Copy
View this email in your browser

Nyhedsbrev nr. 15 - november 2014

 

Kære Â <<Fornavn>> 

Forfatteren Henrik Nordbrandt skriver i et af sine digte, at Ã¥ret har 16 mÃ¥neder, og sÃ¥ nævner han november fem gange.

Det er som om november er forbundet med træthed og mørke. Måneden føles lang. Men det er også som om landets arbejdspladser er ramt af novembers mørke og træthed. Det er næsten lige meget, hvor man kommer hen, så hører man om pressede arbejdspladser, om udmattede medarbejdere og om tungt bebyrdede ledere. Mantraet er besparelser og nedskæringer. Når ledere kommer på uddannelsesforløb hos os, taler de om DISPUK som et åndehul og et pusterum. Mange ser ganske enkelt mast ud. Nogle begynder at græde, når man spørger, hvordan de har det. Det er ganske enkelt svært at forstå, at det skal være sådan, når vi lever i et af verdens rigeste lande. Hvad er der galt? 35.000 mennesker er hver dag sygemeldt med stress. Udgifterne til medicin eksploderer. 439.000 mennesker i Danmark er på antidepressiv medicin. Det er knap 10% af den samlede befolkning.

I DISPUK forsøger vi at give mennesker håb om, at livet kan leves anderledes. Man behøver ikke at danse efter den neoliberale musik, der bliver spillet for tiden, og som har været på hitlisterne siden starten af 80’erne. Den narrative praksis er en respons på den neoliberale diskurs og på moderne magt, som er svær at identificere. Den moderne magt er alle de normer, som mange prøver at leve op til, alle de ”burder” som bare skaber utilstrækkelighedsfølelser.
Tidens dominerende mantra er, at man skal være positiv, forandringsparat og tage ”ja-hatten” på! Hvornår er det blevet omsorgsfuldt at få at vide man skal være positiv?
I jobannoncerne annonceres efter loyale medarbejdere. Loyale overfor hvad? Besparelser eller værdier? Hvordan kan loyalitet være andet end i relation til etik?

Livet handler ikke om at skabe forandringer, men om at skabe forbedringer. Livet handler om at leve i overensstemmelse med sine værdier, med det som er vigtigt i livet. Livets mål er hverken økonomi eller kommunikation. De er midler til at opnå det, man vil og som er vigtigt.

Det hjælper ikke at kæmpe imod hinanden på landets arbejdspladser. Det er vigtigt, at der bliver skabt fællesskaber mellem ledere og medarbejdere. Man må ud af kampen og ind i fællesskabet. Et fællesskab der altid må tage udgangspunkt i opgaven. Det er det bedste middel mod ensomhed, anspændthed og følelsen af forkerthed.

Kun ved at tale om de reelle problemer og deres effekter i menneskers liv, kan man komme til at tale om det, der er vigtigt for mennesker. Kun når fortællinger bevidnes bliver der skabt fællesskaber og sammenhold. Vores mentale tilstand afhænger af kvaliteten og intensiteten af de menneskelige relationer vi indgår i. Dårlige relationer giver stres, angst, nedtrykthed og depression:
Læs Allan Holmgrens artikel i Politikens sektion Sundhed, Klik her

Fra vores egen verden
Vi har fået nye lokaler i Århus. Efter at have været i 22 år på Teknologisk Institut blev vores lejemål opsagt den 1. juni. Vores kurser er nu lokaliseret på Marselisborg Havn i konferencelokalerne hos restaurant Navigator.
 
Året der kommer…
Vi vil gerne slå et slag for bedre ledelse i Danmark. Derfor afholder vi en næsten gratis introduktionsdag til Narrativ ledelse tirsdag den 20. januar 2015 i Snekkersten.
Læs mere om dagen - Klik her

Og der er et lynkursus i Narrativ ledelse den 13.-16. januar 2015. Læs mere om dette kursus - Klik her

Se ogsÃ¥ Allan Holmgren fortælle om narrativ ledelse pÃ¥ Youtube - Klik her

Den 1. januar 2015 har DISPUK eksisteret i 25 år – selvom DISPUK egentlig startede med at arrangere uddannelsesforløb allerede sommeren 1988. Det foregik på journalisthøjskolen i Århus. Det store arrangement i 2015 er derfor vores 25 års jubilæumsseminar på Kreta den 23.-28. august.
Vi har kaldt seminaret: Hvordan kunne man leve?
Det er et overflødighedshorn med spændende internationale og danske stjerner for alle, der interesserer sig for livet.
Læs mere om jubilæumsseminaret - Klik her

Foto fra sidste gang DISPUK holdt jubilæumsseminar i 2010:Husk også vores Grundlovsseminar fredag den 5. juni 2015 med middag og fest. Det er nu tredje gang, at vi holder dette seminar. Dette år er det med den tidligere formand for Børnerådet professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og med sociologen lektor Rasmus Willig, RUC, der er en markant stemme i den danske debat.
Læs mere om arrangementet - Klik her
Der er et spændende én-dags seminar for direktører, ledere, konsulenter og politikere med professor i filosofi Todd May, USA, onsdag den 10. juni 2015. Seminaret er en introduktion til den franske politiske filosof Jacques Rancierres arbejder om demokrati, samfund og ledelse.
Læs mere om seminaret - Klik her

John Winslade afholder nok en gang en (næsten gratis) workshop om Narrativ vejledning pÃ¥ skoler og uddannelsessteder onsdag den 2. september 2015. Pladserne blev lynhurtigt revet væk sidste Ã¥r, sÃ¥ vi forventer at der bliver rift om pladserne.
Læs mere om workshoppen - Klik her

Vi har en ny ”Narrativ familieterapi-uddannelse” pÃ¥ vej for familiebehandlere, socialrÃ¥dgivere, psykologer, lærere, pædagoger og andre, der arbejder med familier med svære problemer. Den bestÃ¥r af fire moduler pÃ¥ hver tre dage og deltagerne skal mødes i trænings- og supervisionsgrupper hele dage mellem hver undervisningsgang. Anette Holmgren er gennemgÃ¥ende underviser. De øvrige undervisere er: psykolog William (Bill) Madsen, USA; psykolog Kasper Hanghøj og psykolog Allan Holmgren. Den starter i efterÃ¥ret 2015.
Læs mere om denne spændende uddannelse - Klik her

      
Vi har ogsÃ¥ en ny uddannelse pÃ¥ vej: Narrativ Coaching og Vejledning: Find vej i arbejds- og uddannelseslivet. Den erstatter vores hidtidige uddannelse i narrativ coaching – PÃ¥ kanten af konventionerne og er mere rettet mod de praktiske problemer coaches og vejledere stÃ¥r med. Uddannelsen bliver pÃ¥ i alt 12 dage: seks 2-dages moduler.
Alle danske skoler og institutioner er hårdt pressede af politikernes skalten og valten med Folkeskolen og institutioner for børn og unge og med andre uddannelsesinstitutioner, hvor der skal foregå læring.

Dels efter konflikten foråret 2013 og dels efter indførelsen af heldagsskolen og kravet om inklusion. Hvordan kan man som leder finde et ståsted i alle de storme og dønninger og den dårlige stemning efter konflikten og reformerne?
Vores nye forløb Læringsledelse – Narrativ pædagogisk ledelse kommer med et bud, hvis man som leder vil have et stærkere sted at stÃ¥, og hvis man vil have idéer og inspiration til, hvad der kan være godt at gøre. 
Læs mere om dette aktuelle forløb - Klik her
Tjek ogsÃ¥ vores andre uddannelser, kurser, workshops og forløb og se, om der er noget for dig. www.dispuk.dk

Der er flere smÃ¥ filmklip pÃ¥ DISPUK's Youtube-kanal med forskellige emner fra den narrative verden - Klik her.
Den nye supervisoruddannelse som blev oprettet i 2014 har været en stor succes. Begge forÃ¥rshold i 2015 er allerede overtegnede. PÃ¥ grund af den store efterspørgsel opretter vi derfor et ekstra hold i Snekkersten i efterÃ¥ret 2015. 
Vi byder snart velkommen til en ny kollega i DISPUK: Eva Kragh, der er uddannet i kommunikation og voksenpædagogik fra RUC og har arbejdet med narrative samtaler og konsulentarbejde i flere år i professionshøjskoleregi. Eva starter den 1. januar 2015, men hun underviser allerede nu på flere hold i DISPUK.
 
Facebook
Facebook
DISPUK's hjemmeside
DISPUK's hjemmeside
YouTube
YouTube
PS: CNC – Center for Narrativ Coaching i Snekkersten og Ã…rhus har lige nu ledige pladser
  • Har du brug for at tale om bøvlet pÃ¥ din arbejdsplads?
  • Har du brug for at vende en problemstilling fra arbejdspladsen eller livet i det hele taget med en samtalepartner?
  • Vil du gerne tættere pÃ¥ det, der er vigtigt for dig og blive styrket som menneske?
SÃ¥ kan Center for Narrativ Coaching være noget for dig. Du har mulighed for at deltage i et forløb pÃ¥ 5 samtaler, hvor du er tilknyttet det samme coach-makkerpar. Pris for 5 samtaler er i alt kr. 500,- . Samtalerne foregÃ¥r hver anden onsdag (i lige uger) kl. 16.30 og kl. 18.30 i DISPUKs lokaler.

Kontakt CNC Ã…rhus pÃ¥ CNC-aarhus@dispuk.dk  eller
Kontakt CNC Snekkersten pÃ¥ CNC-snekkersten@dispuk.dk

Download folder
Klik her for Snekkersten
Klik her for Ã…rhus
 
Hav fortsat en god november måned – selvom den er lang
Copyright © 2014 DISPUK, All rights reserved.


Vil du ikke mere modtage vores nyhedsbreve, så klik her

Email Marketing Powered by Mailchimp