Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in de browser
In sneltreinvaart komt 1 januari 2015 naderbij. De dag dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meeste gemeenten is de regiovisie (haast) klaar. Maar er is nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en de verbinding tussen de nieuwe centra Veilig Thuis (AMHK) en de sociale wijkteams. Dit kwam uitgebreid aan de orde bij de regiobijeenkomsten in september.

U vindt er alles over in deze achtste digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. In het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nog meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
Nog losse eindjes rond regiovisies
Ongeveer 20% van de gemeenten heeft per half oktober een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Een grote meerderheid van 71% is goed op weg. Hier is de regiovisie praktisch klaar. Bij 9% van de gemeenten moet nog veel gebeuren om 1 januari 2015 te halen, zoals afgesproken. Ook ontbreekt preventie nog in veel regiovisies.
Regiovisie Drenthe
De twaalf gemeenten in Drenthe maakten gezamenlijk één regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het stuk is onlangs naar de colleges gestuurd. In de provincie komt een Stuurgroep voor huiselijk geweld, elke gemeente vaardigt een bestuurder af. Het eerste uitgangspunt in de visie is dat alle gemeenten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de aanpak.
Knelpunten opvang slachtoffers mensenhandel
Een commissie onder leiding van burgemeester Henri Lenferink van Leiden gaat knelpunten en oplossingen in kaart brengen rond opvang van slachtoffers van mensenhandel. Hoe is het aanbod nu georganiseerd? Hoe kunnen we zorgen voor een goede in-, door- en uitstroom? Bij de Commissie Lenferink staat het slachtoffer centraal.
Ambitie spat er vanaf op regiobijeenkomsten
Lezingen. Discussie. Masterclasses. Professionals en ambtenaren maken er werk van om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op een hoger plan te tillen, bleek bij de serie regiobijeenkomsten in september. Dat er nog heel wat moet gebeuren, werd ook duidelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie.
Deelnemers van de regiobijeenkomsten in beeld
Was u één van de deelnemers op de regiobijeenkomst? Wat hebt u ervan meegenomen? Wilt u nog iets terug zoeken? Kijk dan bij de handouts en digitale congresmappen of onder de verslagen van de masterclasses op onze website. Wij vroegen een aantal deelnemers in Eindhoven welke noties zij mee terugnemen naar hun dagelijkse praktijk.
Praktische hulpmiddelen beschikbaar
Bij de Masterclass ‘Werk maken van huiselijk geweld en kindermishandeling’ presenteerden verschillende sprekers praktische hulpmiddelen voor beleidsmakers. Bijvoorbeeld een checklist voor de preventie van kindermishandeling met tien concrete maatregelen. Of de Monitor Aanpak Kindermishandeling van het NJI. Gemeenten kunnen ermee meten hoever ze zijn met hun aanpak.
Interview: Esther Smulders
Enerzijds het uitgangspunt om de problematiek zo normaal mogelijk te benaderen. Anderzijds zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is. De spanning tussen die twee maakt de aanpak van huiselijk geweld zo specifiek, zegt Esther Smeulders. Ze vertrok in september als beleidsadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ze wil weer wetenschappelijk onderzoekswerk gaan doen.
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.