Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in de browser
Een sluitende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, van preventie en vroegsignalering tot opvang en nazorg. Gemeenten zijn daarvoor sinds vorig jaar verantwoordelijk. In het hele land zijn er regiovisies vastgesteld. Maar nu komt het mooiste en het moeilijkste: uitvoeren wat is afgesproken. Veel gemeenten zijn daarom volop bezig met uitvoeringsplannen. Een onderdeel is het stimuleren van de kwaliteit van de Vrouwenopvang. Op dit terrein gebeurt veel in dit laatste jaar van het programma RegioAanpak Veilig Thuis.

Wat gaan we doen? Wat gebeurt er intussen in het veld? U vindt het in deze tiende nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. In het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nog meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
Kom naar een regiobijeenkomst
In een halve dag helemaal op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen? Kom naar één van de regiobijeenkomsten van het programma RegioAanpak Veilig Thuis. Dit zijn de data: 24 mei in Zwolle, 14 juni in Eindhoven, 21 juni in Amsterdam. Noteert u ze vast? De uitnodigingen worden half april verstuurd. Het programma duurt van 9:00 tot 13:30 uur.
Basisnormen kwaliteit vrouwenopvang
Hoe kunnen de organisatie en de manier van werken in de vrouwenopvang verder worden verbeterd? Wat voor eisen kunnen gemeenten stellen bij de inkoop? Een werkgroep van gemeenten en instellingen stelt ‘basisnormen kwaliteit’ op. Niet het zoveelste afvinklijstje, maar een inhoudelijke en werkbare invulling van het begrip ‘kwaliteit’ met zo min mogelijk administratieve lasten. 
Positieve evaluatie Veerkracht
De methodiek Veerkracht om kinderen in de vrouwenopvang beter te begeleiden werkt. Ruim tweederde van de 24 vrouwenopvangorganisaties gebruiken de methode. Ouders, kinderen en professionals zijn er positief over. Dit blijkt uit de evaluatie van de Federatie Opvang en Stichting Kinderpostzegels. Beide vinden dat de methode en de aandacht voor kinderen blijvend moet zijn. 
Veilige Toekomst
Eerder verscheen al het boekje ‘Veilige Toekomst, doen wat nodig is voor kinderen in de opvang’. Dit boekje geeft gemeenten, de vrouwenopvang en ketenpartners een inhoudelijke leidraad voor de hulpverlening aan kinderen. Hoe kun je de opvang zo inrichten dat kinderen zich er veilig en prettig voelen? Hoe krijgt een opvangorganisatie al die dingen goed geïmplementeerd? Wat is daarvoor nodig?
Iedereen de juiste plek in de opvang
Gemeenten en de vrouwenopvangorganisaties trekken samen op bij het maken van afspraken om de toegankelijkheid van de vrouwenopvang zeker te stellen. Het is nodig de bestaande afspraken opnieuw te bekijken, nu er zoveel is veranderd in het stelsel en er steeds beter zicht komt op de in-, door- en uitstroom in de vrouwenopvang. 
Monitor regiovisies
Hoe gaat het met de uitvoering van de regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis zet opnieuw een monitor uit om er een beeld van te krijgen. We zijn benieuwd hoe samenwerkingsafspraken in de praktijk uitwerken. Zijn er knelpunten? De monitor wordt in april verzonden. Gemeenten worden gebeld om de antwoorden door te nemen.
Verder met advies Commissie Lenferink
Een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Henri Lenferink van Leiden beschreef vorig jaar welke verantwoordelijkheid gemeenten hebben voor slachtoffers van mensenhandel. Programma RegioAanpak Veilig Thuis heeft een werkgroep met ambtenaren van verschillende gemeenten ingesteld om te onderzoeken hoe het advies kan worden uitgewerkt. 
Aanpak kindermishandeling verbeteren
In zes gemeenten zijn Collectieven tegen Kindermishandeling opgezet. Het zijn programma’s voor een betere aanpak van kindermishandeling, vooral gericht op het uitvoeren en ‘inslijten’ van bestaande afspraken. ‘Het is niet revolutionair, maar het werkt wel,’ zegt landelijk projectleider Wicher Pattje. Hij roept ook andere gemeenten op zo’n verbeteraanpak op te zetten.
Slotcongres in december
Het programma RegioAanpak Veilig Thuis sluit op 8 december van dit jaar de deuren met een niet te missen slotcongres. Dat doen we samen met het programma Doorontwikkeling Veilig Thuis. Op het congres presenteren we resultaten en opbrengsten. Een dag voor elke ambtenaar, bestuurder of professional op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.