Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in de browser
Het programma RegioAanpak Veilig Thuis sluit de deuren. De afgelopen vier jaar hebben we met de VNG, de Federatie Opvang en het ministerie van VWS gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig stelsel voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit staat nu degelijk op poten. In deze laatste nieuwsbrief vindt u alles over de opbrengst van het programma en over het drukbezochte – en geslaagde, vinden wij - slotcongres dat we op 8 december hielden, samen met een aantal verwante programma’s.

Meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
Resultaat ja, maar niet genoeg
Ja er zijn slagen gemaakt, maar het resultaat moet stukken beter. Want nog steeds worden te veel kinderen slachtoffer van mishandeling en huiselijk geweld. De sprekers waren het hierover eens bij het slotcongres Veilig Verder. Eberhard van der Laan pleitte voor een nationaal programma. Professor Jo Hermanns wil het geld liever investeren in professionals in de frontlinie.
Huiselijk geweld aanpakken overal prioriteit
In alle gemeenten is de afgelopen jaren stevig nagedacht en gediscussieerd over huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe kunnen regio- en centrumgemeenten samen het verschil maken? Er kwamen regiovisies, uitvoeringsplannen en stilaan een nieuwe manier van werken. Hoe het er in de afgelopen jaren aan toe ging, staat beschreven in de Monitor Regiovisies.
Meisjesbesnijdenis voorkomen is ook een taak van gemeenten
Elk jaar lopen naar schatting 40 tot 50 meisjes in Nederland het risico genitaal te worden verminkt. Preventie, hulp aan slachtoffers en het pakken van de daders is ook een taak van gemeenten. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en de GGD’en moeten hier alert op zijn. In een factsheet van de VNG staat wat gemeenten kunnen doen.  
Factsheet over Verdrag van Istanbul
In het Verdrag van Istanbul staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. In Nederland zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Daarom is het verdrag voor gemeenten van belang. In een factsheet van de VNG zijn alle relevante artikelen op een rij gezet. 
De monitor werkt; betrouwbare cijfers
Heel lang was het een probleem dat er geen betrouwbare cijfers waren over de vrouwenopvang. Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang precies? Hoe lang duurt de hulpverlening? Hoeveel vrouwen komen uit een andere gemeente? Veel gestelde vragen waarop nu eindelijk een antwoord is dankzij de nu werkende monitor in-, door- en uitstroom. 
Afspraken gemaakt over landelijke toegang
Het is ook gelukt om afspraken te maken over de landelijke toegang tot de vrouwenopvang. De 35 centrumgemeenten staat er samen voor garant dat een slachtoffer waar nodig altijd in de vrouwenopvang terecht kan. De afspraken gaan over de beschikbaarheid van crisisbedden en ook over de kosten en verantwoordelijkheden van gemeenten. 
Ambulant tenzij
Wanneer kun je slachtoffers van huiselijk geweld ambulant helpen en wanneer juist niet? Janine Janssen, lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties van de Hogeschool Avans, heeft dit onderzocht in opdracht van het programma RegioAanpak Veilig Thuis. Deel van het onderzoek waren drie expertmeetings. In januari wordt het onderzoek gepubliceerd.
Wat is nu uiteindelijk de winst?
De opbrengst van het programma is ogenschijnlijk een kloeke stapel papieren producten, van visies en monitors tot beleidskaders. Klinkt saai en ambtelijk, maar de feitelijke winst zit een slag dieper. De vrouwenopvang en gemeenten hebben elkaar door en door leren kennen en er is chemie ontstaan, Ico Kloppenburg (VNG) en Johan Gortworst (FO) vertellen in een dubbelinterview. 
Hartelijk bedankt
Tot slot bedanken we als programmateam iedereen met wie we de afgelopen jaren zo prettig hebben samengewerkt. We kennen elkaar nu en we houden graag contact. Het programma stopt, maar de samenwerking zal een vervolg krijgen. In welke vorm dan ook. Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.