Bent u betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Als beleidsmedewerker bij een (centrum)gemeente? Als professional of als gemeentebestuurder? Dan is deze nieuwsbrief speciaal voor u.
 
Dit is de vierde digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. In veel regio’s zijn de gemeenten al volop aan de slag, vaak met ondersteuning vanuit het programma. Hoe ver bent u? Kunnen we u misschien ook helpen of inspireren? De laatste nieuwtjes vindt u onderstaand. Nog meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl


Handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Wat is de handreiking mooi geworden.’ ‘Een handige vertaalslag van elementen uit de visie van de G4.’ Het zijn zo maar wat reacties op de definitieve handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Het interactieve document is bedoeld voor ambtenaren en gemeentebestuurders. Er staan keuzes en handvatten in om samen met de andere gemeenten in de regio tot afspraken te komen voor een samenhangende aanpak van huiselijk geweld.  

Heeft u zich al ingeschreven voor het congres?

Het landelijk congres Huiselijk geweld en kindermishandeling is op 18 november in Nieuwegein. Heeft u zich al ingeschreven? Er is een aantrekkelijk plenair programma en er zijn meer dan vijftig workshops. We zijn ook nog op zoek naar ideeën en ervaringen uit de praktijk. Hoe zijn professionals bezig met ontschotten en doorpakken? Vertel uw verhaal in drie minuten op de zeepkist en ga daarna de dialoog aan met de zaal. Volg het congres ook op Twitter via #congreshgkm.   
 lees meer » 


Week van Kinderen Veilig 

Een breed aanbod van activiteiten met als gemeenschappelijk doel een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik houdt van 18 tot en met 23 november de Week van Kinderen Veilig. Het is nodig, want nog steeds heeft gemiddeld één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Lees verder voor het programma.  

Eén regiovisie voor heel Drenthe 

De gemeenten in Drenthe maken één, gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In september was er een inspirerende startbijeenkomst in Emmen. Alle partijen waren er: politie, bestuurders en mensen van steunpunten huiselijk geweld en jeugdzorg. Vier thema’s stonden centraal : regio’s, 1-gezin-1-plan, AMK/SHG, Veiligheid op zorg. Deelnemers gingen flink in discussie, maar ze waren het over één ding eens. Dit was een goede start van het regiovisie-traject. 
 lees meer » 


Op naar een Kwaliteitsdocument vrouwenopvang 

Wat versta je onder kwaliteit? Hoe kun je dat meten? Dat zijn de hamvragen bij het project Kwaliteit. Een groep ‘meedenkers’ van verschillende gemeenten en organisaties uit de sector begon half oktober aan het project Kwaliteit. De bedoeling is een kwaliteitsdocument te maken met daarin afspraken over de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. Die afspraken gelden dan voor de gehele keten van aanpak van huiselijk geweld.  
 lees meer »


Geld voor opstellen regiovisie  

Goed nieuws voor gemeenten die aan de slag gaan met een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke centrumgemeente ontvangt nog dit jaar € 75.000 voor deze klus. Volgend jaar is dit bedrag opnieuw beschikbaar. Misschien hebt u het zelf al gezien, de bedragen staan vermeld in de septembercirculaire op pagina 40, in paragraaf 7.5 Het geld is bedoeld om het proces rond de regiovisie te faciliteren en voorwaarden te scheppen voor kwalitatief goede regiovisies. 
 lees meer »


Samenwerking rond Rotterdam 

De wethouders van Rotterdam en de regiogemeenten kwamen op 16 oktober bijeen om te praten over een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. De wethouders vinden dat alle gemeenten een verantwoordelijkheid hebben op deze terreinen. Ze besloten een ambtelijke werkgroep in te stellen die met de visie aan de slag gaat. Het vrijmaken van ambtelijke capaciteit is geen probleem meer dankzij het geld uit de meicirculaire.   
 lees meer »


Nieuwsbrief AMHK

Gemeenten moeten per 1 januari 2015 bovenlokale Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de VNG het Ondersteuningsprogramma AMHK ingesteld. Dit biedt advies, handreikingen en deskundigheidsbevordering. In het programmateam zitten deskundigen op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld. U vindt alles over het programma in de nieuwsbrief.   

Implementatieadviseur Rinske Masselman

Bij het maken en implementeren van een regiovisie kunnen gemeenten voortaan terecht bij onze nieuwe implementatieadviseurs. Zij geven ondersteuning en advies en helpen bij het ontwikkelen van materiaal. Rinkse Masselman is één van hen. Zij heeft jarenlang ervaring op het snijvlak van zorg en veiligheid (bijvoorbeeld als projectleider aanpak jeugdgroepen) in Amsterdam en Utrecht. Contact rinske.masselman@vng.nl, tel. 06-43829984. Adviesaanvragen graag via info@regioaanpakveiligthuis.nl.    

 lees meer » 


Implementatieadviseur Annette van Delft 

Annette van Delft is eveneens begonnen als implementatie-adviseur. Zij heeft ervaring met zowel het agenderen van huiselijk geweld als met het maken van beleid. Annette is burgemeester geweest en ook wethouder. Als ambassadeur tegen Huiselijk geweld begeleidde ze eerder samenwerkingsprocessen tussen gemeenten. Contact ahjmvandelft@gmail.com, tel. 06-51227693. Adviesaanvragen via info@regioaanpakveiligthuis.nl.

RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp