Copy
  Waszyngton, 31.01.2017 r.
View this email in your browser

      Przegląd aktualności gospodarczych w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2017 r.

  • Z działalności lokalnej placówki
  • Wydarzenia gospodarcze miesiąca
  • Analiza wybranych wskaźników makroekonomicznych
Z działalności lokalnej placówki
Wizyta studyjna w Zachodniej Wirginii
Przedstawiciele Placówki przebywali z wizytą studyjną w stanie Wirginii Zachodniej na zaproszenie amerykańskiego senatora Joe Manchina. Głównym celem wizyty był udział w konferencji poświęconej stanowej strategii dot. rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa. Spotkanie z grupą ponad 20 firm w obecności Senatora wykorzystano m.in. do zaprezentowania Strategii 

Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2016 - 2020. Częścią programu było zwiedzanie Parku Technologicznego I-79, zakładów firmy Patt & Whitney oraz zagłębia lotniczego (m.in. zakładów firmy Bombardier) zlokalizowanych w stanie Wirginii Zachodniej.
Kluczowe zagadnienia:
1.     Stan Wirginii Zachodniej stanowi obecnie jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków zaplecza naukowo-badawczego, jak również biznesowego dla rozwoju amerykańskiego sektora cyberbezpieczeństwa oraz biometrii. Rozwój tych sektorów związany jest z utworzeniem pod koniec lat 90-tych oddziałów FBI oraz Departamentu Obrony w procesie „decentralizacji” działań rządu federalnego.
2.     W rezultacie, Zagłębie Technologiczne I-79 w Wirginii Zachodniej, poza rozwojem przemysłu lotniczego, kosmicznego, energetycznego, chemicznego i przemysłu tworzyw sztucznych, stało się światowym centrum rozwoju sektora technologii biometrycznych tworząc dzisiaj lokalizację globalnego klastra firm biometrycznych oraz firm zajmujących się ochroną tożsamości z całego świata. W 2015 r. na terenie obiektów FBI w mieście Clarksburg wybudowano centrum o nazwie Biometrics Technology Center.
3.     Wirginia Zachodnia oferuje niezwykle przyjazne środowisko biznesowe dla zagranicznych firm. Rząd lokalny podkreśla, iż koszty prowadzenia biznesu w tym stanie są obecnie 14% niższe od średniej krajowej. Ponadto, stan oferuje bliską lokalizację z obszarem D.C., niskie koszty utrzymania i wykwalifikowaną siłę roboczą związaną z obecnością miejscowych uniwersytetów (West Virginia University, Fairmont State University oraz Marshall University).
Komentarz Placówki:
1.     Władze lokalne Wirginii Zachodniej wyrażają chęć zapoznania się zarówno z procesem wdrażania polskiej Strategii Cyberbezpieczeństwa, jak również ofertą polskich firm z sektorów kluczowych dla rozwoju stanu (cyberbezpieczeństwa i biometrii, lotniczy, energetyczny, chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych). Z uwagi na zamykanie kolejnych kopalni węglowych, stanowiących dotąd największe źródło miejsc pracy, władze intensywnie poszukują nowych inwestorów gotowych do prowadzenia biznesu w tym stanie.
2.     Poza jednymi z najniższych kosztów prowadzenia biznesu w USA, władze lokalne gwarantują osobiste i dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie dla polskich firm zainteresowanych wejściem na ich rynek. Doskonałym źródłem informacji o stanowej gospodarce i pakietach wsparcia zagranicznych inwestorów są organizacje: Discover Real West Virginia (DRWV) Foundation, the West Virginia High Technology Foundation (WVHTF) oraz the I-79 Development Council.
3.     Pomimo braku jak dotąd inwestorów z Polski w tym stanie, dobre relacje polskiego oddziału Pratt & Whitney Rzeszów z główną siedzibą remontowo-usługowej tej firmy zlokalizowaną w Wirginii Zachodniej, powinny stanowić skuteczny element budowania polskiej marki w tym stanie. Firma wyraziła wstępną gotowość do wsparcia polskiego programu praktyk studenckich realizowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wydarzenia gospodarcze miesiąca
Wskazanie kandydata na Przedstawiciela USA ds. Handlu
Na stanowisko Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR) w administracji D. Trumpa wskazany został 69-letni prawnik Robert E. Lighthizer, który pełnił funkcję zastępcy USTR w okresie prezydentury R. Reagana. W ostatnim czasie pracował w jednej z waszyngtońskich kancelarii prawnych, prowadząc w imieniu swoich klientów, w szczególności przedsiębiorstw przemysłu stalowego, m.in. sprawy dotyczące postępowań antydumpingowych i ochronnych oraz wprowadzenia ceł wyrównawczych.

R. Lighthizer jest zwolennikiem twardej polityki handlowej  wobec  krajów  naruszających zasady uczciwej konkurencji, przede wszystkim wobec Chin. Już w 2011 r. bronił sceptycyzmu D. Trumpa wobec idei wolnego handlu, twierdząc, że ślepa wiara w wolny handel nie jest przejawem prawdziwego konserwatyzmu.
Komentarz Placówki: Przy obsadzie stanowisk odpowiedzialnych za politykę handlową, D. Trump konsekwentnie postawił na ludzi prezentujących bliskie mu poglądy, opowiadających się za ochroną amerykańskiego rynku przed nadmiernym importem. Zgodność opinii trójki W. Ross, P. Navarro i R. Lighthizer z jednej strony wydaje się atutem nowej administracji, jednak rodzi pytania o podział kompetencji i zdolność współpracy tych trzech ośrodków.

Senackie przesłuchanie kandydata na Sekretarza Handlu
W trakcie senackich przesłuchań przyszłych członków administracji D. Trumpa, kandydat na Sekretarza Handlu, 79-letni inwestor Wilbur Ross podkreślił, że nie jest przeciwnikiem handlu, ale opowiada się za handlem uczciwym, w którym obie strony przestrzegają reguł. Jako swój podstawowy cel wskazał stymulowanie wzrostu amerykańskiego eksportu. Zaznaczył, że kreowanie polityki handlowej w nowej administracji będzie zadaniem kolektywnym, w którym oprócz niego i USTR uczestniczyć będzie także P. Navarro, jako szef nowoutworzonej Narodowej Rady Handlu.

W. Ross potwierdził, że jego priorytetem będzie renegocjacja   NAFTA. Wskazał na przewagę dwustronnych umów handlowych nad wielostronnymi, gdyż znacznie łatwiej osiągnąć w nich równowagę wzajemnie przyznawanych koncesji.
Komentarz Placówki: przesłuchanie W. Rossa przebiegało w przyjaznej atmosferze. Przychylność senatorów Partii Demokratycznej zapewniła mu jego pozytywna postawa wobec problemów pracowniczych w przedsiębiorstwach, które
przejmował i restrukturyzował w trakcie swojej działalności inwestorskiej. Również sceptycyzm kandydata wobec wielostronnych porozumień handlowych nie wzbudził kontrowersji.

Senackie przesłuchanie kandydata na Sekretarza Skarbu
Głównym tematem przesłuchania Stevena Mnuchina, kandydata na Sekretarza Skarbu była sprawa zakupu przez grupę inwestorów, której przewodniczył, upadającego banku IndyMac w czasie kryzysu finansowego w 2009 r. Kandydatowi zarzucano w tym okresie kontrowersyjne działania związane z przejmowaniem zadłużonych nieruchomości. Oprócz odpierania powyższych zarzutów S. Mnuchin podkreślał chęć skupienia się na zapewnieniu stabilnego wzrostu gospodarczego, do którego przyczyni się obniżka podatków oraz zniesienie nadmiernych regulacji prawnych.

Opowiedział się za uproszczeniami system podatkowego i wyeliminowaniem przepisów, których jedynym celem jest przysporzenie korzyści finansowych firmom doradczo-księgowym.
Komentarz Placówki: S. Mnuchin nie przedstawił podczas przesłuchania żadnych szczegółów zapowiadanej reformy systemu podatkowego. Mimo kontrowersji dotyczących jego dotychczasowej działalności biznesowej, nie powinien mieć większych problemów z uzyskaniem potwierdzenia swojej kandydatury w kontrolowanym przez Republikanów Senacie.

Senackie przesłuchanie kandydata na Sekretarza Energii  
Kandydat na stanowisko Sekretarza Energii, były gubernator Teksasu Rick Perry, wśród priorytetów wymienił bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę i modernizację arsenału jądrowego. Jest zwolennikiem wszystkich źródeł energii, w tym OZE i będzie się starał je promować. W jego ocenie strategia amerykańskiej polityki energetycznej powinna zapewniać wzrost liczby miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy kraju. Odnosząc się do kwestii zmian klimatycznych poinformował, że klimat się zmienia i częściowo odpowiedzialny jest za to człowiek. W jego ocenie działać trzeba w sposób przemyślany, aby nie narazić na szwank wzrostu gospodarczego, przystępności energii oraz miejsc pracy.

Komentarz Placówki: Biorąc pod uwagę politykę prowadzoną przez R. Perry’ego w Teksasie, będącym największym producentem energii wiatrowej w USA, prawdopodobne jest, że będzie on starał się rozwijać wszelkie dostępne źródła energii. Fakt, że R. Perry pochodzi Teksasu, powinien sprzyjać również zwiększaniu eksportu amerykańskiego LNG, gdyż w tym stanie ulokowanych będzie kilka terminali eksportowych skroplonego gazu. Należy pamiętać jednak, że istotny wpływ na kierunki polityki energetycznej będą miały decyzje zapadające w Białym Domu, gdzie OZE oraz badania nad zielonymi technologiami energetycznymi mają zdecydowanie mniej zwolenników.

Wycofanie Stanów Zjednoczonych z umowy Partnerstwa Transpacyficznego  
Prezydent D. Trump w pierwszym roboczym dniu swego urzędowania wydał dyspozycję wycofania Stanów Zjednoczonych z umowy Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) oraz z ew. dalszych negocjacji tego porozumienia. Prezydent stwierdził, że jego celem jest zawieranie „uczciwych i korzystnych ekonomicznie” porozumień handlowych, które będą uwzględniały interesy amerykańskich pracowników.

Podkreślił, że w tym celu jego administracja podejmować będzie negocjacje handlowe w formacie dwustronnym. Komentarz Placówki: Decyzja D. Trumpa stanowi potwierdzenie, że zamierza on konsekwentnie wprowadzać w życie swoje przedwyborcze zapowiedzi. Rezygnacja z wielostronnych porozumień handlowych jest kluczowym elementem koncepcji gospodarczych nowego prezydenta, koncentrujących się na przywracaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy w USA. Krytycy wycofania się z TPP wskazują na niedostrzeganie przez D. Trumpa szerszego znaczenia wielostronnych porozumień handlowych i ich roli w budowaniu relacji z partnerami gospodarczymi, wykraczających poza aspekty czysto ekonomiczne.

Reforma amerykańskiego systemu podatkowego  
Trwa dyskusja nad reformą amerykańskiego systemu podatkowego, w tym propozycja wprowadzenia mechanizmu tzw. "border tax adjustment". Projekt reformy zgłoszony przez przedstawicieli Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów w czerwcu 2016 r. oprócz generalnej redukcji stawek i uproszczenia systemu, przewiduje m.in. zmianę koncepcji podatku dochodowego od przedsiębiorstw, z opodatkowania produkcji na opodatkowanie konsumpcji.

Ponieważ Stany Zjednoczone, jako jedno z niewielu państw świata nie stosują podatku od wartości dodanej (VAT), nowa koncepcja opodatkowania przedsiębiorstw przewiduje (w uproszczeniu) zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z transakcji eksportowych oraz brak możliwości odliczenia kosztów związanych z importem.
Komentarz Placówki: wprowadzenie tych zmian powodowałby bardzo poważne i trudne do oszacowania konsekwencje dla krajów współpracujących gospodarczo z USA. Istotnie pogorszyłoby opłacalność eksportu do Stanów Zjednoczonych, zwiększyłoby konkurencyjność amerykańskich produktów oraz atrakcyjność inwestowania w USA. Mogłoby znacząco wpłynąć na kurs dolara. Losy reformy nie są przesądzone - Prezydent D. Trump do tej pory wypowiada się sceptycznie o mechanizmie „border tax adjustment”, jako zbyt skomplikowanym.

Analiza wybranych wskaźników makroekonomicznych
Wskaźnik Ostatnia wartość Data referencyjna Poprzednia wartość Update
PKB 17947 mld USD grudzień 2015 17348 mld USD rocznie
Wzrost PKB 1,9% IV kw. 2016 3,5% kwartalnie
Wskaźnik bezrobocia 4,7% grudzień 2016 4,6% miesięcznie
Inflacja 2,1% grudzień 2016 1,7% miesięcznie
Bilans handlowy USA -45,2 mld USD listopad 2016 -42,4 mld USD miesięcznie
Bilans płatniczy – rachunek bieżący -113,0 mld USD III kw. 2016 -118,3 mld USD kwartalnie
Wskaźnik miesiąca:
Wzrost PKB w 2016 r.: 1,6% (pierwszy szacunek)

Źródło: www.bea.gov; www.bls.gov

Komentarz Placówki: wzrost w IV kw. 2016 r. wyniósł 1,9% i nie był już tak znaczący jak w poprzednich trzech miesiącach. Co prawda jest to dopiero pierwsze oszacowanie tego wskaźnika, w związku z czym możliwa jest jego korekta w górę, choć jest mało prawdopodobne by wzrost amerykańskiego PKB za cały 2016 r. przekroczył barierę 2% (obecnie 1,6%). Na uwagę  zasługuje stopa bezrobocia, najniższa od czasu kryzysu lat 2007-2009, oznaczająca praktycznie pełne zatrudnienie w gospodarce. Nieco wyższa inflacja oznacza po latach zmagania się z problemem spadku cen raczej powrót do oczekiwanych poziomów niż powód do niepokoju. Administracja D. Trumpa zastaje gospodarkę w relatywnie dobrej kondycji.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trade & Investment Section of the Embassy of Poland · 1503 21st Street, NW · Washington, D.C., DC 20036 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp