Bent u betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Als beleidsmedewerker bij een (centrum)gemeente? Als professional of als gemeentebestuurder? Dan is deze nieuwsbrief speciaal voor u.
 
Dit is de tweede digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat kunnen we betekenen voor de regioaanpak in uw gebied? Het programma is nu flink op stoom, de laatste nieuwtjes vindt u onderstaand. Meer weten? www.regioaanpakveiligthuis.nl


Impressie ambtelijk overleg

Ongeveer dertig beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten vrouwenopvang deden mee aan overleg en workshops over programma RegioAanpak Veilig Thuis op 4 juni bij de VNG. Ze waren enthousiast over de handreiking Regiovisie. Het stuk is een welkome inspiratiebron bij het maken van een regiovisie, al werd er ook flink over gediscussieerd. Inhoudelijk is de visie van de G4 op een veilig thuis een goede onderlegger. 

Hoe past de regioaanpak huiselijk geweld in de decentralisaties?

Hoe kan ik de regioaanpak huiselijk geweld inbedden in de decentralisatie van taken in het sociale domein? Hoe zorg ik dat de aanpak van huiselijk geweld in mijn organisatie niet ondersneeuwt? Het zijn vragen die veel beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten vrouwenopvang bezighouden, zo bleek bij het ambtelijke overleg op 4 juni. Naar aanleiding daarvan vroegen we programmaleider Wicher Pattje hoe hij hier tegenaan kijkt.  
 lees meer » 


Reageer op de handreiking Regiovisie 

Een regioaanpak van huiselijk geweld is nodig om de onderdelen van de hulpverlening in alle gemeenten goed te verankeren: van preventie en vroegsignalering tot veiligheid, opvang, herstel en nazorg. Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van een regioaanpak hebben we een handreiking gemaakt. Een format dat helpt om tot afspraken te komen. Wat vindt u van dat stuk? Mist u zaken? Waar loopt u in de praktijk tegenaan? Reageer voor 15 augustus, dan nemen we uw opmerkingen mee in de definitieve versie. 

Gemeenten en slachtoffers van mensenhandel? 

Welke verantwoordelijkheden hebben (centrum)gemeenten in de opvang van slachtoffers van mensenhandel? De Federatie Opvang bracht het in kaart omdat veel gemeenten hierover vragen hebben. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel als zij aangifte hebben gedaan (voor de duur van het proces). Als een slachtoffer daarover nog nadenkt, is het COA verantwoordelijk. De details staan in een handout van de Federatie Opvang. 
 lees meer » 


Campagne tegen ouderenmishandeling 

Ouderenmishandeling is een groot taboe, veel mensen kunnen zich eenvoudig niet voorstellen dat het voorkomt. De vier ouderenbonden zetten daarom samen met het ministerie van VWS een campagne op touw onder het motto ‘Ouderen in veilige handen’. De in totaal 35 voorlichters van de ouderenbonden houden dit jaar overal in het land bijeenkomsten en workshops. Ze doen dat in overleg met de gemeenten. 
 lees meer »


Hoeveel geld krijgen gemeenten?  

Hoeveel geld krijgen de centrumgemeenten voor vrouwenopvang en voor maatschappelijke opvang? Al het geld voor maatschappelijke opvang wordt vanaf volgend jaar toegevoegd aan het objectieve verdeelmodel; het overgangsschema dat bij de decentralisatie in 2010 inging, houdt nu op. Bij de vrouwenopvang veranderen de budgetten volgend jaar niet, wel is een nieuw, objectief verdeelmodel in voorbereiding. Precieze cijfers weten? 
 lees meer »


Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling, werkt dat?


Lange wachttijden. Professionals die onvoldoende met elkaar uitwisselen. Het zijn valkuilen van de traditionele aanpak van kindermishandeling. Is een multidisciplinaire aanpak een goed alternatief? Wat zijn daarvan dan de nadelen? Hoe zijn de ervaringen met een multidisciplinaire aanpak in het land? ZonMw onderzoekt dit. De eerste resultaten zijn op een themadag op 22 mei gepresenteerd. Betrokken professionals wisselden kennis en ervaringen uit.  
 lees meer »


Weetjes 

Op onze toolkit-pagina vindt u steeds meer links naar handige documenten en websites. Nu staan de presentaties van het ambtelijk overleg van 4 juni er bijvoorbeeld op, evenals de relevante handreikingen. Ook gaan we op deze pagina voorbeelden plaatsen van regiovisies en samenwerkingsconvenanten die in verschillende regio’s zijn vastgesteld. Bekijk de toolkit hier.

Landelijk congres
Op maandag 18 november 2013 is het landelijk congres aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij organiseren dit samen met Movisie en het NJI in Nieuwegein. Binnenkort ontvangt u daarover een aparte mail. 
 
Contact
Mist u informatie, wilt u advies, of heeft u tips die we kunnen delen? Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl of neem telefonisch contact met ons op.

RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp