker. Samarbejde med de mest udsatte familier - workshop med William C. Madsen Ph.D.
  Læs mere her
 • Igen i Ã¥r er vi glade for at kunne byde John Winslade velkommen. John Winslade afholder workshop om sit innovative arbejde med konflikter og mediation den 1.-2. september: KonflikthÃ¥ndtering og mediation. Winslade bringer hvert Ã¥r nye ideer med til dette vigtige omrÃ¥de. Man kan stadig sikre sig en plads.
  Læs mere her
 • Den 4.-5. september holder John Winslade en workshop om et af de alvorligste problemer bÃ¥de pÃ¥ skoler, pÃ¥ uddannelsesinstitutioner og pÃ¥ arbejdspladser: Mobning i skolen og pÃ¥ jobbet - hvad man kan gøre med de narrative metoder? John Winslade har utallige erfaringer, som han vil øse af pÃ¥ denne workshop.
  Læs mere her
 • Traumearbejde behøver ikke at være forbeholdt sÃ¥kaldte eksperter. Workshoppen: Alle kan tale om traumer den 18.-19. september, med Anette Holmgren, viser hvordan det er muligt for alle, der arbejder med mennesker, at tale om traumatiske oplevelser, uden at der finder retraumatisering sted.
  Læs mere her
 • Husk uge 41 pÃ¥ Kreta. Det er en unik mulighed for et intensivt kursus om narrativ ledelse, organisationsudvikling, coaching og konsulentarbejde med Allan Holmgren. Der har været kursus pÃ¥ Kreta i uge 41 i 24 Ã¥r.
  Læs mere her
 • I uge 46 afholder Allan Holmgren et intensivt 4 dages kursus: Sublime samtaler for ledere, konsulenter og coaches.
  Læs mere her
Facebook
Facebook
DISPUK's hjemmeside
DISPUK's hjemmeside
GOD SOMMER FRA OS ALLE I DISPUK
Copyright © 2014 DISPUK, All rights reserved.