RegioAanpak Veilig Thuis
Bent u betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Als beleidsmedewerker bij een (centrum)gemeente? Als professional of als gemeentebestuurder? Dan is deze nieuwsbrief speciaal voor u.
 
Dit is de derde digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat kunnen we betekenen voor de regioaanpak in uw gebied? Het programma is nu flink op stoom, de laatste nieuwtjes vindt u onderstaand. Meer weten? www.regioaanpakveiligthuis.nl


Kom naar het congres

Ontschotten en doorpakken. Dat is de rode draad van het landelijk congres Huiselijk geweld en kindermishandeling op maandag 18 november 2013 in Nieuwegein. Kom ook meedenken en bijpraten met andere gemeenteambtenaren, bestuurders, ketenpartners en professionals over actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een regiovisie, over de Wet verplichte meldcode, of over de vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

LinkedIn-groep Regiovisie

Voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling is er nu de LinkedIn-groep Regiovisie. Deze besloten groep is bedoeld om materiaal, vragen en tips uit te wisselen. Ambtenaren van regiogemeenten nodigen we nadrukkelijk uit om zich aan te melden.
 aanmelden » 


Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

Professionals in zorg, maatschappelijke ondersteuning en opvang, onderwijs en justitie zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te hebben. Dit is een vijf-stappenplan waar in staat wat je als professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling tot aan het moment van beslissen over het al of niet doen van een melding. In Rotterdam werken professionals al vijf jaar met de meldcode. Daar blijkt dat vaker en sneller wordt ingegrepen.

Ondersteuningsprogramma AMHK van start

Gemeenten krijgen de taak om regionale Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) te organiseren. De VNG en het ministerie van VWS zetten een gezamenlijk programma op om gemeenten daarbij te ondersteunen. Een team van deskundigen van de bestaande SHG’s en de AMK’s voert het programma uit onder leiding van Wicher Pattje. Het programma helpt bij algemene vraagstukken, maar ook bij regiospecifieke kwesties.
 lees meer » 


Meedenkers kwaliteit gezocht 

Welke gemeenteambtenaren en professionals uit de opvangsector willen meedenken over kwaliteit? Vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis ontwikkelen we een document voor het toetsen van de kwaliteit van de opvang. Maar wat is kwaliteit? Hoe kijkt een gemeenteambtenaar daar tegenaan? En een professional? Met deze oproep willen we inventariseren wie interesse hebben. Op 19 september is er een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Interesse om mee te doen?
 lees meer »


Huwelijksdwang voorkomen

De zomervakantie is een periode vol risico voor wie bang is te worden uitgehuwelijkt of achtergelaten in het land van herkomst. Eén van de maatregelen die het kabinet daar tegen neemt, is een campagne gericht op jongeren. Deze campagne roept jongeren op hulp te zoeken bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, als ze bang zijn om te worden uitgehuwelijkt of achtergelaten. Zij kunnen terecht op de website www.alsniemandietsweet.nl
 lees meer »


Zomer

In het zuiden zijn de scholen al een week klaar, noord en midden maken zich op voor de eindsprint, de vakantietijd breekt aan. Ongetwijfeld een welkome onderbreking van de dynamische ontwikkelingen in de sector. Vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis wensen we iedereen een fijne, zonnige zomer. Eind augustus pakken we de draad weer op in de volle bezetting. In de zomerperiode kunt u ons het best bereiken via het informatiecentrum van de VNG, tel. 070 3738393, of kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl.
 

RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp