Copy
AWPG NZH - NIEUWSBRIEF
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland
AWPG NZH - Nieuwsbrief nr 7 - 3 september 2021

Welkom lezer!


Nu iedereen langzamerhand weer terug komt van vakantie is het tijd om de balans op te maken voor een nieuwe nieuwsbrief. Eén ding is wel duidelijk, onze werkplaats heeft deze zomer niet stil gezeten. Er zijn meerdere wetenschappelijke artikelen gepubliceerd onder andere van Nienke Slagboom over syndemics in Katwijk en Willian van Dijk over de COVID Radar-app.
 
Nieuws is er ook uit de regio. In Haaglanden startte Hadoks, het samenwerkingsverband van huisartsen met de doorontwikkeling en opschaling van “GLI op maat”. GGD Hollands Midden zette een inwonerpanel op, met nu al ruim 5700 deelnemers. In juni gingen de integrale wijkgezondheidsprofielen voor Hollands Midden live, geïnspireerd op de ervaringen van Wijzer in de Wijk. Marieke Heijnen van GGD Haaglanden maakte een handig overzicht van onderzoeken rondom COVID-19 en kwetsbare groepen. Landelijk nieuws betreft de evaluatie van 15 jaar preventiebeleid en actualisatie van de Kennisagenda Preventie.
 
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Jaarconferentie van SAMEN op 16 september. Je kunt je nog opgeven! Deze nieuwsbrief beginnen we met felicitaties voor LUMC promovenda Laura van der Velde.

Wij wensen je veel leesplezier en inspiratie in je werk!


Addi van Bergen,
coördinator AWPG NZH

Laura van der Velde wint de Young Professional Award 2021


Tijdens het VoedingNL congres kreeg LUMC promovenda Laura van der Velde de Young Professionals Award uitgereikt voor haar onderzoek naar de relatie tussen voedselzekerheid en voedings-inname o.a. in Haagse achterstandswijken. LEES MEER...

Joep van Deudekom speciale gast online Jaarconferentie SAMEN


Op 16 september helpt Joep van Deudekom ons tijdens de 11e jaarconferentie bij het (wel/ niet) beter begrijpen van de complexe vraagstukken die bij de Werkplaats SAMEN centraal staan. De bijeenkomst is online en duurt 1,5 uur. LEES MEER...

Doorontwikkeling en opschaling “GLI op maat” in Haaglanden


Het samenwerkingsverband van huisartsen in Den Haag, Hadoks, ontvangt ZonMw subsidie voor het doorontwikkelen en uitbreiden van Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) voor mensen met overgewicht in regio Haaglanden. LEES MEER...

Nieuw thema in de landelijke Kennisagenda: mentale gezondheid


De landelijke Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ is geactualiseerd. In de nieuwe versie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid, een belangrijk en actueel thema, aldus het Kennisplatform Preventie. LEES MEER...

Handig overzicht onderzoek COVID-19 en kwetsbare groepen


GGD Haaglanden heeft in het kader van de coronapandemie en het brede scala aan kwetsbare groepen tijdens deze periode een onderzoeksoverzicht opgezet. Elke 1-2 maanden wordt dit geüpdatet en gedeeld met geïnteresseerden. LEES MEER...

Nieuwe mijlpaal: COVID Radar-app in wetenschappelijk tijdschrift


Eind juni werd het artikel van Willian van Dijk et al. “COVID RADAR app: Description and validation of population surveillance of symptoms and behavior in relation to COVID-19” gepubliceerd in het open access tijdschrift PLOS One. LEES MEER...

Inwonerpanel van start in regio Hollands Midden


Ruim 3500 inwoners deden mee met het eerste panelonderzoek van de GGD Hollands Midden. Zij beantwoordden een korte online vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen op o.a. geldzaken en mentaal welbevinden. LEES MEER...

Veranderingen in voedselzekerheid en eetgedrag sinds COVID-19 crisis


De COVID-19-crisis leidt tot financiële onzekerheid bij veel mensen en veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel. Laura van der Velde onderzocht met Mattijs Numans en Jessica Kiefte de veranderingen in ervaren voedselzekerheid en eet-gedrag in Nederland sinds de COVID-19 uitbraak. LEES MEER...

Wijkprofielen Wijzer in de Wijk inspiratie voor gemeente Teylingen

 
De Stuurgroep Positieve Gezondheid Teylingen vroeg een ZonMw kennisvoucher aan om voor de drie dorpskernen integrale wijkgezondheidsprofielen te ontwikkelen geïnspireerd op de wijkprofielen van Wijzer in de Wijk’. LEES MEER...

Wat zijn de effecten van 12 jaar landelijk preventiebeleid?


De Nederlandse overheid heeft afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Het RIVM zette meer dan 100 wettelijke maatregelen en landelijke initiatieven gericht op gezondheid op een rij en trok belangrijke conclusies voor landelijk en lokaal preventiebeleid. LEES MEER...

Concentratie gezondheidsproblemen en lage regie eigen leven in de G4


Van Bergen et al. concluderen in een recente publicatie in het International Journal of Equity in Health dat een groot deel van de gezondheidsproblemen in de G4 geconcentreerd is bij een relatief kleine groep sociaal uitgesloten burgers. LEES MEER...

Tweede artikel van Nienke Slagboom gepubliceerd over Syndemics in Katwijk


Nienke Slagboom en haar team doen onderzoek naar syndemics. Met dit concept kijken ze naar de clustering en interactie van aandoeningen in gemeenschappen en onderzoeken ze de wisselwerking tussen ziekte en context . LEES MEER...
Abonneren op deze nieuwsbrief?
Colofon

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, Universiteit Leiden en TNO.

In een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) werken professionals uit de lokale praktijk en uit de wetenschap samen. Gezamenlijk onderzoek levert inzicht op en oplossingen over vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid en input voor lokale beleidsmakers om tot goed onderbouwde maatregelen te komen.

De AWPG NZH nieuwsbrief biedt korte informatie over een selectie van actuele ontwikkelingen binnen en buiten de poorten van de werkplaats en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in beleid, praktijk en/of onderzoek publieke gezondheid. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar.Initieert en stimuleert samenwerking tussen onderzoek, beleid en uitvoering

Contact
Addi van Bergen,
coördinator
t 06 - 1000 9048
e avanbergen@ggdhm.nl
Naar de website van de AWPG NZH
Copyright © 2022 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp