Copy
Nummer 3 2015

MKB-CAFE 30 APRIL:
'Haakt MKB aan bij big data projecten?'

Het Big Data Value Center Almere nodigt u in samenwerking met Kamer van Koophandel uit om op donderdag 30 april 2015 deel te nemen aan het MKB-Café. Het is een bijeenkomst waar naast het BDVC 3 sprekers komen vertellen hoe het MKB kan aanhaken bij Big Data projecten. De bijeenkomst wordt gehouden in het Big Data Value Center Wisselweg 33 in Almere, waar gewerkt wordt aan concrete toepassingen van Big Data. MEER OVER PROGRAMMA EN AANMELDING

WEEK VAN DE OPENBARE RUIMTE: BIG DATA IN STEDEN

Steden maken momenteel een enorme transitie door. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk met enorme opgaven. We moeten op zoek naar manieren op steden ecoëfficiënt te maken. Hernieuwbare energie, minder Co2 uitstoot, circulaire economie en milieuvriendelijke verkeersmanagement zijn thema’s die zich nadrukkelijk aandienen. Via big data zal de stedelijke dynamiek worden beheerd en krijgen bewoners verfijnde diensten aangeboden die het comfort van het stadsleven verhogen. Andere thema’s waar steden mee geconfronteerd worden zijn velerlei, zoals metabolisme van de stad, burgerparticipatie - en dat laatste op alle niveaus, van het bouwen van woningen en publiek vastgoed tot en met de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. In het kader van burgerparticipatie kan ook nog worden gewezen op de tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen.

Gemeentes kijken met grote belangstelling naar de mogelijkheden om met big data te gaan werken. Big data stelt overheden en bedrijven in staat om domeinen te verbinden om te komen tot geïntegreerde oplossingen. Op die manier zijn bedrijven in staat om operationele beslissingen op elkaar af stemmen en overheden kunnen beleid en activiteiten zeer getailleerd toetsen. Hoe dat in de praktijk werkt? Almere en TNO zijn onlangs een samenwerkings-verband aangegaan om alle datastromen in de stad (mobiliteit, afval, energie, water, gezondheid etc.) op elkaar af te stemmen en te monitoren. Wat kunnen gemeenten leren van dit voorbeeldproject? Dit werkatelier, verzorgt door de directeur van het Big Data Value Center, maakt onderdeel uit van de themadag Ruimte & Stad. HET HELE PROGRAMMA
 

OVERHEID 360

De beurs die informatie en samenleving verbindt. Het BDVC zal er ook aanwezig zijn met een kleine stand en een inhoudelijke presentatie over big data en (stedelijke) issues waar gemeenten en andere overheden mee te maken hebben. MEER

SPELEN MET UW EIGEN DATA? 

Wilt u een keer met data-analysten en -experts 'spelen' met uw eigen data, eventueel gecombineerd met andere datasets, om te kijken of er leuke dingen uitkomen waar u nieuwe business door kan genereren? Bel ons dan om te kijken of de 'hands-on sessie' iets voor u is. MEER

KENNIS IS MACHT: BIG DATA IS DE TOEKOMST

Gebruik uw opleidingsbudget voor uzelf of uw medewerker met opleidingen waar uw organisatie écht iets aan heeft. Hoe kan je de data van uw organisatie beter gebruiken om besluiten te nemen, processen te verbeteren en meer inzicht te krijgen? Nu nog door Rijkssubsidie met 40% korting. Maak er gebruik van! MEER


Big Data Value Center is een initiatief van
TNO, SURFsara, Economic Board Utrecht,
Amsterdam Economic Board en Economic Development Board Almere

 
Uitschrijven | Volg ons op Twitter | Stuur door | Contact | Website
Copyright © 2015 Big Data Value Center, Alle rechten voorbehouden.

Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in uw browser.