Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in de browser
Sinds 1 januari zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meeste gemeenten zijn regiovisies vastgesteld. De uitvoering komt op gang, maar er is nog veel te doen. Programma RegioAanpak Veilig Thuis gaat ook dit jaar nog door om de kwaliteitsimpuls verder vorm te geven. 

Wat gaan we doen? Wat gebeurt er intussen in het veld? U vindt er alles over in deze negende digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. In het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nog meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
Programma gaat door
Meer kwaliteit in de opvang. Meer kwaliteit in de aanpak en preventie van huiselijk geweld. Programma RegioAanpak Veilig Thuis wordt met een jaar verlengd om daaraan een bijdrage te leveren. Hoe werken de regiovisies uit in de praktijk? Hoe gaan we kinderen in de opvang beter helpen? Wat doen we tegen ouderenmishandeling? Met deze andere thema’s gaan we aan de slag. 
Samenspel is cruciaal
Een uitzondering daargelaten, is nu overal een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld vastgesteld. Hoe pakken gemeenten de uitvoering op? Anita van Zeijl (Hollands Midden) en Marieke van den Heuvel (Friesland) zijn al een eindje op weg. De aanpak verschilt, maar de uitdaging is hetzelfde. ‘Het is cruciaal dat de jeugdteams, wijkteams en Veilig Thuis elkaar weten te vinden.’ 
Kinderpostzegels steunt kinderen in vrouwenopvang
Stichting Kinderpostzegels stelt geld beschikbaar om de omstandigheden voor kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Het geld is bedoeld voor hulpverlening, betere woonomstandigheden en voor belangenbehartiging. ‘Een investering in hulp en begeleiding van deze kwetsbare groep scheelt later veel maatschappelijke kosten.’
Slachtoffers mensenhandel
Gedwongen worden tot prostitutie, criminaliteit of tot werken onder slechte omstandigheden. Mensenhandel komt voor in allerlei vormen, elke gemeente kan er mee te maken krijgen. Hoe moeten en kunnen gemeenten de slachtoffers helpen en opvangen? Een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Henri Lenferink van Leiden deed onderzoek. 
Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating is begonnen op 1 januari. Hulpverleners kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij casussen rond huwelijksdwang en achterlating. Het zijn vaak complexe zaken met veel juridische haken en ogen. Het Knooppunt is ook aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Verbinding Veilig Thuis en wijkteams moet beter
Vroegsignalering en huiselijk geweld voorkomen. Dat lukt alleen als de basiszorg en de wijkteams er alert op zijn en er werk van maken. Zover is het nog niet. De verbinding tussen de centra Veilig Thuis en de wijkteams moet beter, ervaart Wil Saenen, beleidsmedewerker in ’s Hertogenbosch. Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis maakt een handreiking. 
Mannenopvang blijft, maar hoe?
Mannenmishandeling. Het is een met taboe en schaamte omgeven onderwerp. Om dat te doorbreken hebben de vier instellingen die mannen opvangen een website en een glossy gemaakt. Dat mannenopvang voorziet in een behoefte is gebleken. Gemeenten zijn in discussie over hoe en waar de opvang (en ambulante begeleiding) in de toekomst moet plaatsvinden. 
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.