Bent u betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Als beleidsmedewerker bij een (centrum)gemeente? Als professional of als gemeentebestuurder? Dan is deze nieuwsbrief speciaal voor u.

Dit is de vijfde digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel  voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Een jaar na de start van het programma staat de regioaanpak in alle gemeenten goed op de agenda. Vanuit het programma werken we aan nieuwe instrumenten om instellingen en gemeenten te ondersteunen.  In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. Meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
 

Hoe ver zijn de gemeenten?

Gemeenten zijn volop aan de slag met het maken van regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar er moet nog hard worden gewerkt om overal voor 1 januari 2015 een regiovisie bestuurlijk vastgesteld te krijgen.  In vier gemeenten is het al zover. Wilt u inspiratie opdoen of kijken hoe anderen het hebben aangepakt?  Op de website verzamelen we regiovisies en kadernotities onder de rubriek ‘praktijkvoorbeelden’ in de toolkit.   

Wethouders akkoord met herverdeling 

De wethouders van de centrumgemeenten hebben ingestemd met een nieuw verdeelmodel voor de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang. Dit wordt vanaf 2015 in drie jaar tijd gefaseerd ingevoerd. De wethouders hebben afspraken gemaakt over een zachte landing. De nadeel-gemeenten worden de eerste jaren ontzien, de voordeelgemeenten krijgen wel extra geld om voorzieningen uit te breiden. Hiervoor wordt een knelpunten-pot ingezet.    
 lees meer » 
 

Wethouders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor specifieke groepen 

De opvang en hulp aan specifieke groepen is een gezamenlijke taak van alle gemeenten. Dat hebben de wethouders van de centrumgemeenten besloten. Het gaat om hulp en opvang die zeer specialistisch is, bijvoorbeeld aan getraumatiseerde slachtoffers van eer-gerelateerd geweld. De wethouders willen de extra middelen voor dit doel in een apart fonds storten dat afspraken maakt met aanbieders.  

Kwaliteitsdocument komt eraan 

De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van de sector en de gemeenten is nu twee maal bijeen geweest. Gemeenten en instellingen hechten beide groot belang aan transparant werken, maar ze hebben andere rollen. Het kwaliteitsdocument helpt om te spreken vanuit één taal.  
 lees meer » 
 

Koplopers aan de slag met monitor 

Wat gebeurt er precies bij de in-, door- en uitstroom van cliënten in de opvang? Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis maakt de Federatie Opvang een monitor. Naar verwachting kan een groep met koplopers in de opvangsector vanaf mei beginnen met het vullen van de monitor. De monitor is bijvoorbeeld van belang om in beeld te krijgen hoe het staat met de druk op de vrouwenopvang.   
 lees meer »
 

Ervaringen van onze implementatieadviseurs  

De (centrum)gemeenten zijn alle overtuigd van het nut en de noodzaak van een regiovisie. Dat is de ervaring van onze implementatieadviseurs Annette van Delft en Rinske Masselman. Ze zijn nu allebei ruim drie maanden aan de slag. Hoe de gemeenten het aanpakken, verschilt per regio. Sommige gemeenten beginnen helemaal opnieuw, andere nemen een bestaand document als vertrekpunt. De handreiking Regiovisie is goed bekend en wordt veel gebruikt.  
 lees meer »
 

Regiovisie maken? Gebruik het handige spoorboekje 

Bent of gaat u aan de slag met het maken van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Gebruik dan de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis. Bij de handreiking is een handig Spoorboekje beschikbaar met een overzicht van essentiële vragen die u moet beantwoorden om met gemeenten in de regio te kunnen komen tot een gezamenlijke visie.     
 lees meer »
 

Informatie voor burgemeesters

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling komen vraagstukken rond veiligheid en zorg bij elkaar. Binnen de programma's RegioAanpak Veilig Thuis en het ondersteuningsprogramma AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) krijgen we steeds vaker vragen over de rol van de burgemeester. Voormalig burgemeester Anne-Marie Worm-de Moel peilt nu aan welke informatie burgemeesters behoefte hebben.    

Veiligheid en zorg beter verbinden

De VNG begint een project om zorg een betere positie te geven binnen de veiligheidshuizen. Op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling komen veiligheid en zorg bij elkaar. Hoe is de samenwerking tussen professionals in de verschillende sectoren ingericht? Hoe kan het beter? De VNG is op zoek naar ambtenaren en professionals die betrokken zijn bij dit onderwerp en die willen meedenken in een klankbordgroep.     

 lees meer » 
 

Hoe verhoudt de regiovisie zich tot het AMHK? 

Veel (centrum)gemeenten worstelen met de vraag hoe het proces van de regiovisie samenhangt met de vorming van het AMHK. Rinkse Masselman werkt voor zowel RegioAanpak Veilig Thuis als voor het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG. Het is haar ervaring dat het ’t beste werkt om regiovisie en de AMHK-vorming zoveel mogelijk gelijktijdig op te pakken. In drie vragen aan Rinske werken we de samenhang nader uit. 
 lees meer » 

Bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
  • Dinsdag 11 maart: Ambtelijk overleg MO/VO
  • Donderdag 13 maart: Bijeenkomst stakeholdersteam Kwaliteit
  • Dinsdag 22 april: Bijeenkomst stakeholdersteam Kwaliteit 
  
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp