Copy
Kære <<Fornavn>>

Formanden for etisk råd Ole J. Hartling skrev den 26. september en refleksion i Kristelig Dagblad om "menneskelig udholdenhed". Han siger i refleksionen, at modgang ikke i sig selv gør stærk, det gør kærlighed. Og han citerer bl.a. fra antologien "Mit livs øjeblik". Her fortæller Mette Frederiksen (S) om en "umulig" elev, som kom tilbage til klassen efter endnu engang at have været på inspektørens kontor.
"Da Frede (læreren) fik øje på ham, så han ikke kun ballademageren, han så ikke engang balladen, han så et barn, der havde brug for et knus. Frede var en stor mand, og min klassekammerat, der sikkert havde kæmpet hårdt for at holde den seje facade, tog imod knuset, så han næsten forsvandt i omfavnelsen med den store mand (...) Og med det kram sagde min lærer til ham: "Det kan godt være, at der er nogle andre voksne, der er sure på dig. Og det kan godt være du har lavet noget rod, du ikke burde have gjort. Men du skal saftsusmene have min kærlighed. Jeg er her for dig."
Alt det lå usagt i det kram. Og jeg glemmer det aldrig."
 

Børn bliver tillidsfulde ud fra den måde, barnets omgivelser genetablerer relationen efter et brud. Tillid opstår, når vi finder hinanden igen. Lige nu er der mange i verden, som burde finde hinanden igen. De europæiske lande burde finde hinanden, så de kan udvise omsorg for mennesker på flugt og i krise. Vi taler om den største flygtningekatastrofe siden 2. verdenskrig.
Politikere, embedsmænd og faginstitutionerne burde komme ud af magtkampen og finde hinanden, så tilliden til fagligheden kan genopstå og blive det bærende element i udviklingen af vores velfærd. Det enkelte menneske har altid brug for nærhed til sine nærmeste – og måske først og fremmest til sig selv – for at kunne trives og være i balance, så man ikke dissocierer sine følelser, tanker og oplevelser. Og det er netop pointen. Nærheden til os selv opstår i nærheden med andre.

PÃ¥ DISPUK har vi stadig nærheden fra alle deltagerne pÃ¥ vores 25 Ã¥rs jubilæum med os. Vi er taknemmelige for den varme deltagelse fra alle, der havde valgt at tage med til seminaret og for undervisernes store engagement i løbet af ugen. 

Hvordan skal man leve?
Hvordan skal man lede?

DISPUK afholdt sit 25-Ã¥rs jubilæumsseminar pÃ¥ Kreta. Det var i slutningen af august. 

Todd May sluttede sit fremragende oplæg med at sige, at det narrative projekt er et frihedsprojekt.

John Winslade viste en flot demonstration af narrativ mediation på video.

Carol Gilligan redegjorde for, hvordan drenge (og mænd) mister deres følsomhed og piger (og kvinder) deres handlekraft i vores patriarkalsk funderede kultur. Hun tog os alle igennem en gribende øvelse.

James Gilligan, snart 80 Ã¥r gammel, holdt forsamlingen i sin hule hÃ¥nd med sine erfaringer fra fængselsvæsnet i USA om vold som den mest alvorlige epidemi i verden. Ondskaben har altid en forklaring i den udskamning, der er sket i ”forbryderens” opvækst og historie. Han fortalte, hvordan et humant fængselsvæsen bør indrettes.  

Robert Whitaker fortalte om, hvad han som videnskabsjournalist har set og kan dokumentere, hvad forskningen i ”antipsykotisk” og ”antidepressiv” medicin viser: Medicinen gør symptomerne værre pÃ¥ lang sigt, skaber afhængighed og tjener kun medicinalindustriens interesser. Og en fortvivlet psykiatrisk lægestands vaklende magtstatus. Han holdt hele forsamlingen naglet til stolene i tre timer.

Anette Holmgren fortalte om sit arbejde med kvinder, som har været udsat for voldsomme seksuelle overgreb, og i den forbindelse også om temaerne "skyld" og "skam".

Svend Brinkmann fortalte om sin forskning i diagnoser – især i ADHD- og depressionsdiagnosen. Han redegjorde for kompleksiteten, der er forbundet med diagnoser – at de både er identitetsskabende og kan være økonomisk givende. Svend fortalte i et andet oplæg om pointerne fra sin fremragende bog STÅ FAST.

Suzanne Aaholm redegjorde fantastisk for forholdet mellem politikere, embedsmænd og fagpraktikere i kommuner, staten og regionerne. Hun fortalte også sin egen gribende historie, som var en klar bekræftelse af Carol Gilligans pointer om de svære vilkår kvinder har i en patriarkalsk kultur.

Allan Holmgren fortalte om tre cases han har arbejdet med, der tematiserer organisatorisk kompleksitet. Deltagerne prøvede en af Allans øvelser, som han anvender i organisatorisk arbejde. Allan fortalte om sine tanker om forholdet mellem ”jeg”, ”mig” og ”mig selv”.

Flere deltagere sagde, at det var den bedste konference, de nogensinde havde deltaget i. DISPUK planlægger en ny stor konference pÃ¥ Kreta i uge 41, 2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen - og hold øje med vores hjemmeside.

Det kommer forhÃ¥bentlig ikke bag pÃ¥ nogen, at DISPUK nu har etableret sit eget forlag - DISPUKs Forlag. Der var reception tirsdag den 11. august – bÃ¥de i anledning af etableringen af forlaget og i anledning af vores første udgivelse: Narrativ supervision og vejledning.

May Scharling giver bogen følgende anbefaling i SocialrÃ¥dgiveren:  

Narrativ supervision er en veloplagt bog fra en erfaren skare af narrative praktikere. En af bogens styrker ligger i, at der henvises til narrative basis-principper hovedsageligt i form af grundige litteraturhenvisninger. De mange inspirationer, filosofier og ideer, som derimod uddybes er fornyende og inspirerende at læse om. Bogen har tillige flere nye konkrete ideer, som er lige til at genbruge bl.a. Samtaletræet og udforskning af Tvivlen i eget arbejde. Jeg kan varmt anbefale alle narrativt interesserede supervisorer at købe denne bog. – May Scharling, supervisor

Den næste planlagte udgivelse er en praktisk brugsbog til kollegial supervision. Arbejdstitlen er ”STAFF-modellen – bedre kollegial supervision”. I de kommende nyhedsbreve vil der komme mere info om denne udgivelse og om introkurser til anvendelsen af STAFF-modellen.
Flere arbejdspladser har allerede bestilt kurser i denne DISPUKs egen enkle supervisionsmodel.

Nye uddannelser 

Der er startet to nye uddannelser på DISPUK siden sidst.
Dels Narrativ familiterapi - læs mere her 
og dels Narrativ coaching og vejledning - læs mere her.
Begge uddannelser er startet op med fulde hold og der er allerede nu venteliste til næste hold af familieterapeutuddannelsen.
Pga. den overvældende interesse for vores nye familieterapeutuddannelse, forventer vi at slå et hold op i Århus med start i efteråret 2016, og et igen i Snekkersten i starten af 2017. Mere herom senere.

Der er er allerede slÃ¥et et nyt forløb af 
Narrativ coaching og vejledning op i Aarhus og Snekkersten i 2016.


Todd May kommer igen til december


og afholder tre spændende halvdags workshops:
  • Friday the 11th of December 10-13: On vulnerabilityLæs mere her
  • Monday the 14th of Decmber 9-12: What is a narrative?Læs mere her
  • Monday the 14th of December 13-16 (1-4pm): What are the narrative values?Læs mere her
Der har længe været ønsker om kurser eller forløb i narrativ egen- eller selvterapi – personlig udvikling med et narrativt perspektiv.
Allan Holmgren har slået nogle weekendkurser op, så man kan få en fornemmelse af, hvad narrativ terapi er i praksis. Og hvad det betyder, at man ikke skal dyrke eller studere sine indre følelser, men sine værdier, intentioner og principper samt erfaringerne med ”det gode”.
Det første kursus er den 16.-17.april 2016 - Læs mere her
Eva Kragh tematiserer MUS-samtaler i denne workshop, juni 2016: Tal om det vigtige! - MUS-samtaler med mening 
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere med personaleansvar, der ønsker inspiration til at holde MUS-samtaler, der giver lyst til og mod på at gå videre sammen samt til HR-konsulenter, der ønsker inspiration, de kan give videre.
Læs mere herAnne Romer og Allan Holmgren afholder denne workshop i november 2016: Stress, angst og udbrændthed - årsager og udveje.
Workshoppen ser på de mange forskellige kulturelle strømninger og konkrete praksisser, der medvirker til at skabe en stress-tilstand i kroppen, så den kortslutter og siger fra. Ensomhed er neoliberalismens problem.
Læs mere her


Lone Kaae Morell & Lasse Hauge afholder en ny workshop som henvender sig til professionelle der i deres arbejde har samtaler med unge af forskellig karakter f.eks udviklingssamtaler, statussamtaler, bostøtte samtaler, vejledningssamtaler og familiesamtaler. Workshoppen hedder: Samtaler med unge om problemer. Det narrative perspektiv
-
Læs mere her

Det alvorlige hjørne

Psykiatri 

Professor Peter Götzsche har igen udsendt en fremragende bog om den uhørte anvendelse af medicin i psykiatrien. Læs mere om Götzsches nye bog her. Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse. Han dokumenter klart i sin bog, at der udskrives og anvendes alt for meget medicin i psykiatrien og af de praktiserende læger. Götzsces forskning viser, at man kunne undvære 98% af den medicin der udskrives. Men han angribes voldsomt af den etablerede psykiatri og af medicinalindustriens repræsentanter. Det er uhørt grove beskyldninger, Peter Götzsche udsættes for. Det er ren personforfølgelse Peter Götzsche udsættes for. Ingen er i stand til at imødegÃ¥ Götzsches konklusioner pÃ¥ baggrund af den videnskabelige forskningslitteratur. Problemet for psykiatrien og de praktiserende læger er, at de ikke har noget alternativ til medicin. Medicin dulmer og doper patienterne. De bliver bedøvet, sÃ¥ de ikke mærker noget. Der er ikke tale om behandling. Der bliver skabt afhængighed. Psykiatriens menige frontpersonale, psykiaterne, psykologer og de praktiserende læger har reelt set ingen grundig efteruddannelse i psykoterapi, i at tale med patienterne og deres pÃ¥rørende om de traumer og oplevelser patienterne har. Det er godt, at flere og flere afdelinger søger andre steder hen og vender sig mod de alternativer og muligheder som Ã…ben Dialog og Narrativ psykiatri og terapi indebærer. Allan Holmgren holder 2 gratis introdage: "Ã…ben Dialog og Narrativ Praksis i Psykiatrien" torsdag den 21. januar i Snekkersten og tirsdag den 26. januar i Aarhus. Mere information om dagene kommer snarest pÃ¥ vores hjemmeside.

Prostitution

Mange har sikkert bemærket, at Amnesty International ved et møde i Dublin i august måned har indstillet til deres ledelse, at organisationen anbefaler en lovliggørelse af prostitution. Man kan ikke sammenligne salg af sexualitet og sin krop med et hvilket som helst andet arbejde. Læs Allan Holmgrens indlæg i Politiken. Klik her.
Læs ogsÃ¥ en fantastisk kronik i Politikken om prostitution og hvad den medfører: 
Klik her. Kronikkens pointe er, at det neoliberale menneskesyn passer fint med prostitution. Hvad med de menneskelige konsekvenser? Det er stærkt problematisk at lovliggøre prostitution og alt den vold, udnyttelse og undertrykkelse der finder sted omkring prostitution.
Vi glæder os til at se jer.

Kærlig hilsen fra os alle i DISPUK
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 DISPUK, Alle rettigheder forbeholdes DISPUK.

Vores adresse er:
DISPUK
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten

dispuk@dispuk.dk

Hvis du ikke vil modtage vores nyhedsbrev mere, så klik her

Email Marketing Powered by Mailchimp